Our English work across East Asia

บริติช เคานซิล เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีต้นกำเนิดในสหราชอาณาจักร ตั้งขึ้นเพื่อความร่วมมือด้านโอกาสทางการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม และเป็นผู้นำในการจัดสรรบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในแวดวงการศึกษาภาษาอังกฤษ การสนับสนุนการปฏิรูปนโยบาย และการจัดโครงการพัฒนาครูผู้สอนทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออก เราร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรด้านการศึกษามากมายทั้งจากภาครัฐและเอกชน เพื่อจะที่เป็นแรงสำคัญในการเสริมสร้างและพัฒนาระบบการศึกษาและวิธีการสอนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ด้วยประสบการณ์ในด้านการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษอันยาวนานกว่า 60 ปี ผลงานของเราตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับใน 12 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของเรา หลักสูตรฝึกอบรมครูที่เปิดสอน และข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ทั่วภูมิภาค

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง