Alumni Awards 2022

พบกับเรื่องราวเสริมสร้างแรงบันดาลใจจากศิษย์เก่าผู้เข้ารอบ Alumni Awards โครงการของบริติช เคานซิลเพื่อเฟ้นหาศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรที่มีความโดดเด่นและประสบความสำเร็จและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม