เตรียมความมั่นใจในการสอบ IELTS (International English Language Testing System) กับผู้เชี่ยวชาญของ บริติช เคานซิล:

ก้าวแรกสู่การเรียนต่อ หรือการทำงานต่างประเทศคือ การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษมาตรฐานนานาชาติหรือ IELTS มาเรียนรู้ทักษะต่างๆ และกลยุทธ์สำคัญ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำข้อสอบ กับคอร์สเตรียมสอบ IELTS Coach Boost ของ บริติช เคานซิล หนึ่งในผู้ออกข้อสอบ IELTS อย่างเป็นทางการ

เลือกเจาะลึกทักษะที่ต้องการ

นอกจากคุณจะสามารถเลือกวันและเวลาที่สะดวกแล้ว คุณยังสามารถเลือกทักษะที่ต้องการพัฒนาได้โดยเฉพาะ

 • IELTS Coach Listening – คุณจะได้เรียนรู้กลยุทธ์ในการฟังอย่างไรให้ตอบคำถามในพาร์ท Listening ได้อย่างแม่นยำ เช่น เทคนิคการคาดเดาข้อมูล การหาคำที่พ้องความหมายกัน (synonyms) และการหาคำตรงกันข้าม (antonyms) รวมไปถึงเทคนิคในการฟังเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้สามารถตอบคำถามในข้อสอบพาร์ท Listening ได้อย่างถูกต้องที่สุด 
 • IELTS Coach Reading – คุณจะได้เรียนรู้กลยุทธ์ในการปรับใช้ทักษะการอ่านให้เหมาะสมกับแต่ละบทความที่มีในข้อสอบเพื่อให้หาคำตอบได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการอ่านแบบ  Skimming และ Scanning รวมไปถึงเทคนิคอื่นๆ เช่น การหาคำพ้องความหมายและคำตรงข้าม 
 • IELTS Coach Writing – คุณจะได้เรียนรู้เทคนิคการเขียนที่จำเป็นในแต่ละรูปแบบของข้อสอบ Writing ทั้ง Task 1 และ Task 2 เช่นการเขียนอธิบายกราฟ,ชาร์ท, เขียนเรียงความ, กลยุทธ์การบริหารเวลาในห้องสอบด้วยการวางโครงเรื่อง รวมไปถึงได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านแกรมม่าและคลังคำศัพท์ที่ออกข้อสอบอีกด้วย
 • IELTS Coach Speaking – คุณจะได้เรียนรู้กลยุทธ์ในการพูด โดยจะครอบคลุมเทคนิคต่างๆ ที่จะช่วยให้คุณเพิ่มคะแนนพาร์ท Speaking ในทุกๆ ข้อ เช่น พูดอย่างไรให้คล่อง, คลังคำศัพท์ที่จำเป็น, พูดให้ถูกหลักแกรมม่า, และการออกเสียงที่ถูกต้อง 

นอกจากนี้ ผู้เรียน IELTS Coach Boost ยังสามารถฝึกการทำข้อสอบในพาร์ทการอ่านและการฟังเพิ่มเติมนอกห้องเรียนได้ด้วยแอปพลิเคชั่นออนไลน์ของบริติช เคานซิล เพื่อเตรียมความพร้อมและความมั่นใจก่อนลงสนามสอบจริง 

กลยุทธ์และเทคนิคในการทำข้อสอบคือสิ่งสำคัญ

IELTS Coach Boost จะเน้นสอนกลยุทธ์ที่สำคัญและเทคนิคที่จำเป็นเพื่อให้คุณได้คุ้นกับข้อสอบในรูปแบบต่างๆ ของแต่ละพาร์ท สื่อการเรียนการสอนของบริติช เคานซิลจะครอบคลุมคำถามทุกรูปแบบรวมไปถึงเคล็ดลับต่างๆ ที่ใช้ในสนามสอบจริง 

เรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้าน IELTS

คอร์สเตรียมสอบ IELTS Coach Boost สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน IELTS จาก บริติช เคานซิล ซึ่งมากไปด้วยประสบการณ์สอน IELTS มายาวนานรวมถึงเราเป็นหนึ่งในตัวแทนการจัดสอบ IELTS อย่างเป็นทางการ ในคอร์สเตรียมสอบนี้ คุณได้เรียนรู้วิธีการนำกลยุทธ์และเทคนิคในการทำข้อสอบเพื่อเพิ่มคะแนน IELTS ในพาร์ทที่คุณต้องการ

เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและเห็นผลชัดเจนมากขึ้นผ่าน Boost Application

การเรียนในรูปแบบใหม่! ผ่านบทเรียนแบบ Pre-Learning ให้คุณได้เรียนรู้และฝึกคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อต่อยอดและพัฒนาทักษะในแบบที่เหมาะกับผู้เรียนแต่ละคนโดยเฉพาะ เตรียมความพร้อมและเพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษไปอีกระดับ เพียงแค่ 15 นาทีก่อนเข้าห้องเรียนผ่านทาง Boost Application

Course information

 • จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

  IELTS Coach Boost มีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนการทำข้อสอบ IELTS ผ่านสื่อการเรียน การสอนที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทุกทักษะที่จำเป็นต่อการทำข้อสอบและให้ได้มาซึ่งคะแนนที่ผู้เรียนพึงพอใจ

 • ระดับที่เปิดสอน

  • Intermediate
  • Upper-intermediate
 • รูปแบบการเรียน

  •  เรียนสดอย่างใกล้ชิดกับครูผู้เชี่ยวชาญด้าน IELTS เปิดสอนแล้วทั้งในรูปแบบ:

  • *  การเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ และจะสอนสดในห้องเรียนอีกครั้งตามประกาศของรัฐบาล เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด