การสอบ IELTS ก็เหมือนกับการเปิดประตูสู่โลกกว้าง ที่ช่วยให้คุณดำเนินชีวิต เรียน หรือทำงานได้ไม่ว่าจะอยู่มุมใดของโลกโดยผลของการสอบ IELTS นั้นเป็นที่ยอมรับจากองค์กรกว่า 10,000 แห่ง ครอบคลุมทั้งองค์กรภาครัฐ  สถานศึกษา และสถาบันชั้นนำ นอกจากนี้ IELTS ยังเป็นบททดสอบภาษาอังกฤษเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับการยอมรับจากกองตรวจคนเข้าเมืองในหลายๆประเทศ

คุณสามารถเลือกสอบ IELTS ได้ทั้งแบบกระดาษและแบบคอมพิวเตอร์ในหลากหลายสถานที่สอบได้แล้วในประเทศไทย

ประกาศสำคัญ

เนื่องจากในขณะนี้มีผู้ปลอมแปลงเว็ปไซด์การสมัครสอบ IELTS ของบริติช เคานซิล ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของท่าน ก่อนจะกรอกข้อมูลส่วนตัวลงไปกรุณาตรวจสอบด้วยว่าเว็ปไซด์ที่ท่านใช้อยู่นั้นคือเว็ปไซด์ของบริติชเคานซิลแท้จริงโดยท่านสามารถเช็คจากตัวสะกดได้ดังนี้ “British Council”

UKVI

IELTS สำหรับวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร

IELTS UKVI เป็นการสอบได้รับการรับรองจากรัฐบาลอังกฤษ ซึ่งทำให้ผลสอบ IELTS UKVI สามาถนำมาใช้ประกอบการยื่นวีซ่าเพื่อรับรองความสามารถด้านภาษาอังกฤษได้

Partnerships

ร่วมเป็นพันธมิตรกับเรา

โปรแกรมพันธมิตร IELTS เป็นแผนความร่วมมือสำหรับองค์กรที่ลงทะเบียนผู้สมัครสอบ IELTS กับบริติช เคานซิล บริติช เคานซิลสนับสนุนพันธมิตรหลักในการเตรียมผู้เรียนของพวกเขาให้พร้อมสำหรับการสอบ IELTS ผ่านทางโปรแกรมนี้

Schools and institutions

IELTS สำหรับโรงเรียนและสถาบัน

ร่วมเป็นหนึ่งในรายชื่อของกว่า 10,000 องค์กรทั่วโลกที่รองรับคะแนนสอบ IELTS ถ้าคุณต้องการทดสอบทักษะภาษาของผู้เรียน พนักงานหรือผู้สมัครในอนาคตของคุณในนามขององค์กรของคุณ เข้าร่วมกับเราในฐานะสถาบันที่เป็นพันธมิตรของ IELTS

Teachers

แหล่งข้อมูลสำหรับครูผู้สอน IELTS

เรามีประสบการณ์มากกว่า 75 ปีในการสอนภาษาอังกฤษ ดังนั้น เราสามารถช่วยให้คุณเตรียมผู้เรียนของคุณให้พร้อมที่จะทำให้ดีที่สุด ด้วยการทำงานร่วมกัน เรามั่นใจว่าพวกเขาจะทำคะแนนสอบ IELTS ที่สะท้อนถึงระดับภาษาอังกฤษของพวกเขาได้อย่างถูกต้อง