บริติช เคานซิล สร้างสรรค์โอกาสระหว่างประเทศสำหรับชาวอังกฤษและผู้คนทั่วโลก 

เราสร้างความไว้วางใจระหว่างกันและกันอย่างไร้พรมแดน สิ่งนี้เราเรียกว่าความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม

เราสร้างความเชื่อใจและความเข้าใจอันดีในสหราชอาณาจักร โดยหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะนำเราไปสู่โลกที่มั่งคั่ง และปลอดภัยยิ่งขึ้น บริติช เคานซิล เป็นองค์กรชั้นนำที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม เราจึงเข้าถึง และมีอิทธิพลต่อผู้คนในวงกว้าง ความสัมพันธ์นี้เป็นองค์ประกอบหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มุ่งเน้นไปยังการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างบุคคลและบุคคล สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับบุคคล และงานระหว่างรัฐบาลประเทศหนึ่งกับรัฐบาลอีกประเทศ เรานำผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกเข้ามาร่วมมือกัน และทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ผ่านกิจกรรมด้านภาษาอังกฤษ ศิลปะ การศึกษาและภารกิจทางสังคม ซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งของ สหราชอาณาจักร  ปัจจุบัน บริติช เคานซิล มีเจ้าหน้าที่กว่า 7,000 คน ทำงานอยู่ใน 191 ออฟฟิศใน 110 ประเทศทั่วโลก

งานของเรา

เราเป็นองค์กรส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งมีพันธกิจ คือ การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรผ่านงานด้านภาษาอังกฤษ การศึกษา บริการการสอบ ศิลปะและสังคม

TO BE ADDED

ประวัติองค์กร

บริติช เคานซิลเข้ามามีบทบาทส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2481 จนถึงปัจจุบัน เรายังคงยึดถืออุดมการณ์และเป้าหมายต่างๆ ตามเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

การส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างและอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม

บริติช เคานซิล สร้างโอกาสในระดับนานาชาติเพื่อเชื่อมโยงผู้คนจากสหราชอาณาจักรกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก และส่งเสริมการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างผู้คนเหล่านั้น ดังนั้น การดำเนินงานที่คำนึงถึงความหลากหลายของผู้คนอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นส่วนสำคัญของงานเรา

Equality, Diversity and Inclusion in the British Council

นโยบายคุ้มครองสิทธิเด็ก

บริติช เคานซิล เป็ นองค์สากลที่มุ่งเน้นส่งเสริมการสร้ างโอกาสเพื่อชาวอังกฤษและชาติอื่นๆทั่วโลกเราเชื่อว่านโยบาย คุ้มครองสิทธิเด็กที่ดีจะทำให้ทุกคนเล็งเห็นถึงความรับผิดชอบของตนต่อสังคมเราต

Child protection