วันสอบ ค่าธรรมเนียม และสถานที่

ปัจจุปันนี้บริติช เคานซิล มีสถานที่จัดสอบ IELTS ในประเทศไทยด้วยกันทั้งหมด 4 แห่ง ครอบคลุมเมืองใหญ่ๆ ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และภูเก็ต ส่วนการลงทะเบียนสมัครสอบนั้นสามารถทำได้ด้วยกัน 3 ทาง

1. สมัครด้วยตัวเองที่บริติช เคานซิล 6 สาขา สาขาสยามสแควร์ สาขาปิ่นเกล้า สาขาลาดพร้าว สาขาแจ้งวัฒนะ สาขาศรีนครินทร์ สาขาเชียงใหม่ ค่าสมัครสอบ 6,750 บาท

2. สมัครด้วยตนเองที่พันธมิตร ที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศมากกว่า 60 แห่ง ค่าสมัครสอบ 6,750 บาท

3. สมัครสอบออนไลน์ ค่าสมัครสอบ 6,440 บาท

การสอบ IELTS ทั้งหมด จะถูกจัดขึ้นในสถานที่ใจกลางเมืองเพื่อให้คุณสามารถเดินทางได้สะดวก ไม่ยุ่งยากในวันสอบจริง พร้อมด้วยอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกในการสอบไม่ว่าจะเป็นระบบเสียงคุณภาพสูง สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการที่ครบวงจร

หมายเหตุ

  • จำนวนที่นั่งสอบถูกจัดไว้ตามพื้นฐานของการมาก่อน ได้ก่อน  สำหรับผู้ลงทะเบียนด้วยตนเองแนะนำให้ลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1เดือน จะปิดรับสมัคร 3 วันก่อนสอบสำหรับการสมัครโดยตรงที่บริติช เคานซิล สยามแสควร์ และ1 สัปดาห์หากสมัครที่บริติช เคานซิลสาขาอื่นหรือตัวแทนรับสมัคร สำหรับผู้ลงทะเบียนออนไลน์แนะนำให้ลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 2เดือน ซึ่งหากที่นั่งเต็ม วันสอบนั้นๆ ก็จะไม่แสดงในระบบการลงทะเบียนออนไลน์อีกต่อไป
  • เมื่อการสมัครสมบูรณ์คุณจะได้รับเอกสารยืนยันสถานที่และเวลาสอบสำหรับการสอบด้วยตัวเอง หากเป็นการสมัครออนไลน์คุณจะได้รับอีเมล์ยืนยันสถานที่และเวลาสอบ
  • ตารางด้านล่างนี้ คือตารางวันสอบปี 2559 ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทย
  • ข้อสอบการพูด จะจัดตอนบ่ายของวันเสาร์ (วันที่ระบุไว้ด้านล่างแล้ว) หากเป็นวันอื่น คุณจะได้รับการแจ้งตั้งแต่วันที่สมัคร

กรุงเทพฯ: วันสอบปี 2559 และสถานที่สอบ

วันสอบปี 2559 ประเภทของการสอบ
9 มกราคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
14 มกราคม (พฤหัสบดี) เชิงวิชาการ
23 มกราคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
30 มกราคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
13 กุมภาพันธ์ (เสาร์) เชิงวิชาการ
18 กุมภาพันธ์ (พฤหัสบดี) เชิงวิชาการ
20 กุมภาพันธ์ (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
27 กุมภาพันธ์ (เสาร์) เชิงวิชาการ
5 มีนาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
12 มีนาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
19 มีนาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
31 มีนาคม (พฤหัสบดี) เชิงวิชาการ
2 เมษายน (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
16 เมษายน (เสาร์) เชิงวิชาการ
21 เมษายน (พฤหัสบดี) เชิงวิชาการ
30 เมษายน (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
7 พฤษภาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
19 พฤษภาคม (พฤหัสบดี) เชิงวิชาการ
21 พฤษภาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
28 พฤษภาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
4 มิถุนายน (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
16 มิถุนายน (พฤหัสบดี) เชิงวิชาการ
18 มิถุนายน (เสาร์) เชิงวิชาการ
25 มิถุนายน (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
9 กรกฎาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
14 กรกฎาคม (พฤหัสบดี) เชิงวิชาการ
16 กรกฎาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
30 กรกฎาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
4 สิงหาคม (พฤหัสบดี) เชิงวิชาการ
13 สิงหาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
20 สิงหาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
27 สิงหาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
3 กันยายน (เสาร์) เชิงวิชาการ
10 กันยายน (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
15 กันยายน (พฤหัสบดี) เชิงวิชาการ
24 กันยายน (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
8 ตุลาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
13 ตุลาคม (พฤหัสบดี) เชิงวิชาการ
22 ตุลาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
29 ตุลาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
3 พฤศจิกายน (พฤหัสบดี) เชิงวิชาการ
5 พฤศจิกายน (เสาร์) เชิงวิชาการ
19 พฤศจิกายน (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
26 พฤศจิกายน (เสาร์) เชิงวิชาการ
3 ธันวาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
10 ธันวาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
15 ธันวาคม (พฤหัสบดี) เชิงวิชาการ
17 ธันวาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ

