กรุณาเช็ควันสอบ ค่าธรรมเนียมการสอบ และดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครด้านล่างเพื่อใช้ในการสอบดังนี้                                                                                                                                   

Sixth Term Examination Papers: STEP

รายละเอียดและค่าธรรมเนียมการสอบ

วันที่ รายละเอียด ค่าธรรมเนียมการสอบ
วันนี้ ถึง 2 พฤษภาคม 2567
(เวลาประเทศไทย 17.00 น.)

ช่วงเวลาลงทะเบียน

11,400 บาท

STEP 2: 5 มิถุนายน 2567
STEP 3: 24 มิถุนายน 2567

วันสอบ

 

15 สิงหาคม 2567

ประกาศผลสอบ

 

สถานที่สอบ: กรุงเทพฯ (จะแจ้งทาง email 1 อาทิตย์ ก่อนวันสอบ)

ลงทะเบียนได้ ที่นี่ 

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง