บริติช เคานซิล ประเทศไทย พร้อมด้วยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โครงการมากมายเพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนของครูในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทย

โครงการของเรา

Exploratory Action Research in Thailand

โครงการวิจัยชั้นเรียนในประเทศไทย

วิจัยชั้นเรียนได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นทักษะที่สามารถช่วยพัฒนาครูในการช่วยระบุประเด็นท้าทายในชั้นเรียน การสำรวจ การโต้ตอบ และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน

ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรด้านการศึกษา

เหมาะสำหรับบุคลากรในวงการศึกษา ให้สามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการสื่อสาร เมื่อต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมด้านการศึกษา และมีความมั่นใจในการใช้ภาษามากขึ้น

โครงการที่ผ่านมา

ทีมงานฝ่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English Programmes) ได้พัฒนาความร่วมมือกับหลายภาคส่วนเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย อ่านข้อมูลโครงการต่างๆ ที่ผ่านมาได้ที่นี่