บริติช เคานซิล เป็นองค์กรส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านโอกาสทางการศึกษา และศิลปะวัฒนธรรมจากสหราชอาณาจักร

พันธกิจของเราคือการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรผ่านงานด้านภาษาอังกฤษ การศึกษา บริการการสอบ ศิลปะและสังคม

บริติช เคานซิล มี 3 สาขาในประเทศไทย (2 แห่งในกรุงเทพฯ และอีก 1 แห่งที่เชียงใหม่) ทำหน้าที่แบ่งปันความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านวิชาการและวิชาชีพจากสหราชอาณาจักร โดยผ่าน: 

  • หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม สำหรับทุกระดับและทุกวัย  โดยอาจารย์คุณภาพที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนทุกระดับชั้น และทุกหัวข้อการเรียนการสอน
  • โอกาสในการศึกษาต่อ ณ สหราชอาณาจักร พบกับตัวแทนโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ที่จะนำเสนอข้อมูลทางด้านค่าใช้จ่าย ทุนการศึกษา ข้อมูลการสมัคร และหลักสูตรที่เหมาะสมกับคุณ 
  • การเข้าถึงภาษาอังกฤษมาตรฐานต้นฉบับอังกฤษ  โรงเรียน มหาวิทยาลัย และการอบรมเพื่อพัฒนาคุณสมบัติทางวิชาชีพ รวมถึงการสอบ IELTS
  • เครือข่ายระหว่างกลุ่มนักคิด นักศึกษา นักวิชาการ ผู้บริหาร และศิลปินอิสระทั้งในไทย และสหราชอาณาจักร ที่มาร่วมงานสัมมนา กิจกรรม  อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และงานเพื่อสังคม