บริติช เคานซิล ประเทศไทย ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนจากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ชื่อโรงเรียนภาษาบีซี ทีชชิ่ง (สยามสแควร์ / ปิ่นเกล้า / เชียงใหม่)

Subscribe to English schools