Going Global Conference

สถาบันการศึกษา องค์กร หรือนักธุรกิจที่สนใจงานด้านการศึกษา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเครือข่ายทางวิชาการ CONNECT

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

โครงการการความร่วมมือด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา และวิทยาศาสตร์ มีดังนี้

การเจรจาด้านนโยบายโลกและการร่วมเสวนาระดับนานาชาติ

เราต้องการที่จะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงการศึกษาได้ร่วมบ่งชี้ถึงประเด็นสำคัญและข้อปัญหาทางด้านการศึกษาเพื่อนำมาร่วมอภิปรายและเสวนา โดยมีจุดมุ่งหมายในการนำเสนอนโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อสร้างแรงกระเพื่อมต่อผู้กำหนดนโยบายและผู้นำด้านการศึกษาผ่านการจัดการเสวนาและการประชุมในระดับนานาชาติ 

โครงการด้านวิทยาศาสตร์และการค้นคว้าวิจัย

หนึ่งในพันธกิจของเรามุ่งสนับสนุนจุดมุ่งหมายสูงสุดของของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ Thailand 4.0 ซึ่งมีความมุ่งหวังที่จะขับเคลื่อนประเทศชาติให้เข้าสู่ความเป็นประเทศผู้นำและสร้างมูลค่าทางด้านทางนวัตกรมมด้วยงานวิจัยและความคิดสร้างสรรค์

การสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะสูงเป็นกุญแจสำคัญในการดึงดูดการลงทุนต่อไปรวมถึงการสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่มีความสำคัญต่อการผลิตแรงงานที่ตรงกับความต้องการ หน้าที่อันมีความจำเป็นเร่งด่วนคือการทำให้ธุรกิจและสถาบันการศึกษาสามารถทำงานร่วมกันในการผลิตแรงงานที่มีทักษะเพื่อการทำงานในอนาคต เราเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการทุน Newton Fund และสนับสนุนการสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์ผ่านโครงการ FameLab 

ส่งเสริมโครงการการศึกษาร่วมอุดมศึกษาให้ก้าวสู่ระดับนานาชาติ

โครงการการศึกษาร่วมระดับอุดมศึกษากำลังเพิ่มบทบาทความสำคัญอย่างมากในสถาบันและเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การทำให้เป็นสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นด้านการวิจัย จำนวนนักเรียนต่างชาติที่เดินทางมาศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยเพื่อที่จะได้รับวุฒิการศึกษาเทียบเท่าระดับสากลกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ความร่วมมือด้านการฝึกอบรมและการทำงานร่วมกันระหว่างนักเรียน ครู อาจารย์ และนักวิจัยในสหราชอาณาจักรและประเทศต่างๆ ช่วยเพิ่มอาชีพและช่วยในการผลิตการเรียนการสอนและการวิจัยที่มีคุณภาพสูง

โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมระดับอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพทางการศึกษาได้รับการออกแบบมาเพื่อพัฒนาความร่วมมือในโครงการ ใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบ เช่น ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (MOOCs หรือ Future Learn) เพื่อให้การศึกษาแบบนานาชาติสามารถเข้าถึงได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น เรายังร่วมมือกับประเทศอื่น ๆ ในแถบเอเชียตะวันออกเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา งานของเราทางด้านโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาประกอบไปด้วย

งานด้านการตลาดสำหรับการศึกษาระหว่างประเทศ

บริติช เคานซิลมีบริการทางการตลาดเพื่อสนับสนุนการศึกษาในประเทศได้สร้างโอกาสทางการศึกษาในประเทศไทย ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการดังกล่าวได้จากเว็บไซด์งานด้านการตลาดสำหรับการศึกษาระหว่างประเทศ

"การศึกษาเปรียบเสมือนหัวหอกที่สามารถช่วยฝ่าทลายกำแพงกับดักรายได้ปานกลาง"

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

In this section

ทุนวิจัยจากสหราชอาณาจักร Newton Fund

สนับสนุนงานวิจัยให้ล้ำหน้า ด้วยสุดยอดทุนวิจัย Newton Fund จากสหราชอาณาจักร เคล็ดลับเด็ดในการพัฒนาเศรษฐกิจและสวัสดิการให้ทัดเทียมในระดับสากลของคนทั่วโลก

Going Global

Going Global เป็นสัมมนาวิชาการประจำปีที่จัดขึ้นโดยบริติช เคานซิลเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้นำด้านการศึกษาระดับโลกร่วมหารือเกี่ยวกับนโยบายใหม่ๆ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,000 คนในแต่ละปี