บริติช เคานซิล ประเทศไทย พร้อมด้วยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โครงการมากมายเพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนของครูในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทย

โครงการของเรา

รูปภาพจาก UN Photo: http://www.unmultimedia.org/photo/

โครงการ English for Peacekeepers

นับตั้งแต่ 2012 เราได้ร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ จัดโครงการเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถเฉพาะด้านภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจสำหรับภารกิจเพื่อรักษาสันติภาพ

ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรด้านการศึกษา

เหมาะสำหรับบุคลากรในวงการศึกษา ให้สามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการสื่อสาร เมื่อต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมด้านการศึกษา และมีความมั่นใจในการใช้ภาษามากขึ้น

โครงการที่ผ่านมา

ทีมงานฝ่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English Programmes) ได้พัฒนาความร่วมมือกับหลายภาคส่วนเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย อ่านข้อมูลโครงการต่างๆ ที่ผ่านมาได้ที่นี่