บริติช เคานซิล ประเทศไทย ดูแลจัดการทุกขั้นตอนของการสอบในฐานะคณะกรรมการการจัดสอบแห่งสหราชอาณาจักร ประกอบด้วยการลงทะเบียน การจัดสอบ การส่งข้อสอบไปยังสหราชอาณาจักร การให้คำปรึกษาเรื่องผลคะแนน และการมอบประกาศนียบัตร นอกจากนี้เรายังให้บริการจัดสอบสำหรับนักเรียนที่ต้องการสอบเพื่อใช้ในการสมัครเข้าโรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยที่อยู่ในต่างประเทศอีกด้วย 

In this section