นพ. โอบจุฬ ตราชู ปัจจุบันตำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตรจารย์อายุรศาสตร์ และที่ปรึกษาด้านพันธุศาสตร์การแพทย์ ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนแพทย์ชั้นนำของประเทศไทย และเป็นแพทย์ผู้ทุ่มเทเวลาและความสามารถในการรักษาผู้ป่วย พร้อมกับทำวิจัยด้านพันธุศาสตร์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับพันธุกรรมบกพร่อง   

นพ. โอบจุฬ ได้ศึกษาและพัฒนาความรู้ด้านชีวการแพทย์ ที่ University of Sheffield ซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านนี้ ซึ่งท่านได้รับแรงบันดาลใจในการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อช่วยเหลือผู้คน