Alumni Award 2021-22

รางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่นประจำปี 2021-22

ร่วมฉลองความสำเร็จของศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรจากประเทศไทยกับรางวัล Alumni Awards 

รางวัลอันทรงเกียรติสำหรับศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรจากประเทศไทยตอกย้ำถึงความสำเร็จของเหล่าศิษย์เก่าในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่ต่างล้วนมีจุดเริ่มต้นเดียวกันคือการได้รับแรงบันดาลใจจากการศึกษาในสหราชอาณาจักร

บริติช เคานซิลได้มอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้เป็นปีที่ 8 แล้วเพื่อบอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จของบรรดาศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

รางวัล Study UK Alumni Awards เปิดรับใบสมัครจากศิษย์เก่าจากประเทศต่าง ๆ ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร ผู้ที่ได้รับรางวัลและผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ ล้วนแล้วแต่เป็นผู้นำในสายงานของตน และได้ใช้ประสบการณ์การเรียนในมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรเพื่อสร้างประโยชน์ต่อชุมชน ภาคอุตสาหกรรม และประเทศ  Study UK Alumni Awards แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักร อีกทั้งยังยกระดับโปรไฟล์ของศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับนานาชาติ

รางวัลนี้เปิดรับใบสมัครจากศิษย์เก่าที่ศึกษาในสหราชอาณาจักรภายในระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา และปัจจุบันพำนักอยู่นอกสหราชอาณาจักร โดยจะต้องศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรอย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษา หรือได้ปริญญาจากมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรผ่านหลักสูตรร่วมกับสถาบันการศึกษาในประเทศ 

รางวัลสำหรับศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่นและผู้เข้ารอบ Study UK Alumni Awards – Thailand 

  • ผู้ชนะและผู้เข้ารอบเข้าร่วมพิธีรับรางวัลจากท่านเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย และผู้อำนวยการบริติช เคานซิล 
  • เงินรางวัลมูลค่า 1,000 ปอนด์สำหรับผู้ชนะในแต่ละประเภทรางวัล สำหรับเข้ารับการฝึกอบรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถ 
  • เข้าร่วมประชุมและพูดคุยกับท่านเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย และผู้อำนวยการบริติช เคานซิล 
  • โอกาสในการเข้ารับการพิจารณารางวัลระดับโลก Global Alumni Awards และเดินทางไปสหราชอาณาจักรเพื่อร่วมกิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างเครือข่ายระดับนานาชาติ 
  • ยกระดับโปรไฟล์ให้อยู่ในระดับสากล ผ่านสื่อในประเทศและสื่อระดับโลก 
  • โอกาสในการสร้างเครือข่ายในสายงานของตนเอง และเครือข่ายทางธุรกิจใหม่ ๆ 

รางวัลแบ่งออกเป็น 4 ประเภท

  • Science and Sustainability Award เป็นรางวัลที่มอบสำหรับศิษย์เก่าที่มีความโดดเด่นในอาชีพการทำงานในแวดวงวิทยาศาสตร์และความยั่งยืน อีกทั้งสามารถแสดงให้เห็นถึงผลกระทบเชิงบวกและความสำเร็จในการทำงานหรือกิจกรรมอื่น ๆ  สายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ พลังงานสะอาด การแพทย์ เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน วิศวกรรม อุตสาหกรรม และการก่อสร้าง
  • Culture and Creativity Award เป็นรางวัลที่มอบสำหรับศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จกับผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม เรากำลังมองหาผู้ที่สามารถแสดงความสามารถด้านศิลปะมีอิทธิพลต่อผู้คนในวงกว้าง และเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์  งานของศิษย์เก่าอาจเกี่ยวข้องกับ ศิลปะด้านต่าง ๆ การออกแบบ สื่อ วิดีโอ สื่อโทรทัศน์ ดนตรี การเป็นบล็อกเกอร์หรือวล็อกเกอร์ (Vloggers) ยูทิวบ์เบอร์ (Youtubers) และมนุษยศาสตร์
  • Social Action Award เป็นรางวัลที่มอบสำหรับศิษย์เก่าที่มีส่วนร่วมและมุ่งมั่นที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในเชิงบวกและพัฒนาชีวิตของผู้อื่น งานของศิษย์เก่าอาจเกี่ยวข้องกับ การลดความเหลื่อมล้ำ การแก้ปัญหาความยากจนและความอดอยาก การศึกษาและการพัฒนาทักษะ สันติภาพและความยุติธรรม
  • Business and Innovation Award เป็นรางวัลที่มอบสำหรับศิษย์เก่าที่มีความกระตือรือร้นในการริเริ่มและสนับสนุนแนวคิดใหม่ ๆ แนวทางแก้ไข หรือโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่เป็นทั้งนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาต่อไป งานของศิษย์เก่าอาจเกี่ยวข้องกับ การเป็นผู้ประกอบการ ธุรกิจ เทคโนโลยี

เปิดรับสมัครในวันที่ 1 กันยายน 2564 และขยายเวลารับสมัครจนถึงวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคมเวลา 23:59 (GMT) ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดทุกท่านจะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Alumni Awards ในระดับโลกด้วย 

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศและผู้ชนะรางวัล Alumni Awards ในระดับโลก ในปี 2565 ผ่านสื่อต่าง ๆ  ผู้ได้รับรางวัลมีโอกาสที่จะได้ยกระดับโปรไฟล์ในระดับสากล ขยายเครือข่ายในการประกอบอาชีพ จากการเดินทางไปสหราชอาณาจักรเพื่อร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  (ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ Covid-19 ทั่วโลก)

กำหนดการ

1 กันยายน 2564 เปิดรับสมัคร
31 ตุลาคม 2564 (ขยายเวลารับสมัคร) ปิดรับสมัครเวลา 23:59 (GMT) 
ตุลาคม - พฤศจิกายน 2564 คัดเลือกผู้สมัคร
ธันวาคม 2564 - มกราคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ
กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล Alumni Awards ระดับประเทศ
เมษายน - สิงหาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบสุดท้ายระดับโลก 
กันยายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล Global Alumni Awards

สัมมนาออนไลน์ ‘How to apply’

บริติช เคานซิลได้จัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ ‘How to apply’ สำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัคร และเทคนิคการเขียนใบสมัคร รับชมย้อนหลังได้ที่นี่

อยากรู้เทคนิคการเขียนใบสมัครให้น่าสน ลองอ่านคำแนะนำดี ๆ ที่เว็บไซต์ Study UK Alumni Awards