IELTSเป็นการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมสูงสุดในโลกโดยสามารถใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและการอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน และเป็นที่ยอมรับขององค์กรต่างๆทั่วโลกกว่า 9,000 องค์กร

IELTS

การสอบ IELTS ก็เหมือนกับการเปิดประตูสู่โลกกว้าง ที่ช่วยให้คุณดำเนินชีวิต เรียน หรือทำงานได้ไม่ว่าจะอยู่มุมใดของโลกโดยผลของการสอบ IELTS นั้นเป็นที่ยอมรับจากองค์กรกว่า 10,000 แห่ง ครอบคลุมทั้งองค์กรภาครัฐ  สถานศึกษา และสถาบันชั้นนำ นอกจากนี้ IELTS ยังเป็นบททดสอบภาษาอังกฤษเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับการยอมรับจากกองตรวจคนเข้าเมืองในหลายๆประเทศ

Book your IELTS test now

IGCSE and AS/A Level

ในแต่ละปี มีผู้สนใจกว่า 2 ล้านคนจาก 90 ประเทศ เข้าสู่สนามสอบระดับสากลกับบริติช เคานซิล ด้วยมาตรฐานระดับโลกของบริติช เคานซิล ช่วยนักเรียนจำนวนมากก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด

TO BE ADDED

ข้อสอบเพื่อการศึกษาและวิชาชีพ

บริติช เคานซิล ประเทศไทย ให้บริการการสอบเพื่อใช้สมัครเข้าเรียนยังสถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักรแก่นักเรียนที่ต้องการทำข้อสอบแต่ไม่สามารถเดินทางไปยังสหราชอาณาจักรขณะนั้นได้

ADD CONTENT

ทำไมต้องเข้าร่วมสอบกับบริติช เคานซิล

บริติช เคานซิล มุ่งมั่นให้บริการการสอบตลอดระยะเวลามากกว่า 70 ปี ซึ่งคุณสามารถมั่นใจได้ว่าการเข้าสอบกับทางบริติช เคานซิลนั้นจะนำโอกาสความสำเร็จมาให้คุณเสมอ

NEED ADDING