บริติช เคานซิล ประเทศไทย เป็นตัวแทนคณะกรรมการการจัดสอบแห่งสหราชอาณาจักร เพื่อดูแลจัดการทุกขั้นตอนของการสอบ ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียน การจัดสอบ การส่งข้อสอบไปยังสหราชอาณาจักร การให้คำปรึกษาเรื่องผลคะแนน พร้อมการจัดส่งวุฒิบัตร นอกจากนี้เรายังให้บริการจัดสอบสำหรับนักเรียนที่ต้องการสอบเพื่อใช้ในการสมัครเข้าโรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยที่อยู่ในต่างประเทศอีกด้วย

TO BE ADDED

บริการการสอบ

บริติช เคานซิล ประเทศไทย ให้บริการการสอบเพื่อใช้สมัครเข้าเรียนยังสถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักรแก่นักเรียนที่ต้องการทำข้อสอบแต่ไม่สามารถเดินทางไปยังสหราชอาณาจักรขณะนั้นได้