เข้าถึงข้อมูลของคุณใน Test Taker Portal

คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับการสอบ IELTS ของคุณผ่านทาง Test Taker Portal ได้แก่:

  • วันสอบ
  • สถานที่สอบสำหรับการสอบฟัง อ่าน เขียน และพูด (ข้อมูลจะแสดง 5 วันก่อนวันสอบ)
  • ข้อมูลการชำระเงิน
  • ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ
  • ผลสอบ
  • เข้าใช้งานคอร์สเตรียมตัวสอบ IELTS Ready Premium
  • ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อสำหรับบริติช เคานซิล

เพียงใส่ IELTS Reference Number และอีเมลในหน้า ล็อกอินของผู้สอบ ซึ่งคุณจะได้รับ IELTS Reference Number ในอีเมลยืนยันที่ได้รับจากศูนย์สอบ