สถานที่สอบ

โรงแรมแลนด์มาร์ค ชั้น 7 รถไฟฟ้า BTS  สถานีนานา

*สำหรับรอบสอบวันพฤหัสบดีจะดำเนินการสอบที่ชั้น 9 ของโรงแรมแลนด์มาร์ค

เชียงใหม่: วันสอบปี 2559 และสถานที่สอบ

วันสอบปี 2559 ประเภทของการสอบ
9 มกราคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
23 มกราคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
18 กุมภาพันธ์ (พฤหัสบดี) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
27 กุมภาพันธ์ (เสาร์) เชิงวิชาการ
19 มีนาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
31 มีนาคม (พฤหัสบดี) เชิงวิชาการ
21 เมษายน (พฤหัสบดี) เชิงวิชาการ
30 เมษายน (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
7 พฤษภาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
21 พฤษภาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
4 มิถุนายน (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
25 มิถุนายน (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
14 กรกฎาคม (พฤหัสบดี) เชิงวิชาการ
30 กรกฎาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
4 สิงหาคม (พฤหัสบดี) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
20 สิงหาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
10 กันยายน (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
24 กันยายน (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
13 ตุลาคม (พฤหัสบดี) เชิงวิชาการ
29 ตุลาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
3 พฤศจิกายน (พฤหัสบดี) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
19 พฤศจิกายน (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
3 ธันวาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
17 ธันวาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ

สถานที่สอบ

โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ: วันสอบปี 2559 และสถานที่สอบ

 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา นักศึกษาสามารถลงทะเบียนและสอบได้ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

วันสอบ 2559 ประเภทของการสอบ
30 มกราคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
27 กุมภาพันธ์ (เสาร์) เชิงวิชาการ
19 มีนาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
2 เมษายน (เสาร์) เชิงวิชาการ
18 มิถุนายน (เสาร์) เชิงวิชาการ

ผู้ที่สนใจสามรถสอบถามรายละเอียดได้ที่

ABAC Study Abroad Center (SG104)  โทร: 02 723 2503-4

ภูเก็ต: วันสอบปี 2559 และสถานที่สอบ

วันสอบ 2559 ประเภทของการสอบ
5 มีนาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
21 พฤษภาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
20 สิงหาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
19 พฤศจิกายน (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป

ผู้ที่สนใจสมัครสอบสามารถสอบถามรายละเอียดและแจ้งความประสงค์ได้ที่พันธมิตรที่ได้รับการแต่งตั้ง AVSS ภูเก็ต  

เลขที่ 2/2 ถนนมนตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร +66 (0) 76 210 934 หรือ 086 595 5148

อีเมลล์ avsssouth@gmail.com

สถานที่สอบคือโรงแรม นิวดารา บูทิค โฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต

พิษณุโลก: วันสอบปี 2559 และสถานที่สอบ

วันสอบปี 2559 ประเภทของการสอบ
16 กรกฎาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ

ผู้ที่สนใจสมัครสอบ IELTS สามารถสอบถามรายละเอียดและแจ้งความประสงค์ได้ที่พันธมิตรที่ได้รับการแต่งตั้งโรงเรียนนานาชาติเคมบริดจ์ คอลเลจ

โทร +66 55 223 925

 

ขอนแก่น: วันสอบปี 2559 และสถานที่สอบ

วันสอบปี 2559 ประเภทของการสอบ
4 มิถุนายน (เสาร์)  เชิงวิชาการ
13 สิงหาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
8 ตุลาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ

ผู้ที่สนใจสมัครสอบสามารถสอบถามรายละเอียดและแจ้งความประสงค์ได้ที่พันธมิตรที่ได้รับการแต่งตั้ง International Education & IELTS Information Center ( PLAN Study Agency)

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทร +66 61 3898 474

www.planstudyagency.com

ประเทศกัมพูชา: วันสอบปี 2559 และสถานที่สอบ

วันสอบปี 2559 ประเภทของการสอบ
23 มกราคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
20 กุมภาพันธ์ (เสาร์) เชิงวิชาการ
19 มีนาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
30 เมษายน (เสาร์) เชิงวิชาการ
28 พฤษภาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
25 มิถุนายน (เสาร์) เชิงวิชาการ
30 กรกฎาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
27 สิงหาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
24 กันยายน (เสาร์) เชิงวิชาการ
22 ตุลาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
26 พฤศจิกายน (เสาร์) เชิงวิชาการ
17 ธันวาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ

ผู้ที่สนใจสมัครสอบสามารถสอบถามรายละเอียดและแจ้งความประสงค์ได้ที่พันธมิตรที่ได้รับการแต่งตั้ง Springboard4cambodia   

อาคารพนมเปญเซ็นเตอร์

ห้อง 321 ชั้น 3 ถนนสมเด็จสุธีรส

พนมเปญ ประเทศกัมพูชา

เบอร์โทรและแฟ๊กซ์ 855 239 87213

เว็บไซท์ www.springboard4cambodia.com

 

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment. The IELTS test is designed and set by the world’s leading experts in language assessment to give a true picture of a test taker’s language skills. IELTS Bands 4-9 (NQF levels Entry 3 to Level 3) are accredited by Ofqual, England’s Office of Qualifications and Examinations Regulation.Visit www.ielts.org and www.takeielts.britishcouncil.org for more information and resources.