บริติช เคานซิล มีชื่อเสียงและได้รับความไว้วางใจทั่วโลก การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการความร่วมมือของเรา จะช่วยให้คุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ สร้างคุณค่าให้แบรนด์ของคุณ และอภิสิทธิ์ในการที่จะเชื่อมโยงกับเครือข่ายที่กว้างขวางของเรา บริติช เคานซิลมีผลงานด้านการแบ่งปันความเชี่ยวชาญทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การพัฒนาโครงการด้านวัฒนธรรมและการศึกษามายาวนานกว่า 70 ปี เรายังคงมีความกระตือรือร้นที่จะทำงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรใหม่ๆ เพื่อสานต่อการสรรค์สร้างโครงการที่สนับสนุนนวัตกรรม และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทย

เครือข่ายของเรา  

 • ก่อตั้งขึ้นในปี 2477 ปัจจุบัน บริติช เคานซิลมีสำนักงานมากกว่า 200 แห่งใน 110 ประเทศและเขตการปกครอง
 • บริติช เคานซิล เริ่มดำเนินงานในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2481 
 • ในประเทศไทยเรามีพนักงานมากกว่า 200 คน ทั้งในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่

ทรัพยากรของเรา 

 • บริติช เคานซิล เป็นแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจจากทั่วโลกโดยเฉพาะในเรื่องการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศ 
 • เรามีทั้งความรู้และความเข้าใจในการทำงานท่ามกลางวัฒนธรรมที่แตกต่าง และภาษาที่หลากหลายทั่วโลก 
 • เรามีความเชี่ยวชาญ ที่ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา การสอนภาษา ศิลปะทุกแขนง อุตสาหกรรมสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของเยาวชน และชุมชน  การกำกับดูแลกิจการ และการปฏิรูป
 • เราทำหน้าที่รักษาเครือข่ายระหว่างประเทศให้แข็งแกร่งในทุกระดับชั้นตั้งแต่เด็กนักเรียน ไปจนถึงรัฐมนตรี 
 • เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับกรม กอง รัฐบาลอังกฤษ กระทรวง ทบวง กรม รัฐบาลของประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งองค์กรความร่วมมือแบบพหุภาคี

กลุ่มเป้าหมายทั่วโลก 

สถิติจากทั่วโลก ระหว่างปี  2010-11:

 • เราทำงานกับบุคลากรของรัฐ ภาคธุรกิจ  และผู้นำทางสังคม มากถึง 15,390 คนทั่วโลก
 • กว่า 19.8 ล้านคน เข้าชมงานนิทรรศการศิลปะ การแสดง และนิทรรศการด้านการศึกษาของบริติช เคานซิล 
 • เราเข้าถึงคุณครู และนักวิชาการกว่า 427,000 และมีโรงเรียนกว่า  5,300 แห่งที่อยู่ในเครือข่ายของเรา 
 • 208,000 คนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษากับเรา  
 • เราทำการสอนภาษาอังกฤษ ถึง 1.3 ล้านชั่วโมง จึงทำให้เราเป็นผู้นำด้านการสอนและการอบรมภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง 
 • เราทำให้ 2.5 ล้านคน สามารถเข้าสอบวัดความรู้ด้านวิชาชีพ