กรุณาเช็ควันสอบ ค่าธรรมเนียมการสอบ และดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครด้านล่างเพื่อใช้ในการสอบดังนี้

University of Cambridge pre-interview assessments

ASNCAA: Anglo-Saxon, Norse, and Celtic Admissions Assessment
AMESAA: Asian and Middle Eastern Studies Admissions Assessment
ECAA: Economics Admissions Assessment 
ENGAA: Engineering Admissions Assessment 
ELAT: English Literature Admissions Test 
GAA: Geography Admissions Assessment
HAA: History Admissions Assessment
HSPSAA: Human, Social, and Political Sciences Admissions Assessment
NSAA: Natural Sciences Admissions Assessment 
PBSAA: Psychological and Behavioural Sciences Admissions Assessment
TSA S1: Thinking Skills Assessment: Section 1       

University of Oxford admissions tests

CAT: Classics Admissions Test                                                                                              
ELAT: English Literature Admissions Test                                                                                         
HAT: History Aptitude Test                                                                                        
MLAT: Modern Languages Admissions Test                                                                                     
OLAT: Oriental Languages Aptitude Test                                                                                           
PAT: Physics Aptitude Test                                                                                        
PHIL: Philosophy Test                                                                                                
TSA: Thinking Skills Assessment                                                                                           
TSA S1: Thinking Skills Assessment: Section 1                                                                                            

STEP: Sixth Term Exam Paper Mathematics

รายละเอียดและค่าธรรมเนียมการสอบ

วันที่ รายละเอียด ค่าธรรมเนียมการสอบ
1 มีนาคม ถึง 22 เมษายน 2565 (17:00)

ช่วงเวลาลงทะเบียน

11,400 บาท 

STEP 2: 9 มิถุนายน 2565
STEP 3: 20 มิถุนายน 2565

วันที่สอบ

 

สถานที่สอบ: จะแจ้งทาง email 1 อาทิตย์ ก่อนวันสอบ (ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2565)

สมัครสอบได้ที่ : https://bit.ly/step2022th001

STEP Notice to Candidates : https://bit.ly/3t3feYL

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง