Get an economy rate when register IELTS online
IELTS online registration

เลือกการสอบ IELTS ของคุณ

เราจัดวันสอบที่หลากหลายใน 8 สถานที่สอบของศูนย์สอบอย่างเป็นทางการทั่วประเทศไทยและกัมพูชา: กรุงเทพฯ เชียงใหม่ สมุทรปราการ ภูเก็ต พิษณุโลก ขอนแก่น หาดใหญ่ พนมเปญ  

เราขอแนะนำให้คุณจองที่นั่งสอบก่อนเวลาปิดรับสมัครสอบ ตารางด้านล่างแสดงวันสอบ ซึ่งจะจัดขึ้นในทุกจังหวัด และกำหนดการปิดรับสมัคร

You can choose how you take IELTS:

» สมัครสอบ IELTS แบบกระดาษ

» สมัครสอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IELTS แบบคอมพิวเตอร์และแบบกระดาษ

ค่าสอบ IELTS

ค่าสอบ IELTS Academic หรือ General training ราคา 6,900 บาท

ค่าสอบ IELTS for UKVI และ IELTS Life Skills 

  • ค่าสอบ IELTS for UKVI Academic และ UKVI General Training ราคา 9,009 บาท 
  • ค่าสอบ IELTS Life Skills A1 และ B1 ราคา 6,757 บาท 

หากคุณยื่นใบสมัครขอวีซ่าเพื่อโยกย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศอังกฤษ คุณอาจต้องสมัครสอบ IELTS for UKVI 

เลือกวันสอบ

ตารางด้านล่างแสดงวันสอบข้อเขียนซึ่งกำลังจะมีการจัดสอบสำหรับ IELTS Academic และ General Training เท่านั้น (ไม่รวม UKVI) ในปี 2562 คุณจะได้รับอีเมลซึ่งให้ข้อมูลโดยละเอียด (ตารางสอบและข้อมูลของสถานที่สอบ) ก่อนวันสอบประมาณ 3 วัน

วันสอบ IELTS แบบกระดาษ

กรุงเทพฯ: วันสอบปี 2562 และสถานที่สอบ

วันสอบ 2562 ประเภทของการสอบ
06  กรกฎาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
18 กรกฎาคม (พฤหัสบดี) เชิงวิชาการ
20 กรกฎาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
27 กรกฎาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
01 สิงหาคม (พฤหัสบดี) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
10 สิงหาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
17 สิงหาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
24 สิงหาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
07 กันยายน (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
12 กันยายน (เสาร์) เชิงวิชาการ
14 กันยายน (พฤหัสบดี) เชิงวิชาการ
28 กันยายน (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
10 ตุลาคม (พฤหัสบดี) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
12 ตุลาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
19 ตุลาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
26 ตุลาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
02 พฤศจิกายน (เสาร์) เชิงวิชาการ
07 พฤศจิกายน (พฤหัสบดี) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
16 พฤศจิกายน (เสาร์) เชิงวิชาการ
23 พฤศจิกายน (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
30 พฤศจิกายน (เสาร์) เชิงวิชาการ
07 ธันวาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
12 ธันวาคม (พฤหัสบดี) เชิงวิชาการ
14 ธันวาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป

สมัครสอบได้อย่างไร:

สำหรับผู้ที่จะสนใจสมัครสอบจะต้องสมัครทางออนไลน์ผ่านทางเวปไซด์หรือตัวแทนศูนย์รับสมัครสอบของเราเท่านั้น 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02-6575678 หรืออีเมลมาที่: examinations@britishcouncil.or.th

เชียงใหม่: วันสอบปี 2562 และสถานที่สอบ

วันสอบ 2562 ประเภทของการสอบ
06 กรกฎาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
20 กรกฎาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
10 สิงหาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
24 สิงหาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
07 กันยายน (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
28 กันยายน (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
12 ตุลาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
26 ตุลาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
02 พฤศจิกายน (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
23 พฤศจิกายน (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
07 ธันวาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
14 ธันวาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป

สมัครสอบได้อย่างไร:
สำหรับผู้ที่จะสอบที่สาขาเชียงใหม่จะต้องสมัครทางออนไลน์ผ่านทางเวปไซด์หรือตัวแทนศูนย์รับสมัครสอบของเราเท่านั้น 

