บริติช เคานซิล มีชื่อเสียงและได้รับความไว้วางใจทั่วโลก การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการความร่วมมือของเรา จะช่วยให้คุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ และโอกาสในการสร้างเครือข่ายระดับสากล

ทำไมถึงควรเป็นพาร์ทเนอร์กับเรา

ความร่วมมือคือหัวใจสำคัญในการดำเนินงานของบริติช เคานซิล และเป็นเช่นนั้นเสมอมานับตั้งแต่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2477 เราขับเคลื่อนด้วยพันธกิจในการสร้างความไว้วางใจและโอกาสแก่ผู้คนทั่วโลก และเป้าหมายที่สำคัญของเราจะสำเร็จได้ด้วยการทำงานร่วมกับผู้อื่น

สำหรับเรา ความร่วมมือหมายถึงการเพิ่มผลกระทบ เพิ่มนวัตกรรม และเพิ่มอิทธิพลเชิงบวกร่วมกัน

ความสามารถในการสร้างความร่วมมือกับองค์กรในหลายระดับ ทำให้เรามีศักยภาพในการพัฒนาความคิด เราทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์เพื่อหาทางออกอย่างสร้างสรรค์ต่อความท้าทายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ หรือแม้กระทั้งในระดับนานาชาติ ซึ่งทำให้เราได้รับความไว้วางใจและมีเครือข่ายผู้เชียวชาญระดับโลกในด้านต่าง ๆ ที่ทำงานร่วมกันกับเราเพื่อบรรลุเป้าหมายของเราและของพาร์ทเนอร์

โครงการต่าง ๆ ที่ร่วมกับพาร์ทเนอร์

Regional English Training Centres

โครงการศูนย์พัฒนาครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค

เรายกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สองหรือสามของคนไทย และส่งเสริมการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนภาษาอังกฤษที่มีคุณสากล

Transnational Education

หลักสูตรร่วมระดับอุดมศึกษา ไทย-สหราชอาณาจักร

เราส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและสหราชอาณาจักร และพัฒนาขีดความสามารถของสถาบันอุดมศึกษาให้มุ่งสู่สากล ปรับปรุงคุณภาพ และสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศให้เกิดขึ้น

Bhukram

ศิลปะและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

พัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทย โดยการนำเอานวัตกรรมชั้นนำและความคิดสร้างสรรค์จากสหราชอาณาจักรเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับคน สังคม และภาคศิลปะในประเทศ