บริติช เคานซิล มีชื่อเสียงและได้รับความไว้วางใจทั่วโลก การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการความร่วมมือของเรา จะช่วยให้คุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ สร้างคุณค่าให้แบรนด์ของคุณ และอภิสิทธิ์ในการเชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายอันกว้างขวางของเรา บริติช เคานซิลมีผลงานด้านการแบ่งปันความเชี่ยวชาญทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การพัฒนาโครงการด้านวัฒนธรรมและการศึกษามายาวนานกว่า 70 ปี เรายังคงมีความกระตือรือร้นที่จะทำงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรใหม่ ๆ เพื่อสานต่อการสรรค์สร้างโครงการที่สนับสนุนนวัตกรรม และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทย

เครือข่ายของเรา  

 • ก่อตั้งขึ้นในปี 2477 ปัจจุบัน บริติช เคานซิลมีสำนักงานมากกว่า 200 แห่งใน 110 ประเทศและเขตการปกครอง
 • บริติช เคานซิล เริ่มดำเนินงานในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2481 
 • ในประเทศไทยเรามีพนักงานมากกว่า 200 คน ทั้งในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่

ทรัพยากรของเรา 

 • บริติช เคานซิล เป็นแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจจากทั่วโลกโดยเฉพาะในเรื่องการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศ 
 • เรามีทั้งความรู้และความเข้าใจในการทำงานท่ามกลางวัฒนธรรมที่แตกต่าง และภาษาที่หลากหลายทั่วโลก 
 • เรามีความเชี่ยวชาญ ที่ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา การสอนภาษา ศิลปะทุกแขนง อุตสาหกรรมสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของเยาวชน และชุมชน  การกำกับดูแลกิจการ และการปฏิรูป
 • เราทำหน้าที่รักษาเครือข่ายระหว่างประเทศให้แข็งแกร่งในทุกระดับชั้นตั้งแต่เด็กนักเรียน ไปจนถึงรัฐมนตรี 
 • เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับกรม กอง รัฐบาลอังกฤษ กระทรวง ทบวง กรม รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งองค์กรความร่วมมือแบบพหุภาคี

กลุ่มเป้าหมายทั่วโลก 

สถิติจากทั่วโลกระหว่างปี 2018-19

 • เราเข้าถึงคนทั่วโลกกว่า 791 ล้านคน
 • เราทำงานโดยตรงกับผู้คนกว่า 80 ล้านคนทั่วโลก
 • มีคุณครูและผู้เรียนกว่า 100 ล้านคนใช้แหล่งความรู้ออนไลน์ของเรา
 • ร้อยละ 82 ของผู้เรียน ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ
 • ร้อยละ 80 ของผู้เรียน รู้สึกว่าการเรียนการสอนของเรามีคุณภาพสูง
 • เราจัดการสอบวัดระดับภาษาให้กับผู้สอบกว่า 3.9 ล้านคน
 • เราทำงานร่วมกับนักวิจัยกว่า 5,000 คนในสหราชอาณาจักร และ 21,000 คนทั่วโลก
 • เราทำงานเป็นพาร์ทเนอร์กับศิลปินและองค์กรด้านศิลปะกว่า 8,000 รายในสหราชอาณาจักรและกว่า 39,000 รายทั่วโลก