Results

เรารู้ดีว่า ผลคะแนนสอบนั้นมีความสำคัญสำหรับคุณ และคุณก็อยากทราบให้เร็วที่สุด ในขณะที่เราเองก็ให้ความสำคัญกับการแจ้งผลคะแนนที่สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของคุณ โดยคุณจะได้รับผลการสอบ IELTS ภายใน 13 วันทำการ หลังจากวันสอบ 

รายงานผลสอบ IELTS แบบออนไลน์

ผู้สอบสามารถตรวจสอบผล IELTS แบบออนไลน์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยนับจากวันที่สอบไป 13 วัน 

ทั้งนี้สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการงดแจ้งผลสอบหรือข้อมูลผู้สอบทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือทางอีเมลล์

การรับผลสอบ

คุณสามารถรอรับผล TRF ที่ทางบริติช เคานซิล จะจัดส่งทางไปรษณีย์ (บริการ EMS สำหรับที่อยู่ในประเทศไทย และจดหมายลงทะเบียนสำหรับที่อยู่ในต่างประเทศ) ของวันที่ผลคะแนนออกแล้ว 

ทั้งนี้จะไม่มีการแจ้งผลการสอบผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล์ หรือแฟกซ์ 

รายงานผลสอบ Test Report Forms (TRFs)

รายงานผลสอบส่วนตัว

คุณจะได้รับใบรายงานผลสอบจำนวน 1 ชุด ซึ่งไม่สามารถออกให้ใหม่ได้ในกรณีที่สูญหาย

รายงานผลสอบสำหรับสถาบัน 

เราสามารถเตรียมใบรายงานผลสอบตัวจริง (สูงสุด 5 ชุด) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อส่งต่อไปยังสถาบันอื่นๆ ได้ (เช่น มหาวิทยาลัย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น) หากคุณต้องการให้เรานำส่ง กรุณาระบุชื่อและที่อยู่ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องการจัดส่งตั้งแต่ที่คุณลงทะเบียนสมัครสอบ

สถานบันส่วนใหญ่ยอมรับใบรายงานผลสอบเฉพาะตัวจริงเท่านั้น คุณสามารถยื่นเรื่องให้ทางเราส่งผลสอบโดยตรงไปที่สถาบันหลังจากที่ทราบผลแล้ว ซึ่งจะมีค่าใช้จ่าย 500 บาทต่อหนึ่งผลสอบ หากคุณต้องการใช้ระบบการส่งด่วนคุณสามารถแจ้งความประสงค์ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายค่าส่งเป็นไปตามประเทศปลายทาง

สถาบันอาจขอดูผลคะแนนของผู้สมัครสอบผ่านทาง IELTS Test Report Form (TRF) Verification Service ซึ่งต้องใช้หมายเลขที่อยู่มุมด้านล่างขวามือของใบรายงานผลสอบของคุณเพื่อค้นหา 

อายุของใบรายงานผลสอบ 

สถาบันส่วนใหญ่จะไม่ยอมรับใบรายงานผลสอบที่มีอายุเกินกว่า 2 ปี 

ทำความเข้าใจผลคะแนนสอบ IELTS 

IELTS จะให้ผลคะแนนในทุกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่ได้วัดแค่การสอบผ่านหรือสอบตกเท่านั้น คะแนนที่ได้จะเริ่มตั้งแต่ 0 ถึง 9 ในข้อสอบแต่ละทักษะ ประกอบด้วยการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำความเข้าใจกับผลคะแนนสอบ IELTS  และการให้คะแนนแบบ nine-band system

ค้นหาเรื่องราวที่เกี่ยวกับการให้คะแนน ได้ที่ Council of Europe’s Common European Framework of Reference (CEFR)

การขอตรวจสอบผลคะแนนของคุณ

หากคุณเชื่อว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นในผลคะแนน คุณสามารถแจ้งขอตรวจสอบใหม่ได้ที่ Result Service ภายใน 6 สัปดาห์นับจากวันสอบ ซึ่งคุณสามารถเลือกได้ว่าจะขอตรวจสอบข้อสอบชุดใดบ้าง 

การขอตรวจสอบผลคะแนนผ่าน Results service นั้นมีค่าธรรมเนียม 4,000 บาท แต่จะคืนค่าธรรมเนียมให้หากพบว่าผลคะแนนที่ขอให้ตรวจสอบใหม่นั้น มีความเปลี่ยนแปลง โดยจะใช้เวลาในการตรวจสอบประมาณ 8 สัปดาห์ 

กรุณาติดต่อเรา หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้

ขอทำข้อสอบอีกครั้งได้หรือไม่? 

คุณสามารถลงทะเบียนสอบได้มากเท่าที่คุณต้องการ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ได้ผลคะแนนที่ดี คุณจำเป็นต้องศึกษาหาความรู้ให้มาก ผลการวิจัยโดย IELTS ชี้ให้เห็นว่าผลคะแนนที่สูงนั้นเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่ได้รับการศึกษาเพิ่มเติมในสถาบันสอนภาษาอังกฤษ

 

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment. The IELTS test is designed and set by the world’s leading experts in language assessment to give a true picture of a test taker’s language skills. IELTS Bands 4-9 (NQF levels Entry 3 to Level 3) are accredited by Ofqual, England’s Office of Qualifications and Examinations Regulation.Visit www.ietls.org and www.takeielts.britishcouncil.org for more information and resources.