บริติช เคานซิล มุ่งมั่นที่จะเชื่อมโยงและสร้างโอกาสให้กับผู้คนจากทั่วโลกผ่านกิจกรรมด้านการศึกษาและวัฒนธรรมสหราชอาณาจักรของเรา

TO BE ADDED

งานส่งเสริมด้านการศึกษา

เราพร้อมสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในเรื่องของการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมไปถึงโครงการเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับคุณครูทั่วประเทศไทยเรา

Thailand English Teaching Project (TET)

งานรณรงค์เพื่อการพัฒนาสังคม

เราพร้อมให้ความร่วมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและทั่วโลก เพื่อผลักดันโครงการต่างๆ ในการสร้างสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง และเท่าเทียมมากยิ่งขึ้น