พบวุฒิการสอน คอร์สฝึกอบรม กิจกรรมสร้างเครือข่าย รวมถึงแหล่งเรียนรู้มากมาย เรายังพร้อมให้การสนับสนุนวิทยากรครู รวมถึงบุคลากรด้านการศึกษาในการพัฒนาทักษะเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ

งานต่างๆ ของเรา

A teacher trainee doing an exercice

หลักสูตรฝึกอบรมครูและแหล่งความรู้ต่างๆ

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษระดับโลก เราจึงมุ่งมั่นและกระตือรือร้นในทุกๆ ด้าน เพื่อพัฒนาคุณภาพในการสอนภาษาอังกฤษของคุณครูผู้สอนทั่วประเทศไทยเรา

โครงการเพื่อการพัฒนาครู

ข่าวดี! สำหรับครูและนักเรียนทั่วประเทศ ด้วย บริติช เคานซิล จับมือกับทั้งภาครัฐและเอกชน จัดตั้งโครงการเพื่อการพัฒนาครู ต่อยอดความรู้สู่ความสำเร็จที่แท้จริง

Our English work across East Asia

งานด้านภาษาอังกฤษของเราในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

บริติช เคานซิล เป็นผู้นำในด้านการจัดสรรผู้เชี่ยวชาญการสอนภาษาอังกฤษ การสนับสนุนการปฏิรูปนโยบาย และโครงการพัฒนาครูผู้สอนทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออก