ข้อสอบเพื่อการศึกษาและวิชาชีพ

บริติช เคานซิล ประเทศไทย เป็นตัวแทนคณะกรรมการการจัดสอบแห่งสหราชอาณาจักร เพื่อดูแลจัดการทุกขั้นตอนของการสอบ ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียน การจัดสอบ การส่งข้อสอบไปยังสหราชอาณาจักร การให้คำปรึกษาเรื่องผลคะแนน พร้อมการจัดส่งวุฒิบัตร นอกจากนี้เรายังให้บริการจัดสอบสำหรับนักเรียนที่ต้องการสอบเพื่อใช้ในการสมัครเข้าโรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยที่อยู่ในต่างประเทศอีกด้วย