ในส่วนนี้จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ บริติช เคานซิล รวมถึงรายละเอียดนโยบายที่ บริติช เคานซิล ยึดถือ 

เงื่อนไขและนโยบายการใช้งานเหล่านี้จะถูกอัพเดทเป็นระยะ ซึ่งเนื้อหานี้ได้ถูกปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557

เงื่อนไขการใช้งานบนเว็บไซต์นี้

บริติช เคานซิล ได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้ให้กับคุณ ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการหาข้อมูลบนเว็บไซต์ให้คุณ และเป็นข้อมูลที่ทุกคนสามารถเข้าถึง คุณจะสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายด้านลิขสิทธิ์และบันทึกกิจกรรมบนเว็บไซต์หรือคุ้กกี้ รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการร้องเรียน

เงื่อนไขการใช้งาน

บริติช เคานซิล มีข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงลิงค์ต่างๆทั้งจากเว็บไซต์ของเราและลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานฉบับเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

นโยบายการเข้าถึง

เราพยายามที่จะทำให้ www.britishcouncil.or.th ใช้งานได้ง่ายสำหรับทุกคนไม่ว่าคุณจะใช้บราวเซอร์อะไร หรือว่าคุณจะมีอุปกรณ์ช่วยพิเศษหรือไม่

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตราการการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา (ภาษาอังกฤษ)

การร้องเรียน

เราให้ความสำคัญต่อความคิดเห็นของคุณ และหวังว่าประสบการณ์ของคุณในการติดต่อกับ บริติช เคานซิลจะเป็นประสบการณ์ที่ดี เรายินดีรับฟังข้อเสนอแนะ คำแนะนำ ความพึงพอใจหรือความไม่พอใจต่อการบริการ หรือการติดต่อเราในทุกผลิตภัณฑ์และบริการ เรายินดีที่จะรับฟังหากคุณจะมีข้อแนะนำด้านการให้บริการของพนักงานคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะเช่นกัน

อ่านนโยบายการร้องเรียนฉบับเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

รีมาร์เก็ตติ้ง

บริติช เคานซิลได้ใช้เทคโนโลยีการตลาดแบบติดตามในรูปแบบคุกกี้ ซึ่งพัฒนาโดยบุคคลที่สาม (อาทิ คุกกี้การติดตามของ Google Adwords)

วิธีการรีมาร์เก็ตติ้งผ่านการใช้งานรหัสคุกกี้หรือพิกเซลการติดตามนั้น จะช่วยให้เราแสดงโฆษณาที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับคุณหลังจากที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

เราไม่ได้จัดเก็บข้อมูลใดๆ ที่ระบุถึงตัวตนของคุณในการเข้าใช้งาน Google, Facebook หรือระบบอื่นใดจากบริษัทบุคคลที่สาม

บริษัทบุคคลที่สามที่เราใช้บริการ อาทิเช่น Google และ Facebook นั้น จะบันทึกไฟล์คุกกี้บนเว็บบราวเซอร์ เพื่อแสดงผลโฆษณาโดยอ้างอิงจากการที่คุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราในช่วงเวลาที่ผ่านมา การใช้คุกกี้นี้จะช่วยให้เราสามารถแสดงข้อเสนอพิเศษและปรับปรุงด้านการตลาดของบริการต่างๆ ให้สอดคล้องกับความสนใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของเรา

หากคุณไม่ต้องการรับโฆษณาติดตามจากเราอีกต่อไป คุณสามารถเลือกตั้งค่าผ่านทางลิงค์ด้านล่างนี้

คุณสามารถตั้งค่าปิดการใช้งานคุกกี้ของ Google ผ่าน การตั้งค่าสำหรับโฆษณา Google และสามารถตั้งค่าปิดการใช้งานคุกกี้ของบริษัทบุคคลที่สามรายอื่นๆ ผ่านหน้าเลือกการรับโฆษณาของ Network Advertising Initiative

นอกจากนี้ บริติช เคานซิลยังใช้พิกเซลการติดตาม DoubleClick ของ Google คุณสามารถเลือกออกจากระบบพิกเซลการติดตามของ DoubleClick ที่หน้า การตั้งค่าสำหรับโฆษณา Google และที่ Network Advertising Initiative บริติช เคานซิล ยังได้ใช้ Dynamic Ad Serving ของ Google ซึ่งฟีเจอร์นี้ ใช้งานคุกกี้ของ Teracent คุณสามารถปิดรับคุกกี้ของ Teracent ได้ที่หน้าการตั้งค่านี้

ในบางโอกาส บริติช เคานซิล ใช้งานการสื่อโฆษณาบน Facebook พิกเซลการติดตามของ Facebook รวมถึงช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อให้เราจะได้ทำความเข้าใจและนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของคุณต่อไปในอนาคต อีกทั้งคุกกี้จะช่วยให้เราได้ว่าผู้ที่เห็นโฆษณาตัดสินใจเข้าชมเว็บไซต์เราหรือไม่ ทั้งนี้ การควบคุมการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกรวบรวมผ่านโฆษณาบน Facebook พิกเซลการติดตามของ Facebook และการสื่อสารต่างๆ นั้น จะอยู่กับ Facebook ทั้งหมด คุณสามารถเลือกปิดการใช้งานคุกกี้ของ Facebook และ พิกเซลการติดตามของ Facebook ได้ที่การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ Facebook

