ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์บริติช เคานซิล ประเทศไทย

บริติช เคานซิล คือองค์กรนานาชาติเพื่อส่งเสริมการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งสหราชอาณาจักร เรามีสำนักงานอยู่ใน 100 กว่าประเทศ ใน 6 ทวีปทั่วโลก ในแต่ละวัน เราสร้างโอกาสและเชื่มโยงผู้คนทั่วโลกเข้าด้วยกัน ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริติช เคานซิล

ทุนวิจัยจากสหราชอาณาจักร Newton Fund

ทุนสำหรับนักวิจัยไทยและอังกฤษในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์