สมัครสอบกับศูนย์สอบ IELTS อย่างเป็นทางการ

คุณสามารถสมัครสอบ IELTS กับบริติช เคานซิล ประเทศไทยได้ทั้ง IELTS เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป รวมถึงแบบ UKVI ด้วย ซึ่งสามารถสมัครสอบได้ทางออนไลน์เลย 

เรามีสอบอะไรบ้าง

ประเภทการสอบ
ราคา สมัครสอบ

IELTS เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป - แบบกระดาษ 

6,900 บาท Book now 

IELTS เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป - แบบคอมพิวเตอร์

6,900 บาท Book now 

IELTS UKVI (เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป)

7,710 บาท Book now 

IELTS Life Skills (A1 และ B1)

5,800 บาท Book now 

 

ก่อนสมัครสอบ

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเอกสารยืนยันตัวตนที่ไม่หมดอายุ (บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต) อยู่กับตัว เนื่องจากคุณจะต้องทำการอัพโหลดสำเนาที่ชัดเจน ในตอนที่คุณสมัครสอบ ผู้สมัครสอบที่อายุไม่ถึง 18 ปีจะต้องยื่นใบยินยอมจากผู้ปกครองในการสมัครสอบ
  2. ดาวน์โหลดและอ่าน Information for Candidates ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับรูปแบบการสอบ ประเภทของคำถาม และผลสอบ โดยผู้เข้าสอบ IELTS ควรมีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์
  3. คุณสามารถจ่ายค่าสอบผ่านทางระบบลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับการสมัครด้วยตนเอง กรุณาติดต่อศูนย์รับสมัครสอบที่เป็นตัวแทนของบริติช เคานซิล 

การยืนยันวันสอบ

เมื่อทำการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับการยืนยันการสมัครสอบ โดยมีการแจ้งเวลาเริ่มสอบและที่ตั้งของสถานที่สอบ 

การสอบพูดของคุณอาจจะถูกจัดขึ้นในวันเดียวกันกับการสอบข้อเขียน หรือวันอื่นภายในระยะเวลา 7 วันก่อนหรือหลังวันสอบหลัก การสอบพูดในวันจันทร์-ศุกร์และวันอาทิตย์จัดอยู่ในช่วงเวลา 9:00-16:00 น. ศูนย์สอบจะส่งการยืนยันวันสอบให้แก่คุณ 3 วันล่วงหน้าก่อนสอบข้อเขียน

ภายหลังการสมัครสอบ คุณจะได้รับอีเมลอัตโนมัติซึ่งระบุโค้ดสำหรับเข้าใช้งานคอร์สเรียนออนไลน์: Road to IELTS.

นอกจากนี้ คุณจะได้รับ IELTS Reference Number เพื่อเข้าใช้ Test Taker Portal กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ระบุอีเมลแอดเดรสที่ถูกต้องในตอนที่สมัครสอบ