คณะกรรมการการสอบ คือ Cambridge Assessment International Education (Cambridge International)

กรุณาศึกษาข้อมูลการสมัคร รายละเอียดวิชาสอบ ตารางสอบ รวมถึงค่าธรรมเนียม ที่เอกสาร ดาวน์โหลด ด้านล่างของหน้านี้

 

ขั้นตอนที่ 1 : กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน 

-ดาวน์โหลดใบสมัครที่ด้านล่างของหน้านี้

-กรอกใบสมัครให้เรียบร้อย แล้วส่งอีเมลมาที่ examsregistration@britishcouncil.or.th

เอกสารประกอบการสมัคร

- สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางที่เห็นข้อมูลชัดเจนและยังไม่หมดอายุ
- หนังสือยินยอมเซ็นโดยผู้ปกครอง หากผู้สอบมีอายุต่ำกว่า 18
- หลักฐานการโอนเงิน หากชำระค่าสอบโดยการโอนเงิน
- สำเนาผลสอบเดือนมิถุนายน 2564 (หากสมัครสอบวิชาที่ได้เกรดต่ำว่า C ในเดือนมิถุนายน 2564 ในช่วงล่าช้า)   

ขั้นตอนที่ 2 : ชำระค่าสอบ

การชำระเงิน

1. ชำระโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร
- โอนค่าสอบไปยังบัญชีธนาคาร บริติช เคานซิล
- อัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน
- กดส่งใบสมัครภายในวันที่ทำการโอนเงิน

2. ชำระเงินด้วยตนเองที่ บริติช เคานซิล สาขาสยามแสควร์ (จันทร์ – เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น.)
- กดส่งใบสมัคร
- พิมพ์เอกสารเพื่อยื่นที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ แผนกสอบที่เคานเตอร์ชั้น 1 (ริมซ้ายสุด)
- ชำระค่าสอบด้วยบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต (VISA / Master Card) เท่านั้น  

เอกสารที่ต้องใช้ 

1. แบบฟอร์มการลงทะเบียนและแบบฟอร์มรายการที่เซ็นต์ชื่อลงท้ายเรียบร้อย
2. สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางที่ชัดเจนและยังไม่หมดอายุ 

คุณสามารถดูอัตราค่าธรรมเนียมของข้อสอบทั้งหมดได้ในแบบฟอร์ม ทั้งนี้ใบสมัครของคุณจะไม่ถูกดำเนินการจนกระทั้งคุณชำระค่าธรรมเนียมเล้ว

 ค่าปรับ

คณะกรรมการการสอบได้กำหนดตารางเวลาการลงทะเบียนในแต่ละครั้งไว้แล้ว (ระยะเวลาการลงทะเบียน และวันครบกำหนด) ในกรณีที่คุณลงทะเบียนล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ คุณต้องชำระค่าปรับเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 3 : การลงทะเบียนสมบูรณ์

เมื่อคุณลงทะเบียนสอบกับทางบริติช เคานซิลแล้ว คุณจะได้รับใบรายงานการเข้าสอบ (Statement of Entry) และข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่สอบประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนวันสอบทางอีเมล์