บริติช เคานซิล ประเทศไทย ร่วมกับทรูปลูกปัญญา จัดโครงการฝึกอบรมครู English We Can เป็นปีที่สอง เมื่อเดือนกรกฎาคม 2014 ที่ผ่านมา หลังประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามกับโครงการนำร่องในปี 2013   

ปีนี้เรายังคงนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้กับโครงการ ทั้งการฝึกอบรมแบบตัวต่อตัว การสัมมนาผ่านเว็บไซต์ด้วยระบบ TRUE iMeeting และบทเรียนออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของครูผู้เข้าอบรมและเทคนิคการสอนในห้องเรียน รวมไปถึงความสามารถในการใช้สื่อสารสนเทศ โดยผู้ผ่านการอบรมโครงการเมื่อปีที่แล้วได้ก้าวขึ้นไปอบรมในระดับที่สองของคอร์ส “ภาษาอังกฤษสำหรับการสอน” ของบริติช เคานซิล ขณะที่ครูใหม่จะเริ่มเข้ารับการอบรมในระดับขั้นต้น

โครงการอบรมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศไทย ที่ต้องทำการสอนนักเรียนในเขตชนบท โดยเปิดโอกาสให้ครูเหล่านี้ได้พัฒนาทักษะการสอนด้วยเครื่องมือที่มีคุณภาพ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลจากโรงเรียนและครอบครัวเป็นเวลานาน

ครูผู้ร่วมโครงการจะได้รับการอบรมกว่า 120 ชั่วโมงเป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการสอนนักเรียน  ในขณะเดียวกันก็จะได้เรียนรู้เทคนิคและกลวิธีใหม่ๆในการสอนภาษาอังกฤษไปด้วย หัวใจของโครงการคือการให้ครูมารับการอบรมกับอาจารย์ผู้ชำนาญการสอนของบริติช เคานซิลในระยะเวลาสั้นๆ แต่แฝงด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นทั้งในระยะแรก ระยะที่สอง และระยะสุดท้ายของโครงการ ตลอดระยะเวลาในการอบรมจะมีการสอดแทรกการอบรมแบบออนไลน์ควบคู่ไปด้วย โดยทรูได้นำระบบ iMeeting มาปรับใช้เพื่อสร้างระบบการฝึกอบรมผ่าน 3 ช่องทาง และจัดให้มีการสัมมนาผ่านเว็บไซต์เป็นประจำทุกเดือน

โครงการระยะสุดท้ายจะเริ่มในเดือนธันวาคม เราจะทำการประเมินพัฒนาการทางภาษาอังกฤษของครูผู้ร่วมโครงการ โดยตรวจสอบจากวิดีโอที่บันทึกการสอนของครูในห้องเรียนก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ เพื่อประเมินความสามารถในการสอน และการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน ครูที่ผ่านเกณฑ์ของคอร์สปัจจุบันจะสามารถผ่านไปยังคอร์ส “ภาษาอังกฤษสำหรับการสอน” ในขั้นที่สูงกว่าได้