ตัวแทนศูนย์รับสมัครสอบจังหวัดเชียงใหม่:
NES Study Abroad
เว็ปไซต์: http://www.nesstudyabroad.com/
โทร:+66 (53) 894 807

Smile Campus Chiang Mai
เว็ปไซต์: http://www.smilecampus.com/
โทร: +66 (53) 213 824, +66 (0) 86 632 4594

สถานที่สอบ:

โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่
89/8 ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50100 ประเทศไทย (แผนที่)

โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่
108 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50100 (แผนที่)

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (วิทยาเขตสุวรรณภูมิ): วันสอบปี 2562 และสถานที่สอบ

 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา นักศึกษาสามารถลงทะเบียนและสอบได้ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

วันสอบ 2562 ประเภทของการสอบ
20 กรกฎาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
24 สิงหาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
28 กันยายน (เสาร์) เชิงวิชาการ
26 ตุลาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
16 พฤศจิกายน (เสาร์) เชิงวิชาการ
14 ธันวาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครสอบได้ที่ Office of The University Registrar

88 หมู่ 8 บางนาตราด กม. 26 บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 
โทร: 02-300-4543 หรือ 02-723-2222
อีเมล: registrar@au.edu

สถานที่สอบ: มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (วิทยาเขตสุวรรณภูมิ)

ภูเก็ต: วันสอบปี 2562 และสถานที่สอบ

วันสอบ 2562 ประเภทของการสอบ
17 สิงหาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
23 พฤศจิกายน (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป

ผู้ที่สนใจสมัครสอบสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่

AVSS ภูเก็ต
97 ถนนดีบุก ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  83000
เว็ปไซต์: https://www.theavss.net/
โทร: 081 537 7081 
อีเมล: avssphuket@theavss.net

สถานที่สอบ:  Novotel Phuket Phokeethra Hotel

 

พิษณุโลก: วันสอบปี 2562 และสถานที่สอบ

วันสอบ 2562 ประเภทของการสอบ
6 กรกฎาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ

ผู้ที่สนใจสมัครสอบสามารถสมัครทางออนไลน์หน้าเวปไซด์หรือสอบถามรายละเอียดและสมัครสอบได้ที่

โรงเรียนนานาชาติเคมบริดจ์ คอลเลจ

458/1 หมู่ 3 ตำบลสมอแข  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
เว็ปไซต์: http://camcoll.asia/
โทร: +66 55 223 924
อีเมล: info@camcoll.asia

สถานที่สอบ: Grand Riverside Hotel, Phitsanulok

พนมเปญ, กัมพูชา: วันสอบปี 2562 และสถานที่สอบ

วันสอบ 2562 ประเภทของการสอบ
20 กรกฎาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
17 สิงหาคม (เสาร์)  เชิงวิชาการ
14 กันยายน (เสาร์) เชิงวิชาการ
19 ตุลาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
16 พฤศจิกายน (เสาร์) เชิงวิชาการ
14 ธันวาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ

ผู้ที่สนใจสมัครสอบสามารถสอบถามรายละเอียดและแจ้งความประสงค์ได้ที่พันธมิตรที่ได้รับการแต่งตั้ง

Springboard4cambodia   
ที่อยู่: SpringBoard House N. 6, Street 574, 
SK. Boeung Kak II, Kh. Toul Kork, 
Phnom Penh, Cambodia. 12152 

โทร: 855.12.961861 / 855.15.961861
อีเมล: info@springboard4cambodia.com
เวปไซต์: www.springboard4cambodia.com 

สถานที่สอบ: Sunway Hotel Phnom Penh

ขอนแก่น: วันสอบปี 2562 และสถานที่สอบ

วันสอบ 2562 ประเภทของการสอบ
14 กันยายน (เสาร์) เชิงวิชาการ
16 พฤศจิกายน (เสาร์) เชิงวิชาการ

ผู้ที่สนใจสมัครสอบด้วยตนเองทางออนไลน์หรือสมัครได้ที่

Smile Campus Khon Kaen
http://www.smilecampus.com
โทร: +66(0)43 001 369 หรือ +66(0)99 459 2878
Email: khonkaen@smilecampus.co.th

