ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับวันสอบ

คุณอาจรู้สึกเป็นกังวลกับเรื่องการสอบบ้าง และเพื่อให้คุณสอบได้อย่างราบรื่น เราได้รวบรวมข้อมูลมาเพื่อให้คุณทราบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในวันสอบ

คุณจะต้องเผื่อเวลาในการมาเข้าสอบ คุณจะได้รับอีเมลจากเราอย่างน้อย 3 วันก่อนวันสอบ เพื่อที่คุณจะได้รู้เวลาเริ่มสอบ โดยอีเมลนี้จะแจ้งขั้นตอนและเวลาของการสอบ หากคุณมาสาย คุณอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

หากคุณได้ร้องขอการจัดสอบพิเศษอันเนื่องมาจากความบกพร่องหรือปัจจัยอื่นๆ เราจะมีการปรับการสอบให้กับคุณในวันสอบ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราล่วงหน้า 6 สัปดาห์

ข้อสอบส่วนการฟังอาจมีการจัดสอบในวันเดียวกับการสอบส่วนอื่นๆ หรือภายใน 1 สัปดาห์ก่อนหรือหลังการสอบ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้า หากข้อสอบส่วนการฟังของคุณถูกจัดสอบคนละวันกับวันสอบหลัก

คุณควรเตรียมพร้อมและรับประทานอาหารและเครื่องดื่มมาก่อนเข้าสอบ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำอาหารเข้าไปในห้องสอบ โดยจะสามารถนำขวดน้ำดื่มแบบใสเข้าไปได้เท่านั้น

การสอบใช้เวลานานเท่าไหร่?

ข้อสอบส่วนการฟัง อ่าน และเขียน จะใช้เวลา 2 ชั่วโมง 40 นาที และจะไม่มีการพักเบรคระหว่างแต่ละส่วนการสอบ ลำดับของการทำข้อสอบอาจแตกต่างกันไป 

ข้อสอบส่วนการพูดอาจมีการจัดสอบในวันเดียวกับการสอบส่วนอื่นๆ หรือภายใน 1 สัปดาห์ก่อนหรือหลังการสอบ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้า หากข้อสอบส่วนการพูดของคุณถูกจัดสอบคนละวันกับวันสอบหลัก

ในวันสอบ ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

คุณจะต้องเตรียมสิ่งเหล่านี้ในวันสอบ: 

  • บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต
  • สำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต

สิ่งที่นำเข้าห้องสอบได้:

  • ขวดน้ำดื่มแบบใส

นอกจากสิ่งของข้างต้น คุณไม่สามารถอย่างอื่นเข้าไปในห้องสอบได้

คุณต้องปิดมือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ แล้วฝากมือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ กับสัมภาระคุณที่นอกห้องสอบ

ในวันสอบ ต้องทำอย่างไรกับสัมภาระ?

เราจะจัดเตรียมบริเวณที่ปลอดภัยสำหรับให้คุณวางสัมภาระ บริติช เคานซิล ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระของคุณในสถานที่สอบ ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณเก็บของมีค่า เช่น มือถือและคอมพิวเตอร์ไว้ที่บ้าน

บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตจะได้รับการตรวจสอบเมื่อใด?

เจ้าหน้าที่ของ IELTS จะตรวจสอบบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตของคุณที่จุดลงทะเบียนและในห้องสอบ

กรุณานำบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตที่ไม่หมดอายุมา โดยต้องเป็นอันเดียวกันกับที่ใช้ในการสมัครสอบ

บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตที่หมดอายุหรืออยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์จะไม่สามารถนำมาใช้ได้ หากคุณไม่สามารถแสดงบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตที่ใช้ได้ คุณจะไม่ได้เข้าสอบ

จะได้ถ่ายรูปสำหรับการสอบเมื่อใด?

คุณจะถูกถ่ายรูปในวันสอบเพื่อเป็นมาตรการเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม และรูปที่ถ่ายนั้น จะปรากฎบนใบรายงานผลการสอบของคุณ

เมื่อการสอบเสร็จสิ้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง?

หากคุณคิดว่า มีสิ่งใดที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำข้อสอบของคุณ กรุณาแจ้งผู้คุมสอบในทันที

หากคุณต้องการแจ้งปัญหาหรือร้องเรียน กรุณาร้องขอแบบ Complaint Form จากผู้คุมสอบ โดยแบบฟอร์มนี้จะต้องถูกยื่นภายในวันสอบเท่านั้น

หากต้องการความช่วยเหลือระหว่างการสอบ ต้องทำอย่างไร?

หากคุณมีคำถามใดๆ ระหว่างการสอบ กรุณายกมือขื้นเพื่อขอความช่วยเหลือ

หากคุณคิดว่า มีสิ่งใดที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำข้อสอบของคุณ กรุณาแจ้งผู้คุมสอบในทันที

หากคุณต้องการแจ้งปัญหาหรือร้องเรียน กรุณาร้องขอแบบ Complaint Form จากผู้คุมสอบ โดยแบบฟอร์มนี้จะต้องถูกยื่นภายในวันสอบเท่านั้น

ในระหว่างที่ทำข้อสอบส่วนการฟัง กรุณาตรวจสอบว่า คุณได้ยินเสียงชัดเจน หากไม่ได้ยินเสียงชัดเจน กรุณายกมือขึ้นในทันทีและแจ้งให้ผู้คุมสอบทราบ

คุณจะมีเวลา 10 นาที หลังจากข้อสอบส่วนการฟัง ในการเขียนคำตอบของคุณ แต่คุณจะไม่ได้รับเวลา 10 นาที หลังจากจากข้อสอบส่วนการเขียน ดังนั้น กรุณาเขียนคำตอบของคุณลงบนกระดาษคำตอบระหว่างที่คุณทำข้อสอบในแต่ละส่วน

หากมีความจำเป็นต้องเข้าห้องน้ำระหว่างการสอบ กรุณายกมือขึ้นให้ผู้คุมสอบเห็น และไม่ควรรบกวนผู้สอบท่านอื่น

บริติช เคานซิล ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากต่อความปลอดภัยของคุณ

ความปลอดภัยของการสอบซึ่งดำเนินการโดยบริติช เคานซิล นั้น มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยของการสอบ ผู้สอบทุกคนจะต้องได้รับการถ่ายรูปโดยเจ้าหน้าที่ของ IELTS ในวันสอบ กรุณาศึกษาคำแนะนำเกี่ยวกับภาพถ่ายซึ่งคุณจะได้รับภายหลังการสมัครสอบ นอกจากนี้ศูนย์สอบบางแห่งอาจมีการสแกนลายนิ้วมือของผู้สอบ 

สำหรับนาฬิกา ไม่ว่าจะเป็นแบบหรือรุ่นใด จะไม่ได้รับการอนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ คุณจะต้องวางนาฬิกาของคุณรวมกับสัมภาระอื่นๆ ในบริเวณที่ถูกจัดเตรียมไว้ โดยจะมีการเตรียมนาฬิกาไว้ให้ในห้องสอบ