เครือข่ายนักเรียนเก่าสหราชอาณาจักร Thai-UK Alumni Professional Network (TUKAPN)  ก่อตั้งขึ้นในปี 2000 เพื่อเชื่อมโยงนักเรียนไทยที่ไปเรียนและสำเร็จการศึกษาจากสหราชอาณาจักร รวมทั้งบุคคลากรสาขาอาชีพต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับสหราชอาณาจักร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างโอกาสการพัฒนาทางวิชาชีพ ผ่านบริการหลากหลายของเรา ได้แก่

  • จัดอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพตลอดทั้งปี คุณจะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับงานที่เราจัดผ่านทางเว็ปไซต์นี้ เช่นงานอบรม งานบรรยาย โต้วาที และอื่นๆ อีกมากมาย
  • โอกาสในการสร้างเครือข่าย - เราจัดงานพัฒนาเครือข่ายตลอดทั้งปี เพื่อเปิดโอกาสให้คุณได้พบปะกับนักเรียนเก่าและนักเรียนปัจจุบันของสหราชอาณาจักร กิจกรรมของเราจะจัดขึ้นที่สมาคมต่างๆ พร้อมกับกิจกรรม High Tea และกิจกรรมศิษย์เก่าไทย-สหราชอาณาจักร
  • โอกาสการทำงาน - เราได้สร้างเครือข่ายกับหอการค้าสหราชอาณาจักรในประเทศไทยและองค์กรอื่นๆ ที่สนใจบัฑิตบัณฑิตที่มีความรู้และมุมมองการทำงานที่เป็นสากล
  • ข้อมูลข่าวสารและตารางกิจกรรม - เราคือช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับศิษย์เก่าคนอื่นๆ ผ่านเว็ปบอร์ด รูปภาพ วีดีโอ และอื่นๆ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายศิษย์เก่าไทย-สหราชอาณาจักรง่ายๆ เพียงกรอกใบสมัครและส่งกลับมายัง ukalumni@britishcouncil.or.th