คณะกรรมการการสอบ คือ Cambridge Assessment International Education (Cambridge International)

ขั้นตอนที่ 1 : กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน 

คุณสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์แบบฟอร์มการลงทะเบียนและแบบฟอร์มรายการผ่านทางออนไลน์ได้จากลิงค์ด้านล่าง

กรุณากรอกแบบฟอร์มให้เรียบร้อย เซ็นต์ชื่อและลงวันที่ที่ทำการสมัคร

ขั้นตอนที่ 2 : ส่งใบสมัครและชำระค่าสอบ

การสมัคร

1. สมัครสอบออนไลน์โดยการส่งอีเมล์
- ส่งแบบฟอร์มที่กรอก เซ็นชื่อ ลงวันเรียบร้อยทาง examsregistration@britishcouncil.or.th
- คุณจะได้รับรายละเอียดการชำระเงินและรายละเอียดบัญชีธนาคารภายใน 2 วันทำการ

2. สมัครสอบด้วยตนเองที่ บริติช เคานซิล สาขาสยามแสควร์ 
- ส่งแบบฟอร์มที่กรอก เซ็นชื่อ ลงวันเรียบร้อยที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ แผนกสอบที่เคานเตอร์ชั้น 1 (ริมซ้ายสุด)
- ชำระเงินค่าธรรมเนียมเต็มจำนวนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต(VISA และ Master Card) ตั้งแต่วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น.

เอกสารที่ต้องใช้ 

1. แบบฟอร์มการลงทะเบียนและแบบฟอร์มรายการที่เซ็นต์ชื่อลงท้ายเรียบร้อย
2. สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางที่ชัดเจน 

คุณสามารถดูอัตราค่าธรรมเนียมของข้อสอบทั้งหมดได้ในแบบฟอร์ม ทั้งนี้ใบสมัครของคุณจะไม่ถูกดำเนินการจนกระทั้งคุณชำระค่าธรรมเนียมเล้ว

 ค่าปรับ

คณะกรรมการการสอบได้กำหนดตารางเวลาการลงทะเบียนในแต่ละครั้งไว้แล้ว (ระยะเวลาการลงทะเบียน และวันครบกำหนด) ในกรณีที่คุณลงทะเบียนล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ คุณต้องชำระค่าปรับเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 3 : การลงทะเบียนสมบูรณ์

เมื่อคุณลงทะเบียนสอบกับทางบริติช เคานซิลแล้ว คุณจะได้รับใบรายงานการเข้าสอบ (Statement of Entry) และข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่สอบประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนวันสอบทางอีเมล์