บริติช เคานซิล ประเทศไทย ดูแลจัดการทุกขั้นตอนของการสอบในฐานะคณะกรรมการการจัดสอบแห่งสหราชอาณาจักร ประกอบด้วยการลงทะเบียน การจัดสอบ การส่งข้อสอบไปยังสหราชอาณาจักร การให้คำปรึกษาเรื่องผลคะแนน และการมอบประกาศนียบัตร นอกจากนี้เรายังให้บริการจัดสอบสำหรับนักเรียนที่ต้องการสอบเพื่อใช้ในการสมัครเข้าโรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยที่อยู่ในต่างประเทศอีกด้วย 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Cambridge Assessment Admissions Testing

Website: https://www.admissionstesting.org/

Youtube: https://www.youtube.com/admissionstesting

Twitter:  https://twitter.com/admissionstests

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/admissions-testing

 

In this section