คณะกรรมการการสอบ ได้แก่ Cambridge International Education (CIE) และ Oxford AQA

กรุณาศึกษาข้อมูลการสมัคร รายละเอียดวิชาสอบ ตารางสอบ รวมถึงค่าธรรมเนียมการสอบ อย่างละเอียด ก่อนทำการสมัครสอบ

 

ขั้นตอนที่ 1 : กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน 

-กรอกข้อมูลลงในลิ้งค์: https://schoolexams.britishcouncil.org/

-สามารถศึกษาตารางสอบได้ที่หัวข้อ 'ดาวน์โหลด' ที่ด้านล่างของหน้านี้

เอกสารประกอบการสมัคร

- หมายเลขบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางที่เห็นข้อมูลชัดเจนและยังไม่หมดอายุ
- หลักฐานการโอนเงิน หากชำระค่าสอบโดยการโอนเงิน

ขั้นตอนที่ 2 : ชำระค่าสอบ

การชำระเงิน

1. ชำระโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร
- โอนค่าสอบไปยังบัญชีธนาคาร บริติช เคานซิล
- ส่งหลักฐานการชำระเงินมายังอีเมล examsregistration@britishcouncil.or.th

2. ชำระผ่านทางออนไลน์ด้วยบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต (VISA / Master Card) เท่านั้น  

3. ชำระเงินด้วยตนเองที่ บริติช เคานซิล สาขาสยามแสควร์ (จันทร์ – เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น.)
- พิมพ์เอกสารเพื่อยื่นที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ แผนกสอบที่เคานเตอร์ชั้น 1 (ริมซ้ายสุด)
- แสดงอีเมลหรือหมายเลขอ้างอิงที่ปรากฎในอีเมล (Reference No.) แก่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ แผนกการสอบที่เคานเตอร์ชั้น 1 (ช่องริมซ้ายสุด)
- ชำระค่าสอบด้วยบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต (VISA / Master Card) เท่านั้น  

เอกสารที่ต้องใช้ 

1. แบบฟอร์มการลงทะเบียนและแบบฟอร์มรายการที่เซ็นต์ชื่อลงท้ายเรียบร้อย
2. สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางที่ชัดเจนและยังไม่หมดอายุ 

คุณสามารถดูอัตราค่าธรรมเนียมของข้อสอบทั้งหมดได้ในแบบฟอร์ม ทั้งนี้การสมัครของคุณจะไม่ถูกดำเนินการจนกระทั้งคุณชำระค่าธรรมเนียมเล้ว

ค่าปรับ

คณะกรรมการการสอบได้กำหนดตารางเวลาการลงทะเบียนในแต่ละครั้งไว้แล้ว (ระยะเวลาการลงทะเบียน และวันครบกำหนด) ในกรณีที่คุณลงทะเบียนล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ คุณต้องชำระค่าปรับเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 3 : การลงทะเบียนสมบูรณ์

เมื่อคุณลงทะเบียนสอบกับทางบริติช เคานซิลแล้ว คุณจะได้อีเมลยืนยันการสมัคร ซึ่งคุณจะได้ใบรายงานการเข้าสอบ (Statement of Entry) และข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่สอบ ประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนวันสอบอีกครั้งหนึ่ง หากคุณไม่ได้รับอีเมลดังกล่าวภายใน 3 วัน ก่อนการสอบ กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ แผนกการสอบ