หลังจากที่คุณทุ่มเทอย่างหนัก การได้รับรู้ผลคะแนนจึงเป็นเรื่องที่คุณรอคอย ซึ่งบริติช เคานซิล มั่นใจว่าคุณจะได้รับผลคะแนนเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเราพร้อมให้การสนับสนุนภายหลังจากที่คุณได้รับผลคะแนนแล้วด้วย

การได้รับผลคะแนน 

บริติช เคานซิล ให้คุณเข้าถึงคะแนนสอบได้อย่างรวดเร็วและง่ายผ่าน 3 ทางหลัก ซึ่งวิธีที่เร็วที่สุดคือผลคะแนนออนไลน์

เมื่อไรที่ฉันจะได้รับผลคะแนน? 

โดยปกติ ผลคะแนนจะพร้อมให้ดูทางออนไลน์ประมาณ 2 เดือนหลังจากการสอบ ส่วนเอกสารจะถูกส่งในเวลาต่อมา 

ผลคะแนนจะถูกส่งไปที่ไหน?

ผลคะแนนจะถูกส่งไปยังที่อยู่ที่คุณแจ้งไว้ 

เมื่อไรจะได้รับใบรับรองการสอบ?

โดยปกติ ใบรับรองการสอบจะถูกส่งภายใน 16-18 สัปดาห์ หลังจากการประกาศผลออนไลน์ 

CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS (CIE): บริการผลคะแนนออนไลน์

คุณสามารถรับผลคะแนนออนไลน์โดยใช้บริการ Cambridge Candidate Results

ทั้งนี้ คุณจำเป็นต้อง Login เพื่อใช้งาน ซึ่งสามารถขอรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริติช เคานซิล

ผลคะแนนไม่เป็นอย่างที่หวัง?

อย่าหวั่นวิตก หากคะแนนที่คุณคาดหวังไม่สูง หรือทำคะแนนได้ไม่ตรงกับที่มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยที่คุณเลือกต้องการ เพราะคุณสามารถขอทำข้อสอบใหม่ได้ หรือขอให้มีการตรวจสอบคะแนนใหม่ในบางกรณี 

ค้นหาการขอทำข้อสอบใหม่ หรือการขอตรวจสอบคะแนน