มีตัวแทนสถาบันการศึกษาของสหราชอาณาจักร ที่พร้อมให้คำแนะนำด้านการเรียนต่อกับผู้ที่สนใจสมัครเรียนในทุกระดับ เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และโรงเรียน โดยตัวแทนสถาบันการศึกษาเหล่านี้จะช่วยให้คุณเลือกสถาบันที่เหมาะสมที่สุดให้กับตัวคุณ รวมถึงให้ความช่วยเหลือในขั้นตอนของการสมัคร ให้คำแนะนำเรื่องการขอวีซ่า ที่พัก การเดินทาง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแม้ว่าคุณอาจไม่จำเป็นต้องใช้ตัวแทนสถาบันการศึกษาเพื่อสมัครเรียนในสหราชอาณาจักร แต่หากคุณอยากได้ที่ปรึกษาหรือตัวแทนสักแห่งเพื่อช่วยคุณ สามารถดูรายชื่อได้จากฐานข้อมูลตัวแทนสถาบันของบริติช เคานซิล