ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับวันสอบ

คุณอาจรู้สึกเป็นกังวลกับเรื่องการสอบบ้าง และเพื่อให้คุณสอบได้อย่างราบรื่น เราได้รวบรวมข้อมูลมาเพื่อให้คุณทราบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในวันสอบ

คุณจะต้องเผื่อเวลาในการมาเข้าสอบ คุณจะได้รับอีเมลจากเราอย่างน้อย 3 วันก่อนวันสอบ เพื่อที่คุณจะได้รู้เวลาเริ่มสอบ โดยอีเมลนี้จะแจ้งขั้นตอนและเวลาของการสอบ หากคุณมาสาย คุณอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

หากคุณได้ร้องขอการจัดสอบพิเศษอันเนื่องมาจากความบกพร่องหรือปัจจัยอื่นๆ เราจะมีการปรับการสอบให้กับคุณในวันสอบ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราล่วงหน้า 6 สัปดาห์

ข้อสอบส่วนการฟังอาจมีการจัดสอบในวันเดียวกับการสอบส่วนอื่นๆ หรือภายใน 1 สัปดาห์ก่อนหรือหลังการสอบ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้า หากข้อสอบส่วนการฟังของคุณถูกจัดสอบคนละวันกับวันสอบหลัก

คุณควรเตรียมพร้อมและรับประทานอาหารและเครื่องดื่มมาก่อนเข้าสอบ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำอาหารเข้าไปในห้องสอบ โดยจะสามารถนำขวดน้ำดื่มแบบใสเข้าไปได้เท่านั้น

การสอบใช้เวลานานเท่าไหร่?

ข้อสอบส่วนการฟัง อ่าน และเขียน จะใช้เวลา 2 ชั่วโมง 40 นาที และจะไม่มีการพักเบรคระหว่างแต่ละส่วนการสอบ ลำดับของการทำข้อสอบอาจแตกต่างกันไป 

ข้อสอบส่วนการพูดอาจมีการจัดสอบในวันเดียวกับการสอบส่วนอื่นๆ หรือภายใน 1 สัปดาห์ก่อนหรือหลังการสอบ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้า หากข้อสอบส่วนการพูดของคุณถูกจัดสอบคนละวันกับวันสอบหลัก

ในวันสอบ ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

คุณจะต้องเตรียมสิ่งเหล่านี้ในวันสอบ: 

  • บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต
  • สำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต

สิ่งที่นำเข้าห้องสอบได้:

  • ขวดน้ำดื่มแบบใส

นอกจากสิ่งของข้างต้น คุณไม่สามารถอย่างอื่นเข้าไปในห้องสอบได้

คุณต้องปิดมือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ แล้วฝากมือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ กับสัมภาระคุณที่นอกห้องสอบ

ในวันสอบ ต้องทำอย่างไรกับสัมภาระ?

เราจะจัดเตรียมบริเวณที่ปลอดภัยสำหรับให้คุณวางสัมภาระ บริติช เคานซิล ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระของคุณในสถานที่สอบ ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณเก็บของมีค่า เช่น มือถือและคอมพิวเตอร์ไว้ที่บ้าน

บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตจะได้รับการตรวจสอบเมื่อใด?

เจ้าหน้าที่ของ IELTS จะตรวจสอบบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตของคุณที่จุดลงทะเบียนและในห้องสอบ

กรุณานำบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตที่ไม่หมดอายุมา โดยต้องเป็นอันเดียวกันกับที่ใช้ในการสมัครสอบ

บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตที่หมดอายุหรืออยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์จะไม่สามารถนำมาใช้ได้ หากคุณไม่สามารถแสดงบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตที่ใช้ได้ คุณจะไม่ได้เข้าสอบ

จะได้ถ่ายรูปสำหรับการสอบเมื่อใด?

คุณจะถูกถ่ายรูปในวันสอบเพื่อเป็นมาตรการเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม และรูปที่ถ่ายนั้น จะปรากฎบนใบรายงานผลการสอบของคุณ

เมื่อการสอบเสร็จสิ้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง?

หากคุณคิดว่า มีสิ่งใดที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำข้อสอบของคุณ กรุณาแจ้งผู้คุมสอบในทันที

หากคุณต้องการแจ้งปัญหาหรือร้องเรียน กรุณาร้องขอแบบฟอร์ม Test Day Incident Form จากผู้คุมสอบ โดยแบบฟอร์มนี้จะต้องถูกยื่นภายใน 1 สัปดาห์ หลังการสอบ

หากต้องการความช่วยเหลือระหว่างการสอบ ต้องทำอย่างไร?

หากคุณมีคำถามใดๆ ระหว่างการสอบ กรุณายกมือขื้นเพื่อขอความช่วยเหลือ

หากคุณคิดว่า มีสิ่งใดที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำข้อสอบของคุณ กรุณาแจ้งผู้คุมสอบในทันที

หากคุณต้องการแจ้งปัญหาหรือร้องเรียน กรุณาร้องขอแบบฟอร์ม Test day Incident Form จากผู้คุมสอบ โดยแบบฟอร์มนี้จะต้องถูกยื่นภายใน 1 สัปดาห์ หลังการสอบ

ในระหว่างที่ทำข้อสอบส่วนการฟัง กรุณาตรวจสอบว่า คุณได้ยินเสียงชัดเจน หากไม่ได้ยินเสียงชัดเจน กรุณายกมือขึ้นในทันทีและแจ้งให้ผู้คุมสอบทราบ

คุณจะมีเวลา 10 นาที หลังจากข้อสอบส่วนการฟัง ในการเขียนคำตอบของคุณ แต่คุณจะไม่ได้รับเวลา 10 นาที หลังจากจากข้อสอบส่วนการเขียน ดังนั้น กรุณาเขียนคำตอบของคุณลงบนกระดาษคำตอบระหว่างที่คุณทำข้อสอบในแต่ละส่วน

หากมีความจำเป็นต้องเข้าห้องน้ำระหว่างการสอบ กรุณายกมือขึ้นให้ผู้คุมสอบเห็น และไม่ควรรบกวนผู้สอบท่านอื่น

บริติช เคานซิล ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากต่อความปลอดภัยของคุณ

ความปลอดภัยของการสอบซึ่งดำเนินการโดยบริติช เคานซิล นั้น มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยของการสอบ ผู้สอบทุกคนจะต้องได้รับการถ่ายรูปโดยเจ้าหน้าที่ของ IELTS ในวันสอบ กรุณาศึกษาคำแนะนำเกี่ยวกับภาพถ่ายซึ่งคุณจะได้รับภายหลังการสมัครสอบ นอกจากนี้ศูนย์สอบบางแห่งอาจมีการสแกนลายนิ้วมือของผู้สอบ 

สำหรับนาฬิกา ไม่ว่าจะเป็นแบบหรือรุ่นใด จะไม่ได้รับการอนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ คุณจะต้องวางนาฬิกาของคุณรวมกับสัมภาระอื่นๆ ในบริเวณที่ถูกจัดเตรียมไว้ โดยจะมีการเตรียมนาฬิกาไว้ให้ในห้องสอบ