กรุณาเช็ควันสอบ ค่าธรรมเนียมการสอบ และดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครด้านล่างเพื่อใช้ในการสอบดังนี้

University of Cambridge pre-interview assessments

ENGAA: Engineering Admissions Assessment 
NSAA: Natural Sciences Admissions Assessment 

รายละเอียดและค่าธรรมเนียมการสอบ

วันที่ รายละเอียด ค่าธรรมเนียมการสอบ
1-28 กันยายน 2565
(เวลาประเทศไทย 18.00 น.)
ช่วงลงทะเบียนสอบ 8,500 บาท
(รวม VAT)
19 ตุลาคม 2565 วันสอบ  
11 มกราคม 2566
(เวลาประเทศไทย 16.00 น. เป็นต้นไป)
ประกาศผลสอบ  

สถานที่สอบ: ใน กรุงเทพฯเท่านั้น (จะแจ้งทาง email 1 อาทิตย์ ก่อนวันสอบ)

 

University of Oxford admissions tests

CAT: Classics Admissions Test                                                                                              
ELAT: English Literature Admissions Test                                                                                         
HAT: History Aptitude Test          
MAT: Mathematics Admissions Test                                                                              
MLAT: Modern Languages Admissions Test                                                                                     
OLAT: Oriental Languages Aptitude Test                                                                                           
PAT: Physics Aptitude Test                                                                                        
PHIL: Philosophy Test                                                                                                
TSA: Thinking Skills Assessment                                                                                           
TSA S1: Thinking Skills Assessment: Section 1       

รายละเอียดและค่าธรรมเนียมการสอบ

วันที่ รายละเอียด ค่าธรรมเนียมการสอบ
1-28 กันยายน 2565 
(เวลาประเทศไทย 18.00 น.)
ช่วงลงทะเบียนสอบ 8,500 บาท
(รวม VAT)
2 พฤศจิกายน 2565 วันสอบ  

สถานที่สอบ: ใน กรุงเทพฯเท่านั้น (จะแจ้งทาง email 1 อาทิตย์ ก่อนวันสอบ)

 

TMUA: Test of Mathematics for Univeristy Admission

รายละเอียดและค่าธรรมเนียมการสอบ

วันที่ รายละเอียด ค่าธรรมเนียมการสอบ
1-28 กันยายน 2565
(เวลาประเทศไทย 18.00 น.)

ช่วงเวลาลงทะเบียน

8,500 บาท
(รวม VAT)

18 ตุลาคม 2565

วันที่สอบ

 

29 พฤศจิกายน 2565
(เวลาประเทศไทย 16.00 น. เป็นต้นไป)

ประกาศผลสอบ

 

สถานที่สอบ: ใน กรุงเทพฯเท่านั้น (จะแจ้งทาง email 1 อาทิตย์ ก่อนวันสอบ)

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง