บริติช เคานซิล สนับสนุนสันติภาพและความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการสร้างเครือข่าย สร้างความเข้าใจและความไว้วางใจระหว่างผู้คนในสหราชอาณาจักรและประเทศอื่น ๆ ที่เราทำงาน

เราผสมผสานความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของสหราชอาณาจักรในด้านศิลปวัฒนธรรม การศึกษา และภาษาอังกฤษ เข้ากับงานที่เราทำในออฟฟิศและเครือข่ายความสัมพันธ์ที่มีอยู่กว่า 100 ประเทศทั่วโลก เพื่อให้เยาวชน และกลุ่มคนที่มีอิทธิพลต่อความคิดและการตัดสินใจได้เข้าถึงงาน และความคิดสร้างสรรค์ของเรา

เราร่วมงานโดยตรงกับผู้คนเพื่อช่วยให้พวกเขามีทักษะ มีความมั่นใจ และได้เข้าถึงเครือข่ายที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขา รวมไปถึงเป็นได้ร่วมมือกับสหราชอาณาจักรในการเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงโลกไปในทางที่ดีขึ้น เราสนับสนุนพวกเขาผ่านการสร้างเครือข่ายและคิดค้นไอเดียสร้างสรรค์ การเรียนภาษาอังกฤษ การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และการได้รับคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

บริติช เคานซิล ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2495 และขยายสาขาเป็น 3 สาขาในประเทศไทย ประกอบด้วย 2 สาขาในกรุงเทพมหานคร และ 1 สาขาในเชียงใหม่ เรามุ่งมั่นในพันธกิจของเราในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร ผ่านงานด้านภาษาอังกฤษ การศึกษา ศิลปะและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

TO BE ADDED

งานของเรา

เราเป็นองค์กรส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งมีพันธกิจ คือ การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรผ่านงานด้านภาษาอังกฤษ การศึกษา บริการการสอบ ศิลปะและสังคม

ประวัติองค์กร

บริติช เคานซิลเข้ามามีบทบาทส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2481 จนถึงปัจจุบัน เรายังคงยึดถืออุดมการณ์และเป้าหมายต่างๆ ตามเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

Equality, Diversity and Inclusion in the British Council

การส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างและอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม

เพื่อเชื่อมโยงผู้คน และเสริมสร้างความเชื่อมั่นกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก การดำเนินงานที่คำนึงถึงความหลากหลายของผู้คนอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นส่วนสำคัญของเรา

Child protection

นโยบายการปกป้องคุ้มครอง (Safeguarding)

บริติช เคานซิล เป็นองค์กรนานาชาติเพื่อความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและโอกาสทางการศึกษาจากสหราชอาณาจักร เราทำงานร่วมกับเด็กและกลุ่มผู้ใหญ่ที่อาจจะมีความเสี่ยง และเราตั้งเป้าหมายที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ที่จะไม่มีเด็กหรือผู้ใหญ่คนไหนถูกทำร้ายหรือถูกเอารัดเอาเปรียบตลอดระยะเวลาที่ติดต่อกับเรา บริติช เคานซิล มุ่งมั่นที่จะ • ปฏิบัติตามกฎหมายของสหราชอาณาจักรและกฎหมายระหว่างประเทศ รวมไปถึงรักษามาตรฐานในการปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่น  • ให้คุณค่า ให้เกียรติ และรับฟังเด็กและผู้ใหญ่ทุกคน 

ร้องเรียน

หากคุณต้องการแจ้งข้อร้องเรียน คุณสามารถแจ้งข้อร้องเรียนผ่านทางอีเมล, จดหมายหรือโทรศัพท์ อย่างไรก็ตามเราอยากให้คุณแจ้งข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรหากสามารถทำได้