Covid-19 updates for test takers

คุณพร้อมลงทะเบียนสมัครสอบ IGCSE หรือ AS&A Level แล้วหรือยัง? นี่คือขั้นตอนแรกที่จะช่วยเปิดโอกาสให้กับคุณ

ในส่วนนี้ คุณสามารถค้นหาวิธีการลงทะเบียนสอบ การจัดสอบพิเศษ และกำหนดการลงทะเบียน 

โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้