IELTS สำหรับสถาบันการศึกษาและองค์กร

 เหตุใดจึงให้ความสำคัญต่อ IELTS

IELTS เป็บแบบทดสอบสากล ที่องค์กรกว่า 7,000 แห่งทั่วโลกต่างยอมรับในผลสอบ IELTS ไม่ว่าคุณจะต้องการนำผลสอบ IELTS ไปใช้เพื่อการศึกษา, การจ้างงาน และการตรวจคนเข้าเมือง รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษาต่างๆ คุณสามารถเชื่อมั่นได้ว่าการสอบ IELTS คือ มาตรฐานที่ชี้วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับสากล

หากสถาบันการศึกษาหรือองค์กรของคุณ ต้องการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษในกลุ่มของผู้สมัคร นักเรียน หรือพนักงานที่องค์กรต้องการแล้วล่ะก็ IELTS คือคำตอบของบททดสอบนั้น 

แบบทดสอบ IELTS สร้างความเชื่อมั่น ได้ดังต่อไปนี้ :

  • ในด้านการคัดเลือกพนักงานและนักเรียน ทำให้คุณได้ผู้ที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เหมาะสม
  • ช่วยในการประเมินทักษะทางภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ต้องการสมัคร หรือเข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
  • ช่วยขยายโอกาสในตลาดงานแก่นักเรียนที่จบการศึกษา โดยผ่านการทดสอบทักษะความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

เข้าร่วมเป็นองค์กรที่ยอมรับในผลสอบ IELTS

คุณสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นในสถาบันของคุณ ด้วยการเข้าร่วมเป็นองค์กรที่ยอมรับผลสอบของ IELTS โดยองค์กรของคุณจะได้รับรายชื่อของสถาบันที่จัดสอบ IELTS และเว็บไซต์ทั้งหมดของ IELTS ทำให้คุณสามารถเข้าถึงผู้เข้าสอบที่มีศักยภาพนับล้านคนจากทั่วโลก

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของ IELTS

ร่วมเป็นองค์กรพันธมิตร IELTS

องค์กรหรือสถาบันที่ร่วมเป็นพันธมิตร IELTS ตลอดจนนักเรียนของสถาบันนั้นๆ จะได้รับการสนับสนุนในแง่มุมต่างๆ 

ซึ่งโดยปกติแล้ว เราจะเข้าร่วมกับทางโรงเรียน มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาระดับสูงที่ต้องการให้มีการจัดสอบ IELTS แก่นักเรียน นักศึกษาภายในสถาบันโดยเฉพาะ

การเข้าร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรหมายถึง

  • คุณสามารถกำหนดวันสอบเองได้โดยเลือกจากตารางสอบประจำปี
  • นักเรียนของคุณสามารถเข้ารับการสอบที่สถาบันนั้นๆ ได้อย่างสะดวก
  • นักเรียนของคุณสามารถเข้าถึงเครื่องมือการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ IELTS 

สนใจร่วมเป็นพันธมิตร หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา

ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สมัครด้วยรายละเอียด

เราขอแนะนำให้คุณแจ้งระดับคะแนน IELTS ที่ต้องการผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อแจ้งให้ผู้สมัครที่สนใจรู้ว่า หน่วยงานของคุณต้องการสิ่งใด ข้อมูลเช่นนี้จะช่วยให้ผู้สมัครตัดสินใจว่าจะเลือกองค์กรของคุณหรือไม่ อีกทั้งยังช่วยคุณให้การคัดเลือกผู้สมัครให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดปริมาณใบสมัครได้อีกด้วย

ติดต่อสอบถามทีมงาน IELTS เกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ IELTS อย่างเป็นทางการเพื่อบรรจุไว้บนเว็บไซต์ของคุณ

กรุณาดาวน์โหลดคู่มือและรายละเอียด IELTS สำหรับการร่วมเป็นองค์กรพันธมิตร (PDF 866 kb)