เราทำงานและร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน ภาครัฐ และสถาบันการศึกษากว่า 90 ปี เพื่อจัดการฝึกอบรมและการวัดประเมินที่เห็นผลลัพธ์และนำไปต่อยอดได้จริง

 

โซลูชั่นสำหรับองค์กร

เราส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ พัฒนาทักษะการสื่อสาร เพื่อมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ 

 • เรามีประสบการณ์กว่า 90 ปี ในการทำงานร่วมกับองค์กรเอกชน หน่วยงานรัฐ และสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร
 • เรานำเสนอโซลูชั่นการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสำหรับมืออาชีพ นักเรียนนักศึกษา และนัยวิจัยในทุกระดับ ครอบคลุมทุกภาคส่วน ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับบริบทขององค์กรได้
 • รับประกันผลลัพธ์และความสำเร็จผ่านการฝึกอบรมใน 4 ขั้นตอน สำหรับเหล่า R&D, HR และผู้จัดการภาคธุรกิจ

สร้างและกำหนดโปรแกรมการฝึกอบรมผ่าน 4 ขั้นตอน

 1. วิเคราะห์ความต้องการ | เราระบุช่องว่างด้านการเรียนรู้ของคนในองค์กร รวมถึงช่วยกำหนดวัตุประสงค์การเรียนรู้ที่เหมาะสม
 2. ออกแบบโซลูชั่น | เราสร้างและออกแบบเนื้อหาหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการ ตลอดจนการประเมินผลแบบบูรณาการ
 3. ดำเนินการฝึกอบรม | ผู้ฝึกสอนที่ผ่านการรับรองของเราจะช่วยพัฒนาความสามารถที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานของคุณมีความก้าวหน้าในด้านทักษะที่ต้องการ
 4. วัดและประเมินผลลัพธ์ | เรามีการติดตามและรายงานผลความคืบหน้าในรูปแบบ ROI รวมถึงช่วยคุณสื่อสารความสำเร็จไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

บริติช เคานซิล ได้รับความเชื่อถือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ในการนำเสนอโซลูชั่นงานวิจัยที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และโซลูชั่นการฝึกอบรมด้านภาษา ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราช่วยให้องค์กรสามารถประเมินและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามความต้องการและวัตถุประสงค์ ซึ่งโซลูชั่นที่เรานำเสนอนั้น มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสำหรับผู้เรียนในทุกระดับ

 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป: ส่งเสริมให้พนักงานของคุณสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างแม่นยำและมั่นใจมากขึ้น
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษในที่ทำงาน: ยกระดับทักษะพนักงานของคุณเพื่อให้สื่อสารในสถานการณ์การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกสายอาชีพและทุกอุตสาหกรรม
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ: จัดเตรียมอาจารย์และนักเรียน นักศึกษาในสถาบันคุณให้ความมั่นใจ สู่การพัฒนาทักษะแห่งความเป็นเลิศในบริบททางวิชาการโดยเฉพาะ

หลักสูตรพัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างมืออาชีพ

เวิร์คช็อปทักษะการสื่อสารอย่างมืออาชีพของเรา เหมาะสำหรับทีมงานที่มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับสูง และจำเป็นต้องบรรลุผลอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น เวิร์กช็อปในหลักสูตรนี้ใช้วิธีการฝึกอบรมที่ทันสมัยฉบับล่าสุด เพื่อช่วยให้ทีมงานได้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ที่แท้จริง โดยพนักงานของคุณจะได้มีส่วนร่วม และได้เรียนรู้มากขึ้นในสถานการณ์จำลองที่ท้าทาย นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมเวิร์คช็อปยังได้รับประโยชน์จากความรู้ที่กว้างขวางและประสบการณ์ในองค์กรของผู้สอนอีกด้วย

ทักษะการสื่อสารเชิงคำพูด

ทักษะการเขียน

ทักษะการสื่อสารสำหรับผู้จัดการ 

หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงการศึกษา (EAP)

