ในแต่ละปี มีนักศึกษาต่างชาติมากมายเดินทางมาศึกษาในโรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาต่างๆ แห่งสหราชอาณาจักร นักศึกษาส่วนใหญ่จำเป็นต้องอาศัยความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากครอบครัว เพื่อเป็นทุนสำหรับค่าเรียนและค่ากินอยู่

อันที่จริงแล้ว มีทุนการศึกษาและเงินทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่มอบให้แก่นักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในสหราชอาณาจักร รวมถึงกิจกรรม และข้อมูลทุนต่างๆ ที่จัดโดย บริติช เคานซิล ประเทศไทย อีกด้วย

โดยผู้ที่สนใจสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วจากเว็บไซต์ www.educationuk.org/thailand ซึ่งรวบรวมข้อมูลทุนนับพันจากสถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักร

นอกจากนี้สหราชอาณาจักรยังมีทุนการศึกษาอื่น ๆ อีกมายมาย จากหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ 

•         ทุนรัฐบาลสหราชอาณาจักร Chevening 

•          ทุน Erasmus Mandus 

นอกจากนั้นยังสามารถค้นหารายละเอียดและข้อแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาในสหราชอาณาจักรได้จากเว็บไซต์ Education UK 

In this section