คุณพร้อมลงทะเบียน IGCSEs แล้วหรือยัง? นี่คือขั้นตอนแรกที่ช่วยเบิกทางนำคุณสู่โลกแห่งโอกาส 

ในส่วนนี้ คุณสามารถค้นหาวิธีการชำระเงิน และการขอจัดสอบพิเศษได้เช่นกัน 

สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนมีดังนี้ 

TO BE ADDED

การลงทะเบียนสอบ

คุณพร้อมลงทะเบียน IGCSEs และ AS/A Level แล้วหรือยัง? นี่คือขั้นตอนแรกที่ช่วยเบิกทางนำคุณสู่โลกแห่งโอกาส ในส่วนนี้ คุณสามารถค้นหาวิธีการชำระเงิน และการขอจัดสอบพิเศษได้เช่นกัน