Get an economy rate when register IELTS online
IELTS online registration

ค่าสอบ Regular IELTS ปัจจุบัน: ราคา 6900 บาท 

หากท่านต้องการติดต่อเรื่องต่างๆหลังจากการสอบกรุณาอีเมลเข้ามาที่ examinations@britishcouncil.or.th 

หมายเหตุ

 • จำนวนที่นั่งสอบถูกจัดไว้ตามพื้นฐานของการมาก่อน ได้ก่อน  สำหรับผู้ลงทะเบียนด้วยตนเองแนะนำให้ลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน จะปิดรับสมัคร 3 วันก่อนสอบ ที่สาขาสยามสแควร์ และ1 สัปดาห์หากสมัครที่บริติช เคานซิลสาขาอื่นหรือตัวแทนรับสมัคร
  สำหรับผู้ลงทะเบียนออนไลน์แนะนำให้ลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน ซึ่งหากที่นั่งเต็ม วันสอบนั้นๆ ก็จะไม่แสดงในระบบการลงทะเบียนออนไลน์อีกต่อไป
 • เมื่อการสมัครสอบ IELTS สมบูรณ์คุณจะได้รับเอกสารยืนยันสถานที่และเวลาสอบสำหรับการสมัครสอบด้วยตัวเอง หากเป็นการสมัครออนไลน์คุณจะได้รับอีเมล์ยืนยันสถานที่และเวลาสอบ
 • ข้อสอบการพูด จะจัดช่วงบ่ายของวันเสาร์ หากเป็นวันอื่น คุณจะได้รับการแจ้งตั้งแต่วันที่สมัคร
 • ผลสอบของท่านจะถูกส่งไปยังที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนสอบไว้ ดังนี้
  โดย EMS สำหรับที่อยู่ในประเทศไทยและไปรษณีย์แบบลงทะเบียนสำหรับที่อยู่ในต่างประเทศ
 • เวลาทำการของแผนกสอบ วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 9.00-18.00
  ปิดทำการ: วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
  อีเมลติดต่อ: examinations@britishcouncil.or.th

กรุงเทพฯ: วันสอบปี 2561 และสถานที่สอบ

วันสอบ 2561 ประเภทของการสอบ
6 มกราคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
13 มกราคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
18 มกราคม (พฤหัสบดี) เชิงวิชาการ
20 มกราคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
1  กุมภาพันธ์ (พฤหัสบดี) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
3  กุมภาพันธ์ (เสาร์) เชิงวิชาการ
10 กุมภาพันธ์ (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
24 กุมภาพันธ์ (เสาร์) เชิงวิชาการ
3 มีนาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
10 มีนาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
15 มีนาคม (พฤหัสบดี) เชิงวิชาการ
24 มีนาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
7 เมษายน (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
14 เมษายน (เสาร์) เชิงวิชาการ
21 เมษายน (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
26 เมษายน (พฤหัสบดี) เชิงวิชาการ
5 พฤษภาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
12 พฤษภาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
19 พฤษภาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
24 พฤษภาคม (พฤหัสบดี) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
2 มิถุนายน (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
7 มิถุนายน (พฤหัสบดี) เชิงวิชาการ
23 มิถุนายน (เสาร์) เชิงวิชาการ
30 มิถุนายน (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
7  กรกฎาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
19 กรกฎาคม (พฤหัสบดี) เชิงวิชาการ
21 กรกฎาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
28 กรกฎาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
2  สิงหาคม (พฤหัสบดี) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
11 สิงหาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
18 สิงหาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
25 สิงหาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
8 กันยายน (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
13 กันยายน (พฤหัสบดี) เชิงวิชาการ
15 กันยายน (เสาร์) เชิงวิชาการ
29 กันยายน (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
11 ตุลาคม (พฤหัสบดี) เชิงวิชาการ
13 ตุลาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
20 ตุลาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
27 ตุลาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
1 พฤศจิกายน (พฤหัสบดี) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
3 พฤศจิกายน (เสาร์) เชิงวิชาการ
10 พฤศจิกายน (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
17 พฤศจิกายน (เสาร์) เชิงวิชาการ
1 ธันวาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
8 ธันวาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
13 ธันวาคม (พฤหัสบดี) เชิงวิชาการ
15 ธันวาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป

