Corporate English Solutions

ทำงานร่วมกับภาคธุรกิจ ภาครัฐ และสถาบันการศึกษามานานกว่า 80 ปี โดยจัดให้มีการฝึกอบรมและการประเมินผลที่ใช้ได้จริงและทุกคนมีส่วนร่วม

 

ช่วยเหลือองค์กรในการพัฒนาสู่ความสำเร็จ

เราทำงานร่วมกับหลายองค์กรชั้นนำของโลกเพื่อออกแบบและจัดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ โปรแกรมพัฒนาทักษะการสื่อสารแบบมืออาชีพ และการประเมินผล  การฝึกอบรมที่เลือกปรับได้ตามความต้องการของเรามีทั้งแบบสอนสดในห้องเรียนหรือทางออนไลน์โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพ

หลักสูตรของเราเหมาะสำหรับมืออาชีพในหน้าที่และตำแหน่งต่างๆ ในสายการทำงาน รวมถึงนักเรียน ผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา นักวิชาการศึกษา และผู้นำระดับสูง

เราจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อให้เข้าใจเป้าหมายขององค์กร หาช่องว่างด้านทักษะ และออกแบบโปรแกรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับระยะเวลา งบประมาณ และกระบวนการจัดซื้อของคุณ

สร้างโปรแกรมที่เลือกปรับได้ตามความต้องการของคุณเอง

ขั้นตอนที่ 1 - การให้คำปรึกษา: ร่วมกันหาช่องว่างด้านทักษะและเป้าหมายการเรียนรู้สำหรับองค์กรของคุณ การให้คำปรึกษาจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาที่คุณต้องการหากเป็นไปได้

ขั้นตอนที่ 2 - การออกแบบ: เราจะสร้างโปรแกรมการเรียนรู้ที่ปรับขนาดและเนื้อหาได้ตามต้องการ พร้อมวิธีการฝึกอบรมที่เหมาะสมและน่าสนใจสำหรับพนักงานของคุณ

ขั้นตอนที่ 3 - การเรียนการสอน: ผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ของเราจะจัดการเรียนการสอนในเวลาและรูปแบบที่คุณต้องการ (สอนสดในห้องเรียน ออนไลน์ หรือผสมผสาน)

ขั้นตอนที่ 4 - การประเมินผล: เราจะช่วยคุณรายงานความคืบหน้าของพนักงาน ผลการฝึกอบรมและ ROI โดยใช้การประเมินผล แดชบอร์ด และรายงานของเรา

หลักสูตรการฝึกอบรมภาษาอังกฤษและทักษะเชิงวิชาชีพของเรา

เข้าร่วมกับผู้เรียนกว่า 80 ล้านคนทั่วโลกเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ใช้งานได้จริงและเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในที่ทำงาน หลักสูตรการฝึกอบรมที่ออกแบบได้เองทั้งหมดของเราประกอบด้วย:

  • ตัวเลือกการเรียนการสอนแบบสอนสดในห้องเรียน ออนไลน์ และแบบผสมผสาน
  • การฝึกอบรมที่เน้นทักษะเฉพาะที่เกี่ยวข้องในการทำงาน
  • เครื่องมือในการติดตามผลการฝึกอบรมและ ROI

วิธีการฝึกอบรมของเรา:

  • การฝึกอบรมทักษะการสื่อสารแบบมืออาชีพ: เรานำเสนอหลักสูตรต่างๆ ที่เน้นการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร การพูด และการเขียน เราจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อออกแบบโปรแกรมการเรียนรู้ที่ตรงเป้าหมายตามความต้องการขององค์กรและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  • ภาษาอังกฤษออนไลน์: ผู้เรียนทุกระดับสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนด้วยตนเองหรือเรียนออนไลน์แบบสดได้ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ทุกที่ทั่วโลก
  • ภาษาอังกฤษแบบสอนสดในห้องเรียน: สร้างความมั่นใจและเพิ่มความสามารถในทีมของคุณด้วยหลักสูตรที่ปรับได้ตามความต้องการและน่าสนใจ หลักสูตรของคุณสามารถจัดการเรียนการสอนได้ที่ศูนย์ฝึกอบรมของเรา สำนักงานของคุณ หรือสถานที่ที่คุณเลือก ในเวลาที่เหมาะสมสำหรับคุณ เราทำงานร่วมกับคุณเพื่อประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของพนักงานของคุณ และออกแบบวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสม

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาอังกฤษ) เกี่ยวกับหลักสูตรภาษาอังกฤษและทักษะการสื่อสารแบบมืออาชีพ

การทดสอบและการประเมินผล

ด้วยการทดสอบและประเมินผลที่เลือกปรับได้และด้วยเทคโนโลยีของเรา ช่วยให้ลูกค้าสามารถคัดเลือกและรักษาผู้มีความสามารถที่เหมาะสมไว้ ช่วยสนับสนุนนักเรียนให้เข้าเรียนในสถาบันต่างๆ ทั่วโลก และช่วยให้ธุรกิจสามารถให้ข้อมูลและวัดผลการตัดสินใจด้านการฝึกอบรม

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาอังกฤษ) เกี่ยวกับวิธีการทดสอบและการประเมิน