คุณสามารถสอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์หรือแบบกระดาษได้ที่ศูนย์สอบอย่างเป็นทางการของเราในประเทศไทย

ไม่ว่าจะสอบ IELTS แบบไหน คุณจะได้ทำข้อสอบเดียวกันที่มีเนื้อหาและโครงสร้างการสอบเหมือนกัน สิ่งเดียวที่แตกต่างก็คือ คุณสามารถเลือกได้ว่า จะพิมพ์หรือเขียนคำตอบลงบนกระดาษ ด้วยวิธีที่เหมาะกับคุณมากที่สุด

สอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์

คุณจะตอบข้อสอบในส่วนการฟัง การอ่าน และการเขียนในคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์สอบอย่างเป็นทางการของเรา ทั้งนี้ คุณจะยังต้องสอบพูดแบบตัวต่อตัวกับผู้สอบ IELTS ที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว เนื่องจากนี่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการประเมินทักษะการพูด

ด้วยการสอบ IELTS แบบคอมนี้ คุณจึงมีวันสอบให้เลือกมากขึ้น และแจ้งผลการสอบให้ทราบภายใน 3-5 วันปฏิทิน นับจากวันสอบ

การสอบ IELTS แบบคอมจะจัดขึ้น ณ ศูนย์สอบอย่างเป็นทางการของบริติช เคานซิล ในกรุงเทพฯและเชียงใหม่

*ผลสอบจะออกภายใน 3-5 วัน ปฏิทิน นับจากวันสอบ ยกเว้นในกรณีที่ติดวันอาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ผลสอบจะออกในวันทำการถัดไป

สมัครสอบ IELTS เชิงวิชาการหรือเชิงฝึกอบรมทั่วไปในรูปแบบคอมพิวเตอร์

สอบ IELTS แบบกระดาษ

หากคุณเลือกการสอบแบบนี้ คุณจะได้เขียนคำตอบข้อสอบในส่วนการฟัง การอ่าน และการเขียนลงบนกระดาษ โดยการสอบพูดจะจัดขึ้นแบบตัวต่อตัวกับอาจารย์ IELTS ที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว

คุณจะได้รับผลการสอบภายใน 13 วันปฏิทิน นับจากวันสอบ

หากคุณมีความต้องการพิเศษ คุณควรสอบแบบกระดาษ

สมัครสอบ IELTS เชิงวิชาการหรือเชิงฝีกอบรมทั่วไปในรูปแบบกระดาษ