เริ่มเตรียมสอบ IELTS วันนี้

เตรียมสอบ IELTS ด้วยแหล่งความรู้ฟรีหลากหลายประเภทของบริติช เคานซิล ทั้งวีดีโอและบทเรียนออนไลน์ รวมไปถึงคู่มือเตรียมสอบ, คอร์สเรียน,แบบสอนสด, สัมมนา และเวิร์คช็อป เลือกการเตรียมสอบที่เหมาะกับคุณ และเริ่มเตรียมพร้อมสำหรับการสอบ IELTS ของคุณ วันนี้

Road to IELTS

แบบฝึกหัดออนไลน์ Road to IELTS ได้รับการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ IELTS ของบริติช เคานซิล และเป็นแบบฝึกหัดออนไลน์ซึ่งครอบคลุมการฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้งสี่ทักษะของผู้สมัครคือการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด

ฟรี คอร์สเรียน IELTS ออนไลน์

ในระหว่าง 12 สัปดาห์ ของการเรียน คอร์ส IELTS ออนไลน์นี้ เนื้อหาจะครอบคลุมทั้งสี่ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ่งแต่ละทักษะจะใช้เวลาเรียนประมาณสามสัปดาห์ด้วยกัน

วิดีโอเคล็ดลับสอบ IELTS

ตรียมตัวสำหรับการสอบพูด ด้วยวิดีโอ ผลิตโดยบริติช เคานซิล ที่จะอธิบายหลักการพิจารณาคะแนน ไม่ว่าจะเป็น ความคล่องและการเชื่อมโยง (Fluency and coherence) ความรู้และการเลือกใช้คำศัพท์ (Lexi and vocabulary) ไวยากรณ์ (Grammar) และการออกเสียง (Pronunciation)