เสริมทักษะทางการศึกษาของคุณ สู่ความสำเร็จในรั้วมหาวิทยาลัย

หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงการศึกษาหรือเชิงวิชาการ (EAP) ของเราสอนโดยครูที่มีประสบการณ์ ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะด้านภาษาและวิชาการที่จำเป็นและเตรียมพร้อมต่อยอดการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยได้อย่างมั่นใจ

หลักสูตร 42 ชั่วโมงครอบคลุมทักษะการวิจัยเชิงวิชาการ กลยุทธ์การจดบันทึกที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคการเขียนเชิงวิชาการ การนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาทักษะในการอ่าน การใช้ประโยชน์สูงสุดจากการบรรยาย และการมีส่วนร่วมในการสัมมนา ผู้เรียนจะได้รับการประเมินและให้ข้อเสนอแนะที่ครอบคลุมระหว่างในหลักสูตร รวมถึงได้รับการประเมินอย่างเป็นทางการในการเขียนเชิงวิชาการและการนำเสนอทางวิชาการอีกด้วย

การประเมินวัดระดับและใบรับรอง

โซลูชั่นการประเมินวัดระดับของเรามีความยืดหยุ่นและมีความน่าเชื่อถือ ด้วยวิธีการทดสอบที่หลากหลาย จะช่วยให้คุณสามารถคัดกรองบุคลากรที่ใช่ ประเมินทักษะ ติดตามความคืบหน้า และเข้าถึงผลลัพธ์ที่จับต้องได้ โดยคุณสมบัติสำคัญของโซลูชั่นการประเมินวัดระดับของเราคือ

 • การสอบและการประเมินผลภาษาอังกฤษซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก
 • ทีมผู้เชี่ยวชาญที่จะแนะนำคุณในการเลือกการทดสอบที่เหมาะสม ติดตามความคืบหน้า และกำหนดผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)
 • การวัดประสิทธิภาพที่ครอบคลุมและการประเมินแบบกำหนดเป้าหมายเพื่อติดตามและรายงานความคืบหน้า รวมไปถึงความช่วยเหลือในการวางแผนการดำเนินการและการตั้งเป้าหมาย
 • ใบรับรองที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง

คุณสามารถเลือกแบบประเมินวัดระดับจากทั้ง 3 ประเภท

 • EnglishScore 
 • APTIS
 • IELTS

EnglishScore

 • แบบทดสอบภาษาอังกฤษของบริติช เคานซิล ซึ่งเป็นแบบประเมินทักษะภาษาอังกฤษหนึ่งเดียวในโลกที่ทดสอบภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะผ่านระบบมือถือ 
 • เป็นที่ยอมรับทั่วโลกจากสถาบันและบริษัทนายจ้างต่างๆ 
 • สร้างโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษเพื่อการประเมินความสามารถและทักษะภาษาอังกฤษรายบุคคลได้อย่างละเอียดและแม่นยำ
 • สร้างขึ้นจากความร่วมมือของ CRELLA ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการทดสอบภาษาชั้นนำ
 • ใบรับรองเชิงวิชาชีพที่น่าเชื่อถือและสามารถการันตีระดับภาษาอังกฤษของผู้สมัครได้ ซึ่งช่วยให้พนักงานได้พัฒนาโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพของตน
 • ได้รับผล CERF ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลภายใน 24 ชั่วโมง 
 • ใช้เทคโนโลยี AI ล่าสุดป้องกันการฉ้อโกง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความถูกต้องในการทดสอบ

APTIS

Aptis คือแบบประเมินภาษาอังกฤษผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของเรา ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถตัดสินใจในการจ้างงาน การพัฒนาบุคลากร และความต้องการด้านการฝึกอบรมได้อย่างแม่นยำมากขึ้น แบบประเมินนี้จะช่วยให้คุณสามารถทดสอบพนักงานในองค์กรได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และได้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือ

 • ประเมินไวยากรณ์ คำศัพท์ และทักษะภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การพูด การเขียน การอ่าน และการฟัง
 • สามารถเลือกประเมินทั้ง 4 ทักษะ หรือประเมินเฉพาะทักษะที่เกี่ยวข้องกับความต้องการขององค์กรคุณได้
 • ประเมินระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษจาก A1-C ในแต่ละส่วนของการทดสอบ