เชียงใหม่: วันสอบปี 2561 และสถานที่สอบ

วันสอบ 2561 ประเภทของการสอบ
6 มกราคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
20 มกราคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
10 กุมภาพันธ์ (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
24 กุมภาพันธ์ (เสาร์) เชิงวิชาการ
3 มีนาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
24 มีนาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
7 เมษายน (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
21 เมษายน (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
5 พฤษภาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
12 พฤษภาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
2 มิถุนายน (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
23 มิถุนายน (เสาร์) เชิงวิชาการ
7 กรกฎาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
21 กรกฎาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
11 สิงหาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
18 สิงหาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
8 กันยายน (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
29 กันยายน (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
13 ตุลาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
27 ตุลาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
3 พฤศจิกายน (เสาร์) เชิงวิชาการ
10 พฤศจิกายน (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
1 ธันวาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
15 ธันวาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป

สมัครสอบได้อย่างไร:

สำหรับผู้ที่จะสอบที่สาขาเชียงใหม่จะต้องสมัครทางออนไลน์ผ่านทางเวปไซด์เราเท่านั้น 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02-6575678 หรืออีเมลมาที่: examinations@britishcouncil.or.th

สถานที่สอบ:

The Shangri-La hotel Chiang Mai
89/8 ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50100 ประเทศไทย (แผนที่)

โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่
108 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50100 (แผนที่)

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (วิทยาเขตสุวรรณภูมิ): วันสอบปี 2561 และสถานที่สอบ

 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา นักศึกษาสามารถลงทะเบียนและสอบได้ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

วันสอบ 2561 ประเภทของการสอบ
20 มกราคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
24 มีนาคม (เสาร์)  เชิงวิชาการ
7 เมษายน (เสาร์)  เชิงวิชาการ
21 กรกฎาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
15 กันยายน (เสาร์) เชิงวิชาการ
3 พฤศจิกายน (เสาร์) เชิงวิชาการ

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครสอบได้ที่ ABAC Study Abroad Center (SG119)  

88 หมู่ 8 บางนาตราด กม. 26 บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 
โทร: 084 647 9090 หรือ 02 723 2503-4
อีเมล: info@abacstudyabroad.com

สถานที่สอบ: มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (วิทยาเขตสุวรรณภูมิ)

ภูเก็ต: วันสอบปี 2561 และสถานที่สอบ

วันสอบ 2561 ประเภทของการสอบ
24 มีนาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
7 กรกฎาคม (เสาร์)  เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
27 ตุลาคม (เสาร์)   เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป

ผู้ที่สนใจสมัครสอบสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่

AVSS ภูเก็ต

97 ถนนดีบุก ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  83000
โทร/แฟกซ์ : 081 537 7081 
อีเมล: avssphuket@theavss.net

สถานที่สอบ: Pearl Hotel Phuket

โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา (กระทู้) 

125 ม .1 ถ. พระแก้ว ต.กะทู้  อ.กะทู้ จ. ภูเก็ต  83120
โทร: +66 095 421 1354
อีเมล: onraweei@kajonkietsuksa.ac.th

สถานที่สอบ: โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา (กระทู้)

พิษณุโลก: วันสอบปี 2561 และสถานที่สอบ

วันสอบ 2561 ประเภทของการสอบ
7 กรกฎาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
3 พฤศจิกายน (เสาร์) เชิงวิชาการ

ผู้ที่สนใจสมัครสอบสามารถสมัครทางออนไลน์หน้าเวปไซด์หรือสอบถามรายละเอียดและสมัครสอบได้ที่

โรงเรียนนานาชาติเคมบริดจ์ คอลเลจ

458/1 หมู่ 3 ตำบลสมอแข  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร: +66 55 223 924
อีเมล: info@camcoll.asia

สถานที่สอบ: Ayara Grand Palace Hotel

พนมเปญ, กัมพูชา: วันสอบปี 2561 และสถานที่สอบ

วันสอบ 2561 ประเภทของการสอบ
20 มกราคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
24 กุมภาพันธ์ (เสาร์) เชิงวิชาการ
24 มีนาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
21 เมษายน (เสาร์) เชิงวิชาการ
19 พฤษภาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
23 มิถุนายน (เสาร์) เชิงวิชาการ
21 กรกฎาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
25 สิงหาคม (เสาร์)  เชิงวิชาการ
29 กันยายน (เสาร์) เชิงวิชาการ 
20 ตุลาคม (เสาร์)  เชิงวิชาการ 
17 พฤศจิกายน (เสาร์) เชิงวิชาการ 
15 ธันวาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ 

ผู้ที่สนใจสมัครสอบสามารถสอบถามรายละเอียดและแจ้งความประสงค์ได้ที่พันธมิตรที่ได้รับการแต่งตั้ง

Springboard4cambodia   
ที่อยู่: SpringBoard House N. 6, Street 574, 
SK. Boeung Kak II, Kh. Toul Kork, 
Phnom Penh, Cambodia. 12152 

โทร: 855.12.961861 / 855.15.961861
อีเมล: info@springboard4cambodia.com
เวปไซต์: www.springboard4cambodia.com 

โคราช: วันสอบปี 2561 และสถานที่สอบ

วันสอบ 2561 ประเภทของการสอบ
3 กุมภาพันธ์ (เสาร์) เชิงวิชาการ
7 เมษายน (เสาร์) เชิงวิชาการ
2 มิถุนายน (เสาร์)  เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
18 สิงหาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป

สมัครสอบได้อย่างไร:

สามารถสมัครสอบทางออนไลน์ผ่านทางหน้าเวปไซด์เราเท่านั้น 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02-6575678 หรืออีเมลมาที่: examinations@britishcouncil.or.th

สถานที่สอบ:

Dusit Princess Korat Hotel
1137 ถนน สุรนารีตำบล ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 (แผนที่

ขอนแก่น: วันสอบปี 2561 และสถานที่สอบ

วันสอบ 2561 ประเภทของการสอบ
3 มีนาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
30 มิถุนายน (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
29 กันยายน (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป

ผู้ที่สนใจสมัครสอบด้วยตนเองทางออนไลน์หรือสมัครได้ที่

Plan Study Agency
https://planstudyagency.com

โทร: +66 86 856 1792 หรือ +66 63 196 1542
อีเมล: planstudythailand@gmail.com

สถานที่สอบ: AVANI Khon Kaen Hotel & Convention Centre

หาดใหญ่: วันสอบปี 2561 และสถานที่สอบ

วันสอบ 2561 ประเภทของการสอบ
10 กุมภาพันธ์ (เสาร์) เชิงวิชาการ
12 พฤษภาคม (เสาร์)  เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
11 สิงหาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ

สมัครสอบได้อย่างไร:
สามารถสมัครสอบทางออนไลน์ผ่านทางหน้าเวปไซด์เราเท่านั้น 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02-6575678 หรือ อีเมล: examinations@britishcouncil.or.th

สถานที่สอบ:
Centara Hotel Hatyai
3 Sanehanusorn Road, Hat Yai 90110

เสียมราฐ, กัมพูชา: วันสอบปี 2561 และสถานที่สอบ

วันสอบ 2561 ประเภทของการสอบ
5 พฤษภาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
11 สิงหาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ

ผู้ที่สนใจสมัครสอบสามารถสอบถามรายละเอียดและแจ้งความประสงค์ได้ที่พันธมิตรที่ได้รับการแต่งตั้ง 

Springboard4cambodia   
ที่อยู่: SpringBoard House N. 6, Street 574, 
SK. Boeung Kak II, Kh. Toul Kork, 
Phnom Penh, Cambodia. 12152 

โทร: 855.12.961861 / 855.15.961861
อีเมล: info@springboard4cambodia.com
เวปไซต์: www.springboard4cambodia.com

พระตะบอง, กัมพูชา: วันสอบปี 2561 และสถานที่สอบ

วันสอบ 2561 ประเภทของการสอบ
2 มิถุนายน (เสาร์) เชิงวิชาการ
13 กันยายน (เสาร์) เชิงวิชาการ

ผู้ที่สนใจสมัครสอบสามารถสอบถามรายละเอียดและแจ้งความประสงค์ได้ที่พันธมิตรที่ได้รับการแต่งตั้ง 

Springboard4cambodia   
ที่อยู่: SpringBoard House N. 6, Street 574, 
SK. Boeung Kak II, Kh. Toul Kork, 
Phnom Penh, Cambodia. 12152 

โทร: 855.12.961861 / 855.15.961861
อีเมล: info@springboard4cambodia.com
เวปไซต์: www.springboard4cambodia.com

 

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment. The IELTS test is designed and set by the world’s leading experts in language assessment to give a true picture of a test taker’s language skills. IELTS Bands 4-9 (NQF levels Entry 3 to Level 3) are accredited by Ofqual, England’s Office of Qualifications and Examinations Regulation.Visit www.ielts.org and www.takeielts.britishcouncil.org for more information and resources.