รางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่นประจำปี 2022-23 

ร่วมฉลองความสำเร็จของศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรจากประเทศไทยกับรางวัล Alumni Awards 

รางวัลอันทรงเกียรติสำหรับศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรจากประเทศไทยตอกย้ำถึงความสำเร็จของเหล่าศิษย์เก่าในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่ต่างล้วนมีจุดเริ่มต้นเดียวกันคือการได้รับแรงบันดาลใจจากการศึกษาในสหราชอาณาจักร

บริติช เคานซิลได้มอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้เป็นปีที่ 9 แล้วเพื่อบอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จของบรรดาศิษย์เก่าสหราชอาณาจักร ผู้ที่ได้รับรางวัลและผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ ล้วนแล้วแต่เป็นผู้นำในสายงานของตน และได้ใช้ประสบการณ์การเรียนในมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรเพื่อสร้างประโยชน์ต่อชุมชน ภาคอุตสาหกรรม และประเทศ 

Study UK Alumni Awards แบ่งออกเป็น 4 ประเภทรางวัล 

 • Science and Sustainability Award สำหรับศิษย์เก่าที่มีความโดดเด่นในการทำงานในแวดวงวิทยาศาสตร์และความยั่งยืน อีกทั้งสามารถแสดงให้เห็นถึงผลกระทบเชิงบวกและความสำเร็จในการทำงานหรือกิจกรรมอื่น ๆ สายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ พลังงานสะอาด การแพทย์ เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน วิศวกรรม อุตสาหกรรม และการก่อสร้าง
 • Culture and Creativity Award สำหรับศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จกับผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม เรากำลังมองหาผู้ที่สามารถแสดงความสามารถด้านศิลปะมีอิทธิพลต่อผู้คนในวงกว้าง และเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ งานของศิษย์เก่าอาจเกี่ยวข้องกับ ศิลปะด้านต่าง ๆ การออกแบบ สื่อ วิดีโอ สื่อโทรทัศน์ ดนตรี กีฬา การเป็นบล็อกเกอร์หรือวล็อกเกอร์ (Vloggers) ยูทิวบ์เบอร์ (Youtubers) และมนุษยศาสตร์
 • Social Action Award สำหรับศิษย์เก่าที่มีส่วนร่วมและมุ่งมั่นที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในเชิงบวกและพัฒนาชีวิตของผู้อื่น งานของศิษย์เก่าอาจเกี่ยวข้องกับ การลดความเหลื่อมล้ำ การแก้ปัญหาความยากจนและความอดอยาก การศึกษาและการพัฒนาทักษะ สันติภาพและความยุติธรรม
 • Business and Innovation Award สำหรับศิษย์เก่าที่มีความกระตือรือร้นในการริเริ่มและสนับสนุนแนวคิดใหม่ ๆ แนวทางแก้ไข หรือโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่เป็นทั้งนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาต่อไป งานของศิษย์เก่าอาจเกี่ยวข้องกับ การเป็นผู้ประกอบการ ธุรกิจ เทคโนโลยีและการเงิน 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 • ศึกษาในสหราชอาณาจักรในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ภายใน 15 ปีที่ผ่านมา (ปี 2007-2022) 
 • ใช้เวลาศึกษาในสหราชอาณาจักรอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา หรือ ได้รับวุฒิการศึกษาของสหราชอาณาจักรจากหลักสูตรที่ศึกษาในประเทศไทยหรือหลักสูตรทางไกล 
 • ปัจจุบันไม่ได้พำนักอยู่ในสหราชอาณาจักร 

รางวัลสำหรับผู้เข้ารอบและผู้ชนะรางวัล Study UK Alumni Awards Thailand 

 • เข้าร่วมพิธีรับรางวัลจากท่านเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย และผู้อำนวยการบริติช เคานซิล 
 • เงินรางวัลมูลค่า 1,000 ปอนด์สำหรับผู้ชนะในแต่ละประเภทรางวัล สำหรับเข้ารับการฝึกอบรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถ 
 • เข้าร่วมประชุมและพูดคุยกับท่านเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยและผู้อำนวยการบริติช เคานซิล 
 • ยกระดับโปรไฟล์ให้อยู่ในระดับสากล ผ่านสื่อในประเทศและสื่อระดับโลก 
 • โอกาสในการสร้างเครือข่ายในสายงานของตนเอง และเครือข่ายทางธุรกิจใหม่ ๆ

ผู้สมัครทุกท่านจะได้เข้ารับการพิจารณารางวัลระดับโลก Global Alumni Awards และเดินทางไปสหราชอาณาจักรเพื่อร่วมกิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างเครือข่ายระดับนานาชาติ 

คำแนะนำการเขียนใบสมัคร 

ฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการเขียนใบสมัครและเกณฑ์การตัดสิน จากสัมมนาออนไลน์ ‘How to apply’ 

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ 

อยากรู้เทคนิคการเขียนใบสมัครให้น่าสน ลองอ่านคำแนะนำดี ๆ ที่เว็บไซต์ Study UK Alumni Awards