การสอบ IELTS ก็เหมือนกับการเปิดประตูสู่โลกกว้าง ที่ช่วยให้คุณดำเนินชีวิต เรียน หรือทำงานได้ไม่ว่าจะอยู่มุมใดของโลกโดยผลของการสอบ IELTS นั้นเป็นที่ยอมรับจากองค์กรกว่า 10,000 แห่ง ครอบคลุมทั้งองค์กรภาครัฐ  สถานศึกษา และสถาบันชั้นนำ นอกจากนี้ IELTS ยังเป็นบททดสอบภาษาอังกฤษเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับการยอมรับจากกองตรวจคนเข้าเมืองในหลายๆประเทศ

UKVI

IELTS สำหรับวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร

IELTS UKVI เป็นการสอบได้รับการรับรองจากรัฐบาลอังกฤษ ซึ่งทำให้ผลสอบ IELTS UKVI สามาถนำมาใช้ประกอบการยื่นวีซ่าเพื่อรับรองความสามารถด้านภาษาอังกฤษได้

Schools and institutions

IELTS สำหรับโรงเรียนและสถาบัน

ร่วมเป็นหนึ่งในรายชื่อของกว่า 10,000 องค์กรทั่วโลกที่รองรับคะแนนสอบ IELTS ถ้าคุณต้องการทดสอบทักษะภาษาของผู้เรียน พนักงานหรือผู้สมัครในอนาคตของคุณในนามขององค์กรของคุณ เข้าร่วมกับเราในฐานะสถาบันที่เป็นพันธมิตรของ IELTS