Regional English Training Centres

เป้าหมายของเรา

พัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย

ยุทธศาสตร์ของเรา

เราทำงานร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถาบันการศึกษา ประสบการณ์อันยาวนานของเราสามารถยืนยันได้ว่า เรามีวีธีแก้ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษที่ยั่งยืนในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านนโยบาย การสอนและการจัดทำหลักสูตร ไปจนถึงการสอบ วัการดผล และการประกันคุณภาพ

เรามีผู้เชี่ยวชาญจากทั้วโลกที่สามารถออกแบบหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้สอน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียน ความหลากหลายของรูปแบบอบรมที่มีตั้งแต่การเรียนการสอนในชั้นเรียน การเรียนการสอนแบบผสม การเรียนจากวีดีโอ ไปจนถึงหลักสูตรออนไลน์และเครื่องมือต่าง ๆ ทำให้เราสามารถหาหลักสูตร แบบทดสอบ และแนวทางการสนับสนุนที่เหมาะสมที่ตรงกับความต้องการเฉพาะบุคคล และทำให้ผครูสามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเองได้

สิ่งที่เราได้ทำ

บริติช เคานซิล และกระทรวงศึกษาธิการ เปิดโครงการศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Regional English Training Centres) ครอบคลุม 12 จังหวัดใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนตามรูปแบบ communicative approach อย่างเข้มข้น ณ ศูนย์อบรมภาษาอังกฤษระดับภูมิภาคทั้ง 12 ศูนย์ โดยโครงการนี้บริติช เคานซิล ได้พัฒนาหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพครูมาตรฐานระดับสากลจากทั่วโลก

ผลลัพธ์

ครูภาษาอังกฤษกว่า 3,000 คนได้ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพการสอนไปแล้ว และอีกกว่า 4,500 คนจะได้เข้าอบรมอีกในเดือนกรกฎาคมปีนี้ ซึ่งครูทั้งหมดจะได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสารและการสอนภาษาอังกฤษ รวมถึงการประเมินการสอนโดยเพื่อนครูด้วยกันเอง หรือ micro-teaching ซึ่งเป็นโอกาสที่ครูจะได้ทดลองใช้ความรู้และเทคนิคการสอนที่ได้อบรมมากับเพื่อนครูด้วยกัน การอบรมนี้ได้เปลี่ยนวีธีการสอนจากเดิมที่ครูเป็นผู้นำในห้องเรียนมาเป็นตัวนักเรียนที่เป็นผู้นำ ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีทักษะการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งจะกลายเป็นบุคลากรที่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ต่อไป

คำรับรอง

“การขยายตัวของศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาคของบริติช เคานซิลมีบทบาทสำคัญมากในการช่วยแก้ปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ต่ำกว่ามาตรฐานของประเทศไทย ทั้งในมุมครูผู้สอนและนักเรียน ด้วยความที่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลประกอบการการเปิดเสรีประเทศอาเซียน การมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีจะช่วยสร้างโอกาสให้คนสามารถเข้าถึงความรู้ที่หลากหลายในยุคดิจิตอลได้”

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ อดีตรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

"เราเปลี่ยนไปมากหลังจากที่ได้เข้ารบอม เรามีความรู้สึกว่าเราสามารถทำได้ขนาดนี้เลยหรือ เราทำให้เด็กสนุกและอยากเรียนภาษาอังกฤษได้ขนาดนี้เลยหรือ ตอนนี้มีความรู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้เป็นครู ที่ได้พัฒนานักเรียน ได้พัฒนาตัวเอง วันนี้มีความสุขกับการเป็นครูมากค่ะ"

(คลิกที่นี่เพื่อชมวีดีโอ)

น.ส.อมรรัตน์ ทองถึง ครูสอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3