สามารถเลือกจาก Aptis ทั้ง 4 ประเภท ได้แก่

 • Aptis General
 • Aptis Advanced 
 • Aptis for Teachers
 • Aptis for Teens

IELTS

สอบ IELTS กับบริติช เคานซิล ซึ่งเป็นแบบประเมินภาษาอังกฤษที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก โดย IELTS ช่วยให้คุณสามารถต่อยอดทั้งด้านการเรียน การทำงาน หรือการอาศัยในต่างประเทศ สอบ IELTS ที่ศูนย์สอบในกรุงเทพฯ (สาขา สยามแสควร์) ของเราและรับผลทดสอบผ่านระบบออนไลน์

IELTS Coach

IELTS Coach คือคอร์สฝึกทักษะ IELTS ซึ่งออกแบบให้ตอบโจทย์กับความต้องการของแต่ละบุคคล โดยคอร์ส IELTS Coach จะเน้นการฝึกภาษาและทักษะที่จำเป็นเพื่อช่วยให้ผู้สอบได้คะแนนที่ต้องการ พิชิตข้อสอบ IELTS กับเรา ผู้ร่วมสร้างแบบทดสอบ IELTS ได้แล้ววันนี้

English Online

เข้าร่วมห้องเรียนออนไลน์ระดับโลกของบริติช เคานซิล ค้นพบความลงตัวที่สมบูรณ์แบบสำหรับองค์กร ที่คุณสามารถเลือกกำหนดการฝึกอบรม การฝึกสอน และการประเมินได้ตามที่ต้องการ คลาสเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ของ English Online เปิดสอนทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมสิทธิ์ในการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ อย่างไม่จำกัด

 • เรียนในคลาสขนาดเล็กกับนักเรียนจากทั่วโลก รวมทั้งยังสามารถจองคลาสเรียนแบบตัวต่อตัวเพื่อรับความช่วยเหลือพิเศษได้อีกด้วย
 • คลาสเรียนที่เน้นการพูด การอ่าน การฟัง และการเขียน
 • บรรยากาศคลาสเรียนในรูปแบบอินเตอร์แอคทีฟ
 • สามารถกำหนดตารางเรียน และคลาสเรียนที่ตรงกับเป้าหมายและความต้องการของคุณได้
 • รับใบประกาศนียบัตรหลังเรียนจบ

หลักสูตร English Online ประกอบไปด้วย

 • ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ: พัฒนาโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพคุณด้วยการเรียนรู้ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์การทำงาน
 • ภาษาอังกฤษทั่วไป: สร้างทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานที่สำคัญ อันได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน
 • ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน: เพิ่มขีดความสามารถและเรียนรู้การโต้ตอบกับผู้อื่นในสถานการณ์ประจำวัน ระหว่างการเดินทาง และในสภาพแวดล้อมสังคมที่หลากหลายโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

เรียนได้ในแบบที่คุณต้องการ จาก 2 รูปแบบการเรียนที่ยืดหยุ่น

 • หลักสูตรแบบเปิด (ออนไลน์หรือด้วยตนเอง): ลงทะเบียนให้พนักงานของคุณ เพื่อเรียนรู้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรที่หลากหลาย หลักสูตรเชิงอินเตอร์แอคทีฟของเราอยู่ภายใต้ครือข่ายศูนย์บริการทั่วโลก พร้อมให้คุณเข้าถึงผ่านทางออนไลน์ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 • หลักสูตรแบบกลุ่มปิด (ออนไลน์หรือด้วยตนเอง): ปรับเปลี่ยนตารางการฝึกอบรมของทีมงานได้อย่างยืดหยุ่น โดยเราสามารถปรับรูปแบบการฝึกอบรมให้ตรงกับเวลาและสถานที่ที่คุณต้องการ ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่จะช่วยพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องและตรงกับความต้องการของคุณได้โดยเฉพาะ