a group of vocational teachers and their trainer

ทีมงานฝ่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English Programmes) ได้พัฒนาความร่วมมือกับหลายภาคส่วนเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้ขยายออกไปในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นการทำงานกับภาครัฐ หรือ เอกชน กระทรวงต่างๆ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงการต่างประเทศ หรือสถาบันการศึกษามากมาย

โครงการที่ผ่านมาของเรา

โครงการฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษภาคใต้

บริติช เคานซิล ประเทศไทย ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล เพื่อดำเนินการฝึกอบรมคณาจารย์ระดับประถมศึกษาในภาคใต้ เพื่อสามารถสอนนักเรียนรุ่นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับอาจารย์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

โครงการเพื่อมอบทุนการศึกษาระยะเวลา 6 ปี โดยมีจุดมุ่งหมายในการเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษให้แก่คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิกว่า 3,000 ท่าน

โครงการ HSBC Kids Read

จากความสำเร็จของโครงการในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ โครงการ HSBC Kids Read กำลังจะเปิดตัวขึ้นในภูมิภาคเอเชียเร็วๆนี้ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการอ่านทั้งในและนอกชั้นเรียนของนักเรียน

โครงการ English We Can

บริติช เคานซิล ประเทศไทย ร่วมกับทรูปลูกปัญญา จัดโครงการฝึกอบรมครู English We Can เป็นปีที่สอง เมื่อเดือนกรกฎาคม 2014 ที่ผ่านมา หลังประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามกับโครงการนำร่องในปี 2013