สถานที่สอบ: AVANI Khon Kaen Hotel & Convention Centre

หาดใหญ่: วันสอบปี 2562 และสถานที่สอบ

วันสอบ 2562 ประเภทของการสอบ
12 ตุลาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
07 ธันวาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ

สมัครสอบได้อย่างไร:
สามารถสมัครสอบทางออนไลน์ผ่านทางหน้าเวปไซด์หรือตัวแทนรับสมัครสอบเราเท่านั้น 

ตัวแทนศูนย์รับสมัครสอบ

Smile Campus Hatyai
http://www.smilecampus.com

สถานที่สอบ: Centara Hotel Hatyai

 

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล: วันสอบปี 2562 และสถานที่สอบ

วันสอบ 2562 ประเภทของการสอบ
06 กรกฎาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
30 พฤศจิกายน (เสาร์)  เชิงวิชาการ

ผู้ที่สนใจสมัครสอบสามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครสอบได้ที่ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 
  
ที่อยู่: 565 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร: 02 243 0065, 02 243 7002, 02 243 8928, 02 243 2153, 083 595 9635
เวปไซต์: www.sg.ac.th

Westminster อโศก: วันสอบปี 2562 และสถานที่สอบ

วันสอบ 2562 ประเภทของการสอบ
27 กรกฎาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
24 สิงหาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
12 กันยายน (พฤหัส) เชิงวิชาการ
10 ตุลาคม (พฤหัส) เชิงวิชาการ
07 พฤศจิกายน (พฤหัส) เชิงวิชาการ
12 ธันวาคม (พฤหัส) เชิงวิชาการ

ผู้ที่สนใจสมัครสอบสามารถสอบถามรายละเอียดและโปรโมชั่นต่างๆได้ที่  

Westminster International (อโศก)
เว็ปไซต์: http://www.westminster.co.th/wp/th/ielts-test-centre/

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย: วันสอบปี 2562 และสถานที่สอบ

วันสอบ 2562 ประเภทของการสอบ
17 สิงหาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
30 พฤศจิกายน (เสาร์) เชิงวิชาการ

ผู้ที่สนใจสมัครสอบสามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครสอบได้ที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ที่อยู่: 19/1 ถ.มงฟอร์ต ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร: 052 245 570-5
เวปไซต์: www.montfort.ac.th

วันสอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์ 

วันสอบ ประเภทของการสอบ เวลาสอบ จังหวัด สถานที่สอบ
02/07/19 Academic & General Training 9.00 & 14.00 กรุงเทพฯ ชั้น 24 จามจุรีสแควร์
(MRT สามย่าน)
04/07/19 Academic & General Training 9.00 & 14.00 กรุงเทพฯ ชั้น 24 จามจุรีสแควร์
(MRT สามย่าน)
05/07/19 Academic & General Training 9.00 & 14.00 กรุงเทพฯ ชั้น 24 จามจุรีสแควร์
(MRT สามย่าน)
06/07/19 Academic & General Training 9.00 & 14.00 กรุงเทพฯ ชั้น 24 จามจุรีสแควร์
(MRT สามย่าน)
07/07/19 Academic & General Training 9.00 & 14.00 กรุงเทพฯ ชั้น 24 จามจุรีสแควร์
(MRT สามย่าน)
09/07/19 Academic & General Training 9.00 & 14.00 กรุงเทพฯ ชั้น 24 จามจุรีสแควร์
(MRT สามย่าน)
11/07/19 Academic & General Training 9.00 & 14.00 กรุงเทพฯ ชั้น 24 จามจุรีสแควร์
(MRT สามย่าน)
12/07/19 Academic & General Training 9.00 & 14.00 กรุงเทพฯ ชั้น 24 จามจุรีสแควร์
(MRT สามย่าน)
13/07/19 Academic & General Training 9.00 & 14.00 กรุงเทพฯ ชั้น 24 จามจุรีสแควร์
(MRT สามย่าน)
14/07/19 Academic & General Training 9.00 & 14.00 กรุงเทพฯ ชั้น 24 จามจุรีสแควร์
(MRT สามย่าน)
17/07/19 Academic & General Training 9.00 & 14.00 กรุงเทพฯ ชั้น 24 จามจุรีสแควร์
(MRT สามย่าน)
18/07/19 Academic & General Training 9.00 & 14.00 กรุงเทพฯ ชั้น 24 จามจุรีสแควร์
(MRT สามย่าน)
19/07/19 Academic & General Training 9.00 & 14.00  กรุงเทพฯ ชั้น 24 จามจุรีสแควร์
(MRT สามย่าน)
21/07/19 Academic & General Training 9.00 & 14.00 กรุงเทพฯ ชั้น 24 จามจุรีสแควร์
(MRT สามย่าน)
23/07/19 Academic & General Training 9.00 & 14.00 กรุงเทพฯ ชั้น 24 จามจุรีสแควร์
(MRT สามย่าน)
25/07/19 Academic & General Training 9.00 & 14.00 กรุงเทพฯ ชั้น 24 จามจุรีสแควร์
(MRT สามย่าน)
26/07/19 Academic & General Training 9.00 & 14.00 กรุงเทพฯ ชั้น 24 จามจุรีสแควร์
(MRT สามย่าน)
27/07/19 Academic & General Training 9.00 & 14.00 กรุงเทพฯ ชั้น 24 จามจุรีสแควร์
(MRT สามย่าน)
30/07/19 Academic & General Training 9.00 & 14.00 กรุงเทพฯ ชั้น 24 จามจุรีสแควร์
(MRT สามย่าน)
31/07/19 Academic & General Training 9.00 & 14.00 กรุงเทพฯ ชั้น 24 จามจุรีสแควร์
(MRT สามย่าน)
01/08/19 Academic & General Training 9.00 & 14.00 กรุงเทพฯ ชั้น 24 จามจุรีสแควร์
(MRT สามย่าน)
02/08/19 Academic & General Training 9.00 & 14.00 กรุงเทพฯ ชั้น 24 จามจุรีสแควร์
(MRT สามย่าน)
03/08/19 Academic & General Training 9.00 & 14.00 กรุงเทพฯ ชั้น 24 จามจุรีสแควร์
(MRT สามย่าน)
04/08/19 Academic & General Training 9.00 & 14.00 กรุงเทพฯ ชั้น 24 จามจุรีสแควร์
(MRT สามย่าน)
06/08/19 Academic & General Training 9.00 & 14.00 กรุงเทพฯ ชั้น 24 จามจุรีสแควร์
(MRT สามย่าน)
08/08/19 Academic & General Training 9.00 & 14.00 กรุงเทพฯ ชั้น 24 จามจุรีสแควร์
(MRT สามย่าน)
09/08/19 Academic & General Training 9.00 & 14.00 กรุงเทพฯ ชั้น 24 จามจุรีสแควร์
(MRT สามย่าน)
10/08/19 Academic & General Training 9.00 & 14.00 กรุงเทพฯ ชั้น 24 จามจุรีสแควร์
(MRT สามย่าน)
11/08/19 Academic & General Training 9.00 & 14.00 กรุงเทพฯ ชั้น 24 จามจุรีสแควร์
(MRT สามย่าน)
14/08/19 Academic & General Training 9.00 & 14.00 กรุงเทพฯ ชั้น 24 จามจุรีสแควร์