ผู้เยี่ยมชมสาขาและผู้ใช้บริการต่างๆ ของบริติช เคานซิล ที่ได้ให้ข้อมูลติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของเรา อาจจะได้รับข้อความการตลาดและประชาสัมพันธ์จากบริติช เคานซิล (ออนไลน์และออฟไลน์) เราไม่มีนโยบายที่จะเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ให้แก่บุคคลที่สาม หากคุณไม่ต้องการรับข้อมูลผ่านการรีมาร์เก็ตติ้ง กรุณาติดต่อเรา เพื่อนำข้อมูลของคุณออกจากฐานข้อมูลรีมาร์เก็ตติ้ง

นโยบายอื่นๆ

ในฐานะองค์กรด้านความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม บริติช เคานซิล มีนโยบายที่เป็นกรอบการปฏิบัติเพื่อปกป้องเยาวชน สิ่งแวดล้อม ความเป็นส่วนตัว รวมทั้งอิสรภาพด้านข้อมูล และให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน

ข้อกำหนดอื่นๆของบริติช เคานซิล ประเทศไทยจะได้รับการอธิบายในส่วนนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราให้ความสำคัญกับข้อกฎหมายและการปฏิบัติตามความถูกต้องด้านข้อมูลส่วนบุคคลเพราะถือว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อการปฏิบัติงานให้ลุล่วงและรักษาไว้ซึ่งความไว้วางใจของผู้ร่วมงานที่มีต่อบริติช เคานซิล 

อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับเต็ม (ภาษาอังกฤษ) 

นโยบายคุ้มครองเด็ก

บริติช เคานซิลตระหนักดีว่าเรามีหน้าที่พื้นฐานในการดูแลเยาวชนทุกคนที่เราทำงานด้วย รวมถึงหน้าที่ในการปกป้องพวกเขาจากการละเมิดใดๆ เราบรรลุสิ่งนี้ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองเด็กของสหราชอาณาจักรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศที่เราดำเนินการ เช่นเดียวกับการยึดมั่นในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก (UNCRC ปี 1989) 

อ่านนโยบายคุ้มครองเด็กฉบับเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริติช เคานซิล ยึดถือมาตรฐานในการจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานของสหราชอาณาจักรและมาตรฐานสากล เราตระหนักถึงผลกระทบจากการดำเนินงานและกิจกรรมของเราต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิต  เราจึงมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการผลกระทบที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด 

อ่านนโยบายสิ่งแวดล้อมฉบับเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

อิสรภาพทางข้อมูล

บริติช เคานซิล ภูมิใจในการแสวงหาวิธีการใหม่และเปิดวิถีทางที่หลากหลายในการมีส่วนร่วมกับชุมชนทั่วโลก สิ่งสำคัญในการสร้างบูรณภาพและความไว้วางใจคือ การที่เราเป็นตัวอย่างที่ดีในการเปิดกว้างองค์กรของเราต่อโลกมากขึ้น

อ่านนโยบายเกี่ยวกับอิสรภาพทางข้อมูลฉบับเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

ความเท่าเทียมกัน ความหลากหลาย และการอยู่ร่วมกัน 

บริติช เคานซิล เป็นองค์กรที่มีต้นกำเนิดและสำนักงานใหญ่ในสหราชอาณาจักร อีกทั้งยังเป็นองค์กรความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่สำคัญของสหราชอาณาจักร เราทำงานร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรและหน่วยงานอื่น ๆ ที่หลากหลายทั่วโลก

วิสัยทัศน์ของเราคือการให้การสนับสนุนอันนำไปสู่ความเสมอภาค ความหลากหลาย และการอยู่ร่วมกัน (EDI) ในระดับสากล ผ่านกลยุทธ์ในการผนวกมันเข้ากับทุกงานที่เราทำ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมในการตอบสนองความต้องการของบุคคลหลากหลายโดยไม่คำนึงถึงสถานะหรือคุณลักษณะของพวกเขา

อ่านนโยบายฉบับเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

นโยบายต่อต้านการรังแกและคุกคาม

การปกป้องผลประโยชน์ของเยาวชนทุกคนที่มาติดต่อกับเราถือเป็นหนึ่งในคุณค่าหลักที่เรายึดถือ การเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายคุ้มครองเด็กทั่วโลกนั้น เรามีแนวทางการต่อต้านการคุกคามที่ใช้ปฏิบัติอันเป็นสากล เพื่อช่วยให้เราในฐานะองค์กรได้ทำหน้าที่ด้านการดูแลตามที่ตั้งใจไว้

อะไรคือการรังแกและคุกคาม?

การรังแกและคุกคามเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลทางลบ และทำร้ายผู้อื่นซึ่งจะต้องถูกรายงานไปยังอาจารย์ พนักงานของบริติช เคานซิล ประเทศไทย หรือผู้ใหญ่ที่ได้รับความไว้วางใจ