เกี่ยวกับโครงการ Thai-UK World-class University Consortium 

เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของรัฐบาล โครงการ ‘Thai-UK World-class University Consortium’ ได้รับการริเริ่มโดย British Council และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โครงการนี้สนับสนุนความต้องการของประเทศไทยในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกและพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและสนับสนุนการปรับปรุงระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยมุ่งเน้นที่ความท้าทายร่วมกันของแต่ละมหาวิทยาลัยด้านคุณภาพ ความเท่าเทียมและความเป็นสากลโดยได้รับการสนับสนุนจากสหราชอาณาจักร

บริติชเคานซิลได้วางรูปแบบโครงการ Thai-UK World-class University Consortium ซึ่งเป็นโครงการเสริมสร้างศักยภาพและการอำนวยความสะดวกในการสร้างความร่วมมือโดยมีการสนับสนุนจากทางกระทรวงฯเพื่อเพิ่มความมุ่งมั่นและความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยไทยและสหราชอาณาจักรและเพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยไทยในการแข่งขันในระดับโลก

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • เพื่อสร้างกลไกในการเพิ่มความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อจัดการกับลำดับความสำคัญของกลยุทธ์ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยไทยและสหราชอาณาจักร
  • เพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าของระบบการเรียนการสอน การวิจัยและระบบบริหารมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพผ่านการพัฒนาบุคลากรด้วยความเชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักร
  • เพื่อระบุและอำนวยความสะดวกสมาชิกโครงการความร่วมมือระหว่างไทย - สหราชอาณาจักรและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

15 ตัวแทนจาก 7 มหