GREAT Scholarships

เกี่ยวกับทุน GREAT Scholarships

GREAT Scholarships มอบทุนรวม 8 ทุนจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากประเทศไทยได้ศึกษาต่อในหลากหลายสาขาวิชา แต่ละทุนมีมูลค่าขั้นต่ำ 10,000 ปอนด์เพื่อช่วยค่าเล่าเรียนสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท 1 ปี 

ทุนการศึกษาเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากแคมเปญ GREAT Britain ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร บริติช เคานซิล และมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่เข้าร่วม

สำหรับปีการศึกษา 2021-22 มีทุนระดับปริญญาโทที่สถาบันดังต่อไปนี้

 • Birmingham City University
 • Bournemouth University
 • Sheffield Hallam University
 • Teesside University
 • University College London
 • University of Essex
 • University of Hull
 • University of Stirling

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน

ผู้ที่สามารถรับทุนได้ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • ถือสัญชาติไทย
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่สามารถสมัครเรียนต่อระดับปริญญาโท (taught programme) กับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรได้
 • มีแรงบันดาลใจและความสามารถทางวิชาการในการเรียนระดับปริญญาโทของสหราชอาณาจักร
 • กระตือรือร้นในสาขาวิชา พร้อมทั้งมีประสบการณ์การทำงานหรือความสนใจอย่างเด่นชัดในสาขาวิชาที่เลือก
 • มีความสามารถทางภาษาอังกฤษตรงตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร
 • เต็มใจที่จะรวบรวมประสบการณ์นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักร เช่น เข้าร่วมการบรรยายและการเรียนการสอนแบบ tutorial และเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร รวมทั้งทำหน้าที่เป็นทูตการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสหราชอาณาจักร ช่วยให้คนอื่นเห็นคุณค่าของการเรียนในสถาบันอุดมศึกษาของสหราชอาณาจักร
 • เต็มใจที่จะเชื่อมต่อกับสหราชอาณาจักรในฐานะผู้ได้รับทุนการศึกษาผ่านการทำหน้าที่ทั้งส่วนตัวและทางวิชาการ
 • เป็นตัวแทนของมาตรฐานระดับสูงของแบรนด์ GREAT โดยการเป็นผู้แนะนำทุนการศึกษา
 • เต็มใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับผู้ได้รับทุน GREAT ในสหราชอาณาจักรทั้งหมด เพื่อหารือเกี่ยวกับประสบการณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนในสหราชอาณาจักร

วิธีการสมัคร

 1. เลือกมหาวิทยาลัยที่ให้ทุนคนไทย โดยกด filter ในหน้า 'find a scholarship' และคลิกที่ชื่อมหาวิทยาลัยเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับทุน
 2. สมัครทุนการศึกษาตามขั้นตอนที่แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด
 3. ทุนของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีกำหนดปิดรับสมัครแตกต่างกัน กรุณาดูวันที่ปิดรับสมัครที่หน้าเพจของมหาวิทยาลัย
 4. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนจะได้รับการติดต่อจากมหาวิทยาลัยโดยตรง
 5. ทุนการศึกษาจะได้รับโดยตรงจากมหาวิทยาลัย หลังจากได้ลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว