พันธมิตรของเราในประเทศไทยนั้น มีตั้งแต่หน่วยงานรัฐบาล สถาบันการศึกษาชั้นนำ รวมถึงบริษัทเอกชนระดับแนวหน้า ที่เล็งเห็นความสำคัญของโครงการต่างๆ ของเรา บริติช เคานซิล ยินดีต้อนรับหน่วยงานและองค์กรที่สนใจสนับสนุนโครงการ เข้าร่วมเป็นหนึ่งในกลุ่มพันธมิตรของเรา

Policy makers

 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
 • สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย
 • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Companies

 • บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • สายการบินบริติช แอร์เวย์
 • สายการบินเจ็ท แอร์เวย์

Schools and universities

 • สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • มหาวิทยาลัยลอนดอน

Organisations

 • ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
 • สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA)
 • สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.)