ที่สหราชอาณาจักร คุณสามารถได้รับการศึกษาชั้นนำระดับโลก ซึ่งจะช่วยให้โอกาสทางอาชีพการงานของคุณพิเศษกว่าใคร

หากคุณกำลังสนใจการศึกษาในสหราชอาณาจักร ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย โรงเรียน โรงเรียนประจำ หรือแม้กระทั่งเรียนภาษาอังกฤษในสหราชอาณาจักรแล้วละก็ ข้อมูลที่เรานำมารวบรวมไว้ด้านล่างนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นในการค้นหาข้อมูลหลักสูตร คุณวุฒิ สถาบันการศึกษา รวมถึงข้อมูลจำเป็นอื่นๆ อีกด้วย

เรียนกับสถาบันการศึกษาแห่งสหราชอาณาจักรในประเทศไทย

ปัจจุบัน มีสถาบันการศึกษาชั้นนำแห่งสหราชอาณาจักร เปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้เข้าถึงระบบการศึกษาอันเป็นเลิศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

TO BE ADDED