กรุณาเช็ควันสอบ ค่าธรรมเนียมการสอบ และดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครด้านล่างเพื่อใช้ในการสอบดังนี้

University of Cambridge pre-interview assessments

ASNCAA: Anglo-Saxon, Norse, and Celtic Admissions Assessment
AMESAA: Asian and Middle Eastern Studies Admissions Assessment
ECAA: Economics Admissions Assessment 
ENGAA: Engineering Admissions Assessment 
ELAT: English Literature Admissions Test 
GAA: Geography Admissions Assessment
HAA: History Admissions Assessment
HSPSAA: Human, Social, and Political Sciences Admissions Assessment
NSAA: Natural Sciences Admissions Assessment 
PBSAA: Psychological and Behavioural Sciences Admissions Assessment

University of Oxford admissions tests

CAT: Classics Admissions Test                                                                                              
ELAT: English Literature Admissions Test                                                                                         
HAT: History Aptitude Test                                                                                        
MLAT: Modern Languages Admissions Test                                                                                     
OLAT: Oriental Languages Aptitude Test                                                                                           
PAT: Physics Aptitude Test                                                                                        
PHIL: Philosophy Test                                                                                                
TSA: Thinking Skills Assessment                                                                                           
TSA S1: Thinking Skills Assessment: Section 1                                                                                            

MAT for the University of Oxford, Imperial College London and the University of Warwick

TMUA: Test of Mathematics for University Admission

 

รายละเอียดและค่าธรรมเนียมการสอบ

วันที่ รายละเอียด ค่าธรรมเนียมการสอบ
11 กันยายน – 13 ตุลาคม 2560

ช่วงเวลาลงทะเบียนปกติ

7,100 บาท

2 และ 8 พฤศจิกายน 2560

 

วันที่สอบ 2 พฤศจิกายน 2560
University of Cambridge pre-interview assessments
University of Oxford admissions tests
MAT

วันที่สอบ 8 พฤศจิกายน 2560
TMUA

 

การสมัครสอบ

1. การสมัครสอบทางอีเมล์

- ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครมาที่ examsregistration@britishcouncil.or.th กรุณาพิมพ์ข้อมูลลงในใบสมัคร และระบุหัวข้ออีเมล “ชื่อการสอบ_ชื่อ-นามสกุลผู้สอบ” เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น เช่น NSAA_First name-Last name

- ผู้สอบจะได้รับแจ้งรายละเอียดการชำระค่าสอบโดยโอนเงินผ่านธนาคาร เพื่อชำระเงินภายใน 5 วันทำการ แล้วส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ examsregistration@britishcouncil.or.th 

- บริติช เคานซิลไม่สามารถยืนยันการรับสมัครสอบหากยังไม่ได้รับหลักฐานการชำระเงินเต็มจำนวน 

- กรุณาโอนเงินภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 หากท่านส่งเอกสารก่อนวันที่ 6 ตุลาคม แต่ยังไม่ได้โอนเงินภายในวันดังกล่าว กรุณาติดต่อทำการชำระค่าสอบที่ บริติช เคานซิล สยามสแควร์

2. สมัครสอบด้วยตัวเองที่สำนักงาน บริติช เคานซิล สยามสแควร์

- ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครกับเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์แผนกสอบ
- ทำการชำระค่าสมัครสอบโดยบัตรเครดิต/เดบิต VISA/MasterCard (ไม่รับชำระด้วยเงินสด)

เอกสารประกอบการสมัคร 

  1. ใบสมัครที่ได้รับการกรอกเรียบร้อย ครบถ้วน
  2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง