©

British Council

ในสถานการณ์ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้น ความร่วมมือ และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นเพียงสิ่งเดียวที่จะช่วยให้เราทุกคนผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้

บริติช เคานซิล ในฐานะองค์กรเพื่อความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและการศึกษา เราสร้างโอกาสให้ผู้คนได้เรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิด ผ่านวัฒนธรรมและการศึกษา เราได้รวบรวมแหล่งข้อมูลและแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ให้ทุกคนได้ใช้เวลานี้เรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ไปพร้อมกัน