คณะกรรมการการสอบ คือ Cambridge Assessment International Education (Cambridge International)

กรุณาศึกษาข้อมูลการสมัคร รายละเอียดวิชาที่สอบ ตารางสอบ ค่าธรรมเนียมในเอกสาร Registration Guide

ขั้นตอนที่ 1 : กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน 

คุณสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์และอัพโหลดเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ http://bit.ly/2XQlB2p

คุณสามารถบันทึกใบสมัครออนไลน์ แล้วกลับมากรอกเพิ่มเติม ก่อนกดส่งใบสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร

- สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางที่ชัดเจน
- หนังสือยินยอมเซ็นโดยผู้ปกครอง หากผู้สอบมีอายุต่ำกว่า 18
- หลักฐานการโอนเงิน หากชำระค่าสอบโดยการโอนเงิน
- สำเนาผลสอบเดือนพฤศจิกายน 2563 (หากสมัครสอบวิชาที่ได้เกรดต่ำว่า C ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ในช่วงล่าช้า)   

ขั้นตอนที่ 2 : ชำระค่าสอบ

การชำระเงิน

1. ชำระโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร
- โอนค่าสอบไปยังบัญชีธนาคาร บริติช เคานซิล
- อัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน
- กดส่งใบสมัครภายในวันที่ทำการโอนเงิน

2. ชำระเงินด้วยตนเองที่ บริติช เคานซิล สาขาสยามแสควร์ (จันทร์ – เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น.)
- กดส่งใบสมัคร
- พิมพ์เอกสารเพื่อยื่นที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ แผนกสอบที่เคานเตอร์ชั้น 1 (ริมซ้ายสุด)
- ชำระค่าสอบด้วยบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต (VISA / Master Card) เท่านั้น 

 

เอกสารที่ต้องใช้ 

1. แบบฟอร์มการลงทะเบียนและแบบฟอร์มรายการที่เซ็นต์ชื่อลงท้ายเรียบร้อย
2. สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางที่ชัดเจน 

คุณสามารถดูอัตราค่าธรรมเนียมของข้อสอบทั้งหมดได้ในแบบฟอร์ม ทั้งนี้ใบสมัครของคุณจะไม่ถูกดำเนินการจนกระทั้งคุณชำระค่าธรรมเนียมเล้ว

 ค่าปรับ

คณะกรรมการการสอบได้กำหนดตารางเวลาการลงทะเบียนในแต่ละครั้งไว้แล้ว (ระยะเวลาการลงทะเบียน และวันครบกำหนด) ในกรณีที่คุณลงทะเบียนล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ คุณต้องชำระค่าปรับเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 3 : การลงทะเบียนสมบูรณ์

เมื่อคุณลงทะเบียนสอบกับทางบริติช เคานซิลแล้ว คุณจะได้รับใบรายงานการเข้าสอบ (Statement of Entry) และข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่สอบประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนวันสอบทางอีเมล์