FameLab Thailand National Competition 2017

FameLab และ School Lab

เราสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศของนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่มีทักษะสูง และเชื่อมวิทยาศาสตร์และสังคมผ่านเวทีสำหรับนักเรียนและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่ทำให้วิทยาศาสตร์กลายมาเป็นที่สนใจของผู้คนทั่วไปมากขึ้นผ่านการแข่งขันการสื่อสารวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ทั้งโครงการ FameLab และ School Lab

พูดคุยเรื่องวิทยาศาสตร์

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะมีเวลาคนละ 3 นาที ในการอธิบายแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีที่สนุกสนานและมีเอกลักษณ์ โดยไม่ได้เน้นการพยายามทำให้วิทยาศาสตร์กลายเป็นเรื่องเข้าใจง่ายระดับที่เด็กอายุ 2 ขวบยังเข้าใจได้ แต่เป็นการนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่จะทำให้คนพร้อมที่จะตกหลุมรักมัน

การสร้างส่วนร่วมทางออนไลน์

ในปีแรก FameLab ประเทศไทยมียอดติดตามจากสังคมออนไลน์กว่า 200,000 ครั้ง และมียอดเข้าชมกว่า 19,000 ครั้งในยูทูป

ประสบการณ์เปลี่ยนชีวิต

ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์ ผู้ชนะ FameLab ประเทศไทยปี พ.ศ. 2559 เลือก FameLab เป็นเวทีในการนำเสนองานวิจัยของเขาเกี่ยวกับพันธุวิศวกรรม เรื่องเนื้อเยื่อกระจกตา ปัจจุบัน ดร.ข้าวกลายมาเป็นวิทยากรด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้กับมหาวิทยาลัยและโรงเรียนหลายแห่ง เป็นพรีเซนเตอร์รายการวิทยาศาสตร์ทางโทรทัศน์หลายรายการ และได้ไปปรากฎในนิตยสารและรายการโทรทัศน์อื่น ๆ อีกหลายรายการ

คำรับรอง

“FameLab ประเทศไทยจะทำให้คนทั่วไปหันมาสนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานะที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ ซึ่งจะช่วยสร้างคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะเติบโตในสายอาชีพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม”

ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

“กลุ่มทรู ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนโครงการ FameLab ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง ซึ่งในปีนี้ยังเปิดตัวโครงการ SchoolLab สำหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาอีกด้วย โดยกลุ่มทรูได้นำศักยภาพด้านการสื่อสารครบวงจร สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ไปถึงกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ ตลอดจนถ่ายทอดสดการแข่งขัน FameLab ผ่านช่องทรูปลูกปัญญา ซึ่งถือว่าเป็นช่องรายการยอดนิยมสำหรับเยาวชนและคนในวงการการศึกษาทั่วประเทศอีกด้วย กลุ่มทรูเชื่อมั่นว่าโครงการนี้ จะเป็นเวทีให้คนไทยและเยาวชนไทย ที่มีทักษะความรู้ความสามารถด้านการสื่อสารเรื่องราววิทยาศาสตร์ ได้มีโอกาสสานต่อแรงบันดาลใจ และพร้อมที่จะก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติต่อไป” 

ดร. กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา หัวหน้าคณะผู้บริหาร (ร่วม) ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)