UK Qualification in East Asia

การศึกษาของสหราชอาณาจักรช่วยสร้างความมั่นใจ และเตรียมความพร้อมให้กับตัวคุณได้อย่างดีที่สุด แต่สำหรับคนที่อาจจะมีภาระหน้าที่ที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรได้ หรืออาจมองหาหลักสูตรที่ค่าใช้จ่ายไม่สูงนักแต่ยังคุ้มค่า คุณก็ยังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงชีวิตและเส้นทางการทำงาน ด้วยการศึกษาแบบไร้พรมแดน หรือ Transnational degree

หลักสูตรเหล่านี้สอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรจำนวน 142 แห่งและดำเนินการเรียนการสอนใน 226 ประเทศและเขตการปกครองทั่วโลก เป็นโอกาสอันดีของผู้เรียนที่จะได้เรียนหลักสูตรที่มีคุณภาพสูงและมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานเช่นเดียวกับนักศึกษาที่เดินทางไปศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร 

แต่สิ่งที่น่าจะสำคัญที่สุด ก็คือผู้เรียนจะได้รับวุฒิการศึกษาแบบเดียวกับที่เรียนในอังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ นั่นเป็นเพราะวุฒิการศึกษาจะได้รับการออกแบบ และประเมินคุณภาพตามมาตรฐานเดียวกับวุฒิอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร 

สิ่งที่ต่างออกไปก็เห็นจะเป็นเพียงสถานที่เรียนที่สามารถเรียนได้ในประเทศหรือที่ที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน 

ดาวน์โหลดหนังสือด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม