ค่าสมัครสอบ IELTS วันสอบ และสถานที่

ค่าสอบ Regular IELTS ปัจจุบัน: ราคา 6900 บาท ตั้งแต่รอบสอบวันที่ 16 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

หากท่านต้องการติดต่อเรื่องต่างๆหลังจากการสอบกรุณาอีเมลเข้ามาที่ examinations@britishcouncil.or.th 

หมายเหตุ

 • จำนวนที่นั่งสอบถูกจัดไว้ตามพื้นฐานของการมาก่อน ได้ก่อน  สำหรับผู้ลงทะเบียนด้วยตนเองแนะนำให้ลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน จะปิดรับสมัคร 3 วันก่อนสอบ ที่สาขาสยามสแควร์ และ1 สัปดาห์หากสมัครที่บริติช เคานซิลสาขาอื่นหรือตัวแทนรับสมัคร
  สำหรับผู้ลงทะเบียนออนไลน์แนะนำให้ลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน ซึ่งหากที่นั่งเต็ม วันสอบนั้นๆ ก็จะไม่แสดงในระบบการลงทะเบียนออนไลน์อีกต่อไป
 • เมื่อการสมัครสมบูรณ์คุณจะได้รับเอกสารยืนยันสถานที่และเวลาสอบสำหรับการสมัครสอบด้วยตัวเอง หากเป็นการสมัครออนไลน์คุณจะได้รับอีเมล์ยืนยันสถานที่และเวลาสอบ
 • ข้อสอบการพูด จะจัดช่วงบ่ายของวันเสาร์ หากเป็นวันอื่น คุณจะได้รับการแจ้งตั้งแต่วันที่สมัคร
 • ผลสอบของท่านจะถูกส่งไปยังที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนสอบไว้ ดังนี้
  โดย EMS สำหรับที่อยู่ในประเทศไทยและไปรษณีย์แบบลงทะเบียนสำหรับที่อยู่ในต่างประเทศ
 • เวลาทำการของแผนกสอบ วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 9.00-18.00
  ปิดทำการ: วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
  อีเมลติดต่อ: examinations@britishcouncil.or.th

กรุงเทพฯ: วันสอบปี 2560 และสถานที่สอบ

วันสอบ 2560 ประเภทของการสอบ
7 มกราคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
12 มกราคม (พฤหัสบดี) เชิงวิชาการ
14 มกราคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
21 มกราคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
11 กุมภาพันธ์ (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
16 กุมภาพันธ์ (พฤหัสบดี) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
18 กุมภาพันธ์ (เสาร์) เชิงวิชาการ
25 กุมภาพันธ์ (เสาร์) เชิงวิชาการ
4 มีนาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
18 มีนาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
25 มีนาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
30 มีนาคม (พฤหัสบดี) เชิงวิชาการ
8 เมษายน (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
22 เมษายน (เสาร์) เชิงวิชาการ
29 เมษายน (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
6 พฤษภาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
13 พฤษภาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
20 พฤษภาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
25 พฤษภาคม (พฤหัสบดี) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
3 มิถุนายน (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
8 มิถุนายน (พฤหัสบดี) เชิงวิชาการ
17 มิถุนายน (เสาร์) เชิงวิชาการ
24 มิถุนายน (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
8 กรกฎาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
15 กรกฎาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
20 กรกฎาคม (พฤหัสบดี) เชิงวิชาการ
29 กรกฎาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
3 สิงหาคม (พฤหัสบดี) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
12 สิงหาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
19 สิงหาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
26 สิงหาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
9 กันยายน (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
16 กันยายน (เสาร์) เชิงวิชาการ
21 กันยายน (พฤหัสบดี) เชิงวิชาการ
30 กันยายน (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
5 ตุลาคม (พฤหัสบดี) เชิงวิชาการ
14 ตุลาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
21 ตุลาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
28 ตุลาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
2 พฤศจิกายน (พฤหัสบดี) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
4 พฤศจิกายน (เสาร์) เชิงวิชาการ
11 พฤศจิกายน (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
25 พฤศจิกายน (เสาร์) เชิงวิชาการ
2 ธันวาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
9 ธันวาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
14 ธันวาคม (พฤหัสบดี) เชิงวิชาการ
16 ธันวาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป

