หากไม่แน่ใจว่าควรเลือกสอบ IELTS ประเภทใด เราช่วยคุณได้

การสอบ IELTS มีหลากหลายประเภทให้คุณได้เลือกสอบ IELTS สามารถช่วยให้คุณย้ายถิ่นฐานไปได้ทั่วโลก ช่วยให้คุณได้งานที่คุณต้องการ หรือแสดงพัฒนาการภาษาอังกฤษของคุณ 

ก่อนสมัครสอบ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า องค์กรที่คุณส่งผลคะแนนให้นั้น ต้องการให้คุณสอบ IELTS ประเภทใด 

ค้นหาประเภทการสอบที่ตรงกับความต้องการของคุณ

สอบ IELTS Academic

IELTS Academic เพื่อการเรียนต่อระดับอุดมศึกษา: เลือกสอบ IELTS Academic เพื่อเรียนต่อที่ใดก็ได้ในโลกในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทและเอก หรือทำงานในองค์กรในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

IELTS สำหรับวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร

IELTS มีข้อสอบเฉพาะสำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร หากคุณต้องการจะไปทำงาน เรียน หรือใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักร คุณอาจต้องสอบข้อสอบนี้