งานส่งเสริมศิลปะและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

สิ่งที่เราทำ

บริติช เคานซิล ทำกิจกรรมและงานโครงการศิลปะโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทยในฐานะองค์กรส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม

เราเปิดโอกาสให้ศิลปินและนักออกแบบได้ทำงานและแบ่งปันความคิดสร้างสรรค์ร่วมกันโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานด้านการออกแบบ ศิลปะการแสดง แฟชั่น และศิลปะด้านอื่นๆรวมทั้งการจัดกิจกรรมที่ผู้ชมกลุ่มต่างๆ ให้ความสนใจและเข้ามามีส่วนร่วมอีกด้วย

กิจกรรมของโครงการศิลปะจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงความเป็นเลิศด้านศิลปะของสหราชอาณาจักรในระดับสากลและสร้างความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนด้านวัฒนธรรม

Thai Eye Exhibition and Creative Education Programme 2016

นิทรรศการไทยเนตรและโครงการการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 2559

ส่งเสริมให้นักเรียนรู้รุ่นเยาว์ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ และค้นหาศิลปะด้วนกระบวนการเข้าใจในสิ่งที่เห็นและความคิดเชิงวิพากษ์