บริติช เคานซิล ประเทศไทย พร้อมด้วยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โครงการมากมายเพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนของครูในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทย

โครงการของเรา

รูปภาพจาก UN Photo: http://www.unmultimedia.org/photo/

โครงการ English for Peacekeepers

นับตั้งแต่ 2012 เราได้ร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ จัดโครงการเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถเฉพาะด้านภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจสำหรับภารกิจเพื่อรักษาสันติภาพ

HSBC Kid Read 2015

โครงการ HSBC Kids Read

จากความสำเร็จของโครงการในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ โครงการ HSBC Kids Read กำลังจะเปิดตัวขึ้นในภูมิภาคเอเชียเร็วๆนี้ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการอ่านทั้งในและนอกชั้นเรียนของนักเรียน

ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรด้านการศึกษา

เหมาะสำหรับบุคลากรในวงการศึกษา ให้สามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการสื่อสาร เมื่อต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมด้านการศึกษา และมีความมั่นใจในการใช้ภาษามากขึ้น

English We Can project

โครงการ English We Can

บริติช เคานซิล ประเทศไทย ร่วมกับทรูปลูกปัญญา จัดโครงการฝึกอบรมครู English We Can เป็นปีที่สอง เมื่อเดือนกรกฎาคม 2014 ที่ผ่านมา หลังประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามกับโครงการนำร่องในปี 2013

Hornby Scholarships 2015

บริติช เคานซิล ประเทศไทยและ A.S. Hornby Educational Trust เชิญอาจารย์และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษส่งใบสมัครเข้าร่วมชิงทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร

โครงการที่ผ่านมา

ทีมงานฝ่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English Programmes) ได้พัฒนาความร่วมมือกับหลายภาคส่วนเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย อ่านข้อมูลโครงการต่างๆ ที่ผ่านมาได้ที่นี่