เมื่อคุณจองสิทธิ์สอบ IELTS กับทางบริติช เคานซิลแล้ว  คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการเข้าสู่แหล่งความรู้ขนาดใหญ่ ซึ่งเราออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณมีคะแนนสอบที่ดีที่สุด 

Online preparation materials