เชียงใหม่ วันสอบปี 2560 และสถานที่สอบ

วันสอบ 2560 ประเภทของการสอบ
7 มกราคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
21 มกราคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
11 กุมภาพันธ์ (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
16 กุมภาพันธ์ (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
4 มีนาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
30 มีนาคม (พฤหัสบดี) เชิงวิชาการ
8 เมษายน (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
29 เมษายน (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
13 พฤษภาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
25 พฤษภาคม (พฤหัสบดี) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
8 มิถุนายน (พฤหัสบดี) เชิงวิชาการ
24 มิถุนายน (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
8 กรกฎาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
20 กรกฎาคม (พฤหัสบดี) เชิงวิชาการ
3 สิงหาคม (พฤหัสบดี) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
19 สิงหาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
9 กันยายน (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
21 กันยายน (พฤหัสบดี) เชิงวิชาการ
14 ตุลาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
28 ตุลาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
11 พฤศจิกายน (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
25 พฤศจิกายน (เสาร์) เชิงวิชาการ
2 ธันวาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
16 ธันวาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป

สมัครสอบได้อย่างไร:

สำหรับผู้ที่จะสอบที่สาขาเชียงใหม่จะต้องสมัครทางออนไลน์ผ่านทางเวปไซด์เราเท่านั้น 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02-6575678 หรืออีเมลมาที่: examinations@britishcouncil.or.th

สถานที่สอบ:

The Shangri-La hotel Chiang Mai

89/8 ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50100 ประเทศไทย (View map)

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (วิทยาเขตสุวรรณภูมิ): วันสอบปี 2560 และสถานที่สอบ

 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา นักศึกษาสามารถลงทะเบียนและสอบได้ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

วันสอบ 2560 ประเภทของการสอบ
21 มกราคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
18 กุมภาพันธ์ (เสาร์)  เชิงวิชาการ
18 มีนาคม (เสาร์)  เชิงวิชาการ
8 เมษายน (เสาร์) เชิงวิชาการ
22 เมษายน (เสาร์) เชิงวิชาการ
24 มิถุนายน (เสาร์) เชิงวิชาการ
26 สิงหาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
30 กันยายน (เสาร์) เชิงวิชาการ
21 ตุลาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
4 พฤศจิกายน (เสาร์) เชิงวิชาการ

ผู้ที่สนใจสามรถสอบถามรายละเอียดได้ที่

ABAC Study Abroad Center (SG104)  โทร: 02 723 2503-4

ภูเก็ต: วันสอบปี 2560 และสถานที่สอบ

วันสอบ 2560 ประเภทของการสอบ
13 พฤษภาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
8 กรกฎาคม (เสาร์)  เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
14 ตุลาคม (เสาร์)   เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป

ผู้ที่สนใจสมัครสอบสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่

AVSS ภูเก็ต
97 ถนนดีบุก ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร/แฟกซ์ : 081 537 7081 
อีเมล: avssphuket@theavss.net

สถานที่สอบ: New Dara Hotel Phuket

พิษณุโลก: วันสอบปี 2560 และสถานที่สอบ

วันสอบ 2560 ประเภทของการสอบ
14 มกราคม (เสาร์) เชิงวิชาการ

ผู้ที่สนใจสมัครสอบ IELTS สามารถสอบถามรายละเอียดและแจ้งความประสงค์ได้ที่พันธมิตรที่ได้รับการแต่งตั้งโรงเรียนนานาชาติเคมบริดจ์ คอลเลจ

โทร +66 55 223 925

 

ประเทศกัมพูชา: วันสอบปี 2560 และสถานที่สอบ

วันสอบ 2560 ประเภทของการสอบ
21 มกราคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
25 กุมภาพันธ์ (เสาร์) เชิงวิชาการ
18 มีนาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
22 เมษายน (เสาร์) เชิงวิชาการ
20 พฤษภาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
24 มิถุนายน (เสาร์) เชิงวิชาการ
29 กรกฎาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
26 สิงหาคม (เสาร์)  เชิงวิชาการ
30 กันยายน (เสาร์) เชิงวิชาการ 
28 ตุลาคม (เสาร์)  เชิงวิชาการ 
25 พฤศจิกายน (เสาร์) เชิงวิชาการ 
9 ธันวาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ 

ผู้ที่สนใจสมัครสอบสามารถสอบถามรายละเอียดและแจ้งความประสงค์ได้ที่พันธมิตรที่ได้รับการแต่งตั้ง Springboard4cambodia   

อาคารพนมเปญเซ็นเตอร์

ห้อง 321 ชั้น 3 ถนนสมเด็จสุธีรส

พนมเปญ ประเทศกัมพูชา

เบอร์โทรและแฟ๊กซ์ 855 239 87213

เว็บไซท์ www.springboard4cambodia.com

 

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment. The IELTS test is designed and set by the world’s leading experts in language assessment to give a true picture of a test taker’s language skills. IELTS Bands 4-9 (NQF levels Entry 3 to Level 3) are accredited by Ofqual, England’s Office of Qualifications and Examinations Regulation.Visit www.ielts.org and www.takeielts.britishcouncil.org for more information and resources.