Thai-UK World-class University Consurtium main

เกี่ยวกับโครงการ Thai-UK World-class University Consortium 

เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของรัฐบาล โครงการ ‘Thai-UK World-class University Consortium’ ได้รับการริเริ่มโดย British Council และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โครงการนี้สนับสนุนความต้องการของประเทศไทยในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกและพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและสนับสนุนการปรับปรุงระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยมุ่งเน้นที่ความท้าทายร่วมกันของแต่ละมหาวิทยาลัยด้านคุณภาพ ความเท่าเทียมและความเป็นสากลโดยได้รับการสนับสนุนจากสหราชอาณาจักร

บริติชเคานซิลได้วางรูปแบบโครงการ Thai-UK World-class University Consortium ซึ่งเป็นโครงการเสริมสร้างศักยภาพและการอำนวยความสะดวกในการสร้างความร่วมมือโดยมีการสนับสนุนจากทางกระทรวงฯเพื่อเพิ่มความมุ่งมั่นและความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยไทยและสหราชอาณาจักรและเพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยไทยในการแข่งขันในระดับโลก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • เพื่อสร้างกลไกในการเพิ่มความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อจัดการกับลำดับความสำคัญของกลยุทธ์ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยไทยและสหราชอาณาจักร
  • เพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าของระบบการเรียนการสอน การวิจัยและระบบบริหารมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพผ่านการพัฒนาบุคลากรด้วยความเชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักร
  • เพื่อระบุและอำนวยความสะดวกสมาชิกโครงการความร่วมมือระหว่างไทย - สหราชอาณาจักรและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

 

15 ตัวแทนจาก 7 มหาวิทยาลัยไทยได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการร่วมกันกับ 15 ตัวแทนมหาวิทยาลัยไทยสามารถติดตามรายละเอียดได้จาก โอกาสเข้าร่วมโครงการสำหรับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

ติดตามเราผ่าน Twitter และ Facebook รวมไปถึงลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายงานสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา และวิทยาศาสตร์ และไม่พลาดข่าวสาร ประกาศและข้อมูลล่าสุดจากทางโครงการ Thai-UK World-class University Consortium

 

In this section

Thai-UK World-class University Consortium UK University

Thai-UK World-class University Consortium - โอกาสเข้าร่วมโครงการสำหรับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

ขยายความร่วมมือและเครือข่ายระดับโลกสู่สถาบันของคุณด้วยโครงการพัฒนาความร่วมมือระดับอุดมศึกษาในรูปแบบต่างๆและเงินทุนภายใต้โครงการ Thai-UK World-class University Consortium