กรุณาเช็ควันสอบ ค่าธรรมเนียมการสอบ และดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครด้านล่างเพื่อใช้ในการสอบดังนี้

University of Cambridge pre-interview assessments

ENGAA: Engineering Admissions Assessment 
NSAA: Natural Sciences Admissions Assessment 
TMUA: Test of Mathematics for University Admission 

รายละเอียดและค่าธรรมเนียมการสอบ

วันที่ รายละเอียด ค่าธรรมเนียมการสอบ
1-29 กันยายน 2566
(เวลา 18.00 น. ประเทศอังกฤษ)
ช่วงลงทะเบียนสอบ 9,500 บาท
18 ตุลาคม 2566 วันสอบ  
29 พฤศจิกายน 2566
(เวลา 16.00 น. ประเทศไทย)
ประกาศผลสอบ  

สถานที่สอบ: ไบเทค บางนา (ห้อง MR214-216)

 

University of Oxford admissions tests     

TSA: Thinking Skills Assessment
TSA S1: Thinking skills Assessment: Section 1                                                                                                                                           

รายละเอียดและค่าธรรมเนียมการสอบ

วันที่ รายละเอียด ค่าธรรมเนียมการสอบ
1-29 กันยายน 2566 
(เวลา 18.00 น. ประเทศอังกฤษ)
ช่วงลงทะเบียนสอบ 9,500 บาท
18 ตุลาคม 2566 วันสอบ  

สถานที่สอบ: ไบเทค บางนา (ห้อง MR214-216)

 

Sixth Term Examination Papers: STEP

รายละเอียดและค่าธรรมเนียมการสอบ

วันที่ รายละเอียด ค่าธรรมเนียมการสอบ
13 มีนาคม ถึง 24 เมษายน 2566
(เวลาประเทศไทย 17.00 น.)

ช่วงเวลาลงทะเบียน

11,400 บาท
(รวม VAT)

STEP 2: 8 มิถุนายน 2566
STEP 3: 21 มิถุนายน 2566

วันที่สอบ

 

17 สิงหาคม 2566

ประกาศผลสอบ

 

สถานที่สอบ: ใน กรุงเทพฯเท่านั้น (จะแจ้งทาง email 1 อาทิตย์ ก่อนวันสอบ)

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง