สมัครสอบกับศูนย์สอบ IELTS อย่างเป็นทางการ

เมื่อคุณสมัครสอบ IELTS กับบริติช เคานซิล คุณจะได้รับ : 

  • ฟรี แหล่งข้อมูลเตรียมตัวสอบ  IELTS Ready Premium: ซึ่งประกอบไปด้วย แบบทดสอบ 40 ชุด ครบทุกทักษะ: ฟัง พูด อ่าน และเขียน 
  • ผลสอบฟรีอีก ห้าใบ ซึ่งเราจะส่งไปยังสถาบันที่คุณประสงค์จะยื่นผลสอบ (เช่น มหาวิทยาลัย สถานทูต เป็นต้น)

เลือกการสอบ IELTS แบบที่ต้องการและสมัครสอบได้ทางออนไลน์

คุณสามารถสมัครสอบ IELTS กับบริติช เคานซิล ประเทศไทยได้ทั้ง IELTS เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป รวมถึงแบบ UKVI ซึ่งสามารถสมัครสอบได้ทางออนไลน์เลย

ประเภทการสอบ
ราคา วันสอบ

IELTS เชิงวิชาการ - ณ ศูนย์สอบ 
(แบบกระดาษหรือแบบคอมพิวเตอร์)

7,350 บาท
ค้นหาและสมัครสอบ

IELTS เชิงฝึกอบรมทั่วไป - ณ ศูนย์สอบ
(แบบกระดาษหรือแบบคอมพิวเตอร์)

7,350 บาท
ค้นหาและสมัครสอบ

IELTS for UKVI เชิงวิชาการ - ณ ศูนย์สอบ
(แบบกระดาษหรือแบบคอมพิวเตอร์)

7,990 บาท ค้นหาและสมัครสอบ 

IELTS for UKVI เชิงฝึกอบรมทั่วไป - ณ ศูนย์สอบ (แบบกระดาษหรือแบบคอมพิวเตอร์)

7,990 บาท ค้นหาและสมัครสอบ 

IELTS Life Skills (A1 และ B1) - ณ ศูนย์สอบ

6,300 บาท ค้นหาและสมัครสอบ 

ผู้สอบสามารถศึกษาได้วิธีการลงทะเบียนสอบ IELTS ได้ ที่นี่

ก่อนสมัครสอบ

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเอกสารยืนยันตัวตนที่ไม่หมดอายุ (บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต) อยู่กับตัว เนื่องจากคุณจะต้องทำการกรอกข้อมูล ณ ตอนที่สมัครสอบ และในวันสอบคุณจะต้องนำเอกสารยืนยันตัวตนนี้ไปด้วย ส่วนผู้สอบที่อายุไม่ถึง 18 ปี จะต้องยื่นใบยินยอมจากผู้ปกครองในการสมัครสอบ
  2. ดาวน์โหลดและอ่าน Information for Candidates ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับรูปแบบการสอบ ประเภทของคำถาม และผลสอบ โดยผู้เข้าสอบ IELTS ควรมีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์
  3. คุณสามารถจองสอบและจ่ายค่าสอบผ่านทางระบบลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเองได้ ที่นี่ หรือติดต่อศูนย์รับสมัครสอบที่เป็นตัวแทนของบริติช เคานซิล 

การยืนยันวันสอบ

เมื่อทำการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับการยืนยันการสมัครสอบ โดยมีการแจ้งเวลาเริ่มสอบและที่ตั้งของสถานที่สอบ 

การสอบพูดของคุณอาจจะถูกจัดขึ้นในวันเดียวกันกับการสอบข้อเขียน หรือวันอื่นภายในระยะเวลา 7 วันก่อนหรือหลังวันสอบหลัก การสอบพูดในวันจันทร์-ศุกร์และวันอาทิตย์จัดอยู่ในช่วงเวลา 9:00-18:00 น. ศูนย์สอบจะส่งการยืนยันวันสอบให้แก่คุณ 3 วันล่วงหน้าก่อนสอบข้อเขียน

ภายหลังการสมัครสอบ คุณจะได้รับอีเมลอัตโนมัติซึ่งระบุโค้ดสำหรับเข้าใช้งานคอร์สเรียนออนไลน์: IELTS Ready Premium

นอกจากนี้ คุณจะได้รับ IELTS Reference Number เพื่อเข้าใช้ Test Taker Portal กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ระบุอีเมลแอดเดรสที่ถูกต้องในตอนที่สมัครสอบ