งานส่งเสริมการศึกษา ศิลปะ และสังคม

บริติช เคานซิล มุ่งมั่นที่จะเชื่อมโยงและสร้างโอกาสให้กับผู้คนจากทั่วโลกผ่านกิจกรรมด้านการศึกษาและวัฒนธรรมสหราชอาณาจักรของเรา