คุณควรอ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของการสอบ IELTS เมื่อคุณสมัครสอบ 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ ซึ่งรวมถึงรายละเอียดของ:

  • กฎที่คุณต้องปฏิบัติตาม 
  • มาตรการรักษาความปลอดภัยเมื่อคุณทำข้อสอบ
  • ขั้นตอนการรับผลสอบ
  • ขั้นตอนการยกเลิกการสอบ
  • การนำข้อมูลของคุณไปใช้

เมื่อคุณเซ็นยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในใบสมัครสอบ หรือทำเครื่องหมายถูกในกรอบสี่เหลี่ยมของข้อกำหนดและเงื่อนไข ในตอนที่สมัครสอบออนไลน์ คุณกำลังยืนยันว่า คุณได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของ IELTS และตกลงที่จะปฏิบัติตาม