บริติช เคานซิล ประเทศไทย ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนจากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ชื่อโรงเรียนภาษาบีซี ทีชชิ่ง (สยามสแควร์/ลาดพร้าว/ปิ่นเกล้า/แจ้งวัฒนะ/ศรีนครินทร์/เชียงใหม่)

Subscribe to English schools

British Council (บริติช เคานซิล) ลาดพร้าว

ชั้น 2 รสาทาวเวอร์ (ตรงข้ามแดนเนรมิตเก่า ระยะเวลาเดินห่างจากเซ็นทรัลลาดพร้าว 5 นาที) ถนน พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ

Telephone number
+66 (0) 2 937 1038
Telephone number
+66 (0) 2 937 1036
Telephone number
info@britishcouncil.or.th