ศูนย์สอบ IELTS ของเราสามารถให้ความช่วยเหลือ ในกรณีที่คุณมีความผิดปกติทางสายตา การได้ยิน การพูด หรือการเรียนรู้ 

หากต้องมีการจัดสอบพิเศษ (เช่น การเพิ่มเวลาสอบ) กรุณาติดต่อศูนย์สอบล่วงหน้าเป็นเวลา 6 สัปดาห์

ความสามารถทางภาษาอังกฤษของคุณจะได้รับการประเมินอย่างเป็นธรรม โดยไม่คำนึงถึงความบกพร่องหรือความต้องการพิเศษของคุณ

การจัดสอบพิเศษมีอะไรบ้าง

  • ข้อสอบอักษรเบรลล์
  • ซีดีพิเศษสำหรับการสอบฟังซึ่งมีการหยุดและพักเมื่อจำเป็น
  • ข้อสอบการฟังที่ใช้วิธีการอ่านปาก
  • กระดาษพิมพ์ขนาดใหญ่หรือการใช้การ์ดอักษรเบรลล์สำหรับการสอบพูด

ความช่วยเหลือประเภทใดบ้างที่คุณจะได้รับ

หากคุณมีความผิดปกติทางสายตา เราสามารถจัดเตรียม:

  • กระดาษพิมพ์ขนาดใหญ่
  • ข้อสอบอักษรเบรลล์
  • เจ้าหน้าที่ช่วยเขียนคำตอบ

หากคุณความบกพร่องทางการได้ยิน เราสามารถจัดเตรียม:

  • อุปกรณ์ขยายเสียงชนิดพิเศษ
  • ข้อสอบการฟังที่ใช้วิธีการอ่านปาก

หากคุณมีความบกพร่องในการอ่าน เราสามารถจัดเตรียม:

  • การเพิ่มเวลาสอบสำหรับข้อสอบการอ่านและการเขียน

กรุณาติดต่อ examinations@britishcouncil.or.th โดยเร็วที่สุด หากคุณมีความต้องการพิเศษ ซึ่งอาจจำเป็นต้องมีการดัดแปลงรูปแบบของการสอบ IELTS