ข้อสอบอื่นๆ เพื่อใช้ในการสมัครเรียน

กรุณาเช็ควันสอบ ค่าธรรมเนียมการสอบ และดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครด้านล่างเพื่อใช้ในการสอบดังนี้

University of Cambridge pre-interview assessments

Anglo-Saxon, Norse, and Celtic Admissions Assessment (ASNCAA); Asian and Middle Eastern Studies Admissions Assessment (AMESAA); Economics Admissions Assessment (ECAA); Engineering Admissions Assessment (ENGAA); English Literature Admissions Test (ELAT); Geography Admissions Assessment (GAA); History Admissions Assessment (HAA); Human, Social, and Political Sciences Admissions Assessment (HSPSAA); Natural Sciences Admissions Assessment (NSAA); Psychological and Behavioural Sciences Admissions Assessment (PBSAA); Theology Admissions Assessment (TAA).

University of Oxford admissions tests

Classics Admissions Test (CAT); English Literature Admissions Test (ELAT); History Aptitude Test (HAT); Mathematics Admissions Test (MAT); Modern Languages Admissions Test (MLAT); Oriental Languages Aptitude Test (OLAT); Philosophy Test; Physics Aptitude Test (PAT); Thinking Skills Assessment (TSA).

 

รายละเอียดและค่าธรรมเนียมการสอบ

วันที่ รายละเอียด ค่าธรรมเนียมการสอบ
1 Sep – 6 Oct 2016

ช่วงเวลาลงทะเบียนปกติ

7,100 บาท
2 Nov 2016

วันที่สอบ

 

ช่องทางการชำระเงิน

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายการสอบที่เบอร์ 02 657 5678 หรือ  examinations@britishcouncil.or.th  เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้สอบสามารถยื่นใบสมัครและชำระค่าธรรมเนียมการสอบได้ที่บริติช เคานซิลล์สาขาสยามสแควร์ โดยชำระด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต (วีซ่าและมาสเตอร์คาร์ดเท่านั้น) ไม่สามารถชำระด้วยเงินสด