สิ่งที่เราทำ

ศิลปะเป็นภารกิจซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของ บริติช เคานซิล ในการถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจระหว่างผู้คนจากสหราชอาณาจักรและจากทั่วโลก เราค้นหาแนวทางใหม่ในการเชื่อมโยงผู้คนและสร้างความเข้าใจผ่านงานศิลปะ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั่วโลกให้มีความเข้มแข็งและเชื่อมโยงกับสหราชอาณาจักรได้ดียิ่งขึ้น

บริติช เคานซิล ในฐานะองค์กรส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมและโครงการศิลปะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทย สนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางศิลปะ และส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทย

โครงการหลักของเราในปีพ.ศ. 2560 – 2563 ได้แก่ หัตถกรรมและการออกแบบ และ เมืองสร้างสรรค์