(MRT สามย่าน)
15/08/19 Academic & General Training 9.00 & 14.00 กรุงเทพฯ ชั้น 24 จามจุรีสแควร์
(MRT สามย่าน)
16/08/19 Academic & General Training 9.00 & 14.00 กรุงเทพฯ ชั้น 24 จามจุรีสแควร์
(MRT สามย่าน)
17/08/19 Academic & General Training 9.00 & 14.00 กรุงเทพฯ ชั้น 24 จามจุรีสแควร์
(MRT สามย่าน)
18/08/19 Academic & General Training 9.00 & 14.00 กรุงเทพฯ ชั้น 24 จามจุรีสแควร์
(MRT สามย่าน)
20/08/19 Academic & General Training  9.00 & 14.00  กรุงเทพฯ ชั้น 24 จามจุรีสแควร์
(MRT สามย่าน)
22/08/19 Academic & General Training 9.00 & 14.00 กรุงเทพฯ ชั้น 24 จามจุรี สแควร์
(MRT สามย่าน)
23/08/19 Academic & General Training 9.00 & 14.00 กรุงเทพฯ ชั้น 24 จามจุรี สแควร์
(MRT สามย่าน)
25/08/19 Academic & General Training 9.00 & 14.00 กรุงเทพฯ ชั้น 24 จามจุรี สแควร์
(MRT สามย่าน)
27/08/19 Academic & General Training 9.00 & 14.00 กรุงเทพฯ ชั้น 24 จามจุรี สแควร์
(MRT สามย่าน)
29/08/19 Academic & General Training 9.00 & 14.00 กรุงเทพฯ ชั้น 24 จามจุรี สแควร์
(MRT สามย่าน)
30/08/19 Academic & General Training 9.00 & 14.00 กรุงเทพฯ ชั้น 24 จามจุรี สแควร์
(MRT สามย่าน)
31/08/19 Academic & General Training 9.00 & 14.00 กรุงเทพฯ ชั้น 24 จามจุรี สแควร์
(MRT สามย่าน)
01/09/19 Academic & General Training 9.00 & 14.00 กรุงเทพฯ ชั้น 24 จามจุรี สแควร์
(MRT สามย่าน)
07/09/19 Academic & General Training 9.00 & 14.00 กรุงเทพฯ ชั้น 24 จามจุรี สแควร์
(MRT สามย่าน)
08/09/19 Academic & General Training 9.00 & 14.00 กรุงเทพฯ ชั้น 24 จามจุรี สแควร์
(MRT สามย่าน)
10/09/19 Academic & General Training 9.00 & 14.00 กรุงเทพฯ ชั้น 24 จามจุรี สแควร์
(MRT สามย่าน)
12/09/19 Academic & General Training 9.00 & 14.00 กรุงเทพฯ ชั้น 24 จามจุรี สแควร์
(MRT สามย่าน)
13/09/19 Academic & General Training 9.00 & 14.00 กรุงเทพฯ ชั้น 24 จามจุรี สแควร์
(MRT สามย่าน)
14/09/19 Academic & General Training 9.00 & 14.00 กรุงเทพฯ ชั้น 24 จามจุรี สแควร์
(MRT สามย่าน)
15/09/19 Academic & General Training 9.00 & 14.00 กรุงเทพฯ ชั้น 24 จามจุรี สแควร์
(MRT สามย่าน)
17/09/19 Academic & General Training 9.00 & 14.00 กรุงเทพฯ ชั้น 24 จามจุรี สแควร์
(MRT สามย่าน)
19/09/19 Academic & General Training 9.00 & 14.00 กรุงเทพฯ ชั้น 24 จามจุรี สแควร์
(MRT สามย่าน)
20/09/19 Academic & General Training 9.00 & 14.00 กรุงเทพฯ ชั้น 24 จามจุรี สแควร์
(MRT สามย่าน)
21/09/19 Academic & General Training 9.00 & 14.00 กรุงเทพฯ ชั้น 24 จามจุรี สแควร์
(MRT สามย่าน)
22/09/19 Academic & General Training 9.00 & 14.00 กรุงเทพฯ ชั้น 24 จามจุรี สแควร์ 
(MRT สามย่าน)
24/09/19 Academic & General Training 9.00 & 14.00 กรุงเทพฯ ชั้น 24 จามจุรี สแควร์ 
(MRT สามย่าน)
26/09/19 Academic & General Training 9.00 & 14.00 กรุงเทพฯ ชั้น 24 จามจุรี สแควร์ 
(MRT สามย่าน)
27/09/19 Academic & General Training 9.00 & 14.00 กรุงเทพฯ ชั้น 24 จามจุรี สแควร์ 
(MRT สามย่าน)
29/09/19 Academic & General Training 9.00 & 14.00 กรุงเทพฯ ชั้น 24 จามจุรี สแควร์ 
(MRT สามย่าน)

» สมัครสอบ IELTS แบบกระดาษ

» สมัครสอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์