บริติช เคานซิล มุ่งมั่นที่จะเชื่อมโยงและสร้างโอกาสให้กับผู้คนจากทั่วโลกผ่านกิจกรรมด้านการศึกษาและวัฒนธรรมสหราชอาณาจักรของเรา

งานส่งเสริมด้านการศึกษา

งานด้านการศึกษาของเรามุ่งเน้นการเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญและนวัตกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน สร้างความร่วมมือทางวิชาการระดับอุดมศึกษาและงานด้านวิจัย

งานส่งเสริมศิลปะและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

เราทำงานกับภาคธุรกิจสร้างสรรค์ทั่วโลกผ่านรูปแบบโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยน ซึ่งนำไปสู่โอกาสใหม่ ๆ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระยะยาวกับสหราชอาณาจักร