คณะกรรมการการสอบ ได้แก่ Cambridge International Education (CIE) และ Oxford AQA

กรุณาศึกษาข้อมูลการสมัคร รายละเอียดวิชาสอบ ตารางสอบ รวมถึงค่าธรรมเนียมการสอบ อย่างละเอียด ก่อนทำการสมัครสอบ

 

ขั้นตอนที่ 1 : กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน 

กรอกข้อมูลในลิ้งค์: https://schoolexams.britishcouncil.org/

ตรวจเช็คความถูกต้องของข้อมูล ดังนี้

1. ชื่อ นามสกุล
2. วัน เดือน ปี เกิด
3. เลขบัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต (ต้องเห็นข้อมูลชัดเจนและยังไม่หมดอายุ ณ วันสอบ)
4. อีเมล
5. เบอร์โทรศัพท์

สามารถศึกษาตารางสอบได้ที่หัวข้อ 'ดาวน์โหลด' ที่ด้านล่างของหน้านี้

ขั้นตอนที่ 2 : ชำระค่าสอบ

การชำระเงิน 

ชำระด้วยบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต (VISA / Master Card) หรือ สแกนจ่ายผ่านทาง QR code ซึ่งต้องมีบัญชีธนาคารในประเทศไทยเท่านั้น  

คุณสามารถดูอัตราค่าธรรมเนียมของข้อสอบทั้งหมดได้ในแบบฟอร์ม ทั้งนี้การสมัครของคุณจะไม่ถูกดำเนินการจนกระทั้งคุณชำระค่าธรรมเนียมเล้ว

ค่าปรับ

คณะกรรมการการสอบได้กำหนดตารางเวลาการลงทะเบียนในแต่ละครั้งไว้แล้ว (ระยะเวลาการลงทะเบียน และวันครบกำหนด) ในกรณีที่คุณลงทะเบียนล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ คุณต้องชำระค่าปรับเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 3 : การลงทะเบียนสมบูรณ์

เมื่อคุณลงทะเบียนสอบกับทางบริติช เคานซิลแล้ว คุณจะได้อีเมลยืนยันการสมัคร ซึ่งคุณจะได้ใบรายงานการเข้าสอบ (Statement of Entry) และข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่สอบ ประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนวันสอบอีกครั้งหนึ่ง หากคุณไม่ได้รับอีเมลดังกล่าวภายใน 3 วัน ก่อนการสอบ กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ แผนกการสอบ