เริ่มเตรียมสอบ IELTS วันนี้

เตรียมสอบ IELTS ด้วยแหล่งความรู้ฟรีหลากหลายประเภทของบริติช เคานซิล ทั้งวีดีโอและบทเรียนออนไลน์ รวมไปถึงคู่มือเตรียมสอบ, คอร์สเรียน,แบบสอนสด, สัมมนา และเวิร์คช็อป เลือกการเตรียมสอบที่เหมาะกับคุณ และเริ่มเตรียมพร้อมสำหรับการสอบ IELTS ของคุณ วันนี้

Road to IELTS

แบบฝึกหัดออนไลน์ Road to IELTS ได้รับการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ IELTS ของบริติช เคานซิล และเป็นแบบฝึกหัดออนไลน์ซึ่งครอบคลุมการฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้งสี่ทักษะของผู้สมัครคือการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด

ฟรี คอร์สเรียน IELTS ออนไลน์

ในระหว่าง 12 สัปดาห์ ของการเรียน คอร์ส IELTS ออนไลน์นี้ เนื้อหาจะครอบคลุมทั้งสี่ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ่งแต่ละทักษะจะใช้เวลาเรียนประมาณสามสัปดาห์ด้วยกัน

Video icon showing IELTS preparation videos are available in Thailand.

วิดีโอเคล็ดลับสอบ IELTS

ตรียมตัวสำหรับการสอบพูด ด้วยวิดีโอ ผลิตโดยบริติช เคานซิล ที่จะอธิบายหลักการพิจารณาคะแนน ไม่ว่าจะเป็น ความคล่องและการเชื่อมโยง (Fluency and coherence) ความรู้และการเลือกใช้คำศัพท์ (Lexi and vocabulary) ไวยากรณ์ (Grammar) และการออกเสียง (Pronunciation)