The BioMediacal Admissions Test (BMAT) คือการสอบเฉพาะทางสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสาขาการแพทย์ สัตวแพทย์ และทันตแพทย์ ซึ่งจัดทำโดย Cambridge Assessment Admissions Testing

การสอบ BMAT ใช้เวลา 2 ชั่วโมง ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

  • ส่วนที่ 1 ความถนัด และทักษะ 60 นาที (ข้อสอบปรนัย 32 ข้อ)
  • ส่วนที่ 2 ความรู้และการประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์ 30 นาที (ข้อสอบปรนัย 27 ข้อ)
  • ส่วนที่ 3 สอบเขียนบรรยาย 30 นาที (ข้อสอบบรรยาย 1 ข้อ)

ดาวน์โหลด the BMAT test specification


ดาวน์โหลด the BMAT Section 3 marking criteria

 

วันที่และค่าธรรมเนียมการสอบ

วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ
1-29 กันยายน 2566
เวลา 18.00 น. (ประเทศอังกฤษ)

ช่วงเวลาลงทะเบียนปกติ

ค่าสอบ 9,500 บาท

*ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

*15 กันยายน 2566
เวลา 17.00 น. (ประเทศอังกฤษ)

วันสุดท้ายสำหรับ modified papers

*สำหรับการจัดสอบพิเศษเท่านั้น
*29 กันยายน 2566
เวลา 18.00 น. (ประเทศอังกฤษ)

วันสุดท้ายสำหรับ extra time 

*สำหรับการจัดสอบพิเศษเท่านั้น
18 ตุลาคม 2566
เวลา 15.00-17.00 น. (ประเทศไทย)

วันสอบ

 
24 พฤศจิกายน 2566
เวลา 16:00 น. (ประเทศไทย)

ประกาศผลสอบออนไลน์ ที่นี่

 

สถานที่สอบ: ไบเทค บางนา (ฮอลล์ EH 103)

สิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบ:

  • บัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต ตัวจริง (ที่ยังไม่หมดอายุ)
  • เครื่องเขียน เช่น ดินสอและปากกาดำ
  • เสื้อกันหนาว
  • น้ำดื่ม

หมายเหตุ: เจ้าหน้าที่จะส่งข้อมูลให้ทางอีเมลหนึ่งอาทิตย์ก่อนวันสอบ (หากไม่ได้รับอีเมลกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนวันสอบอย่างน้อย 3 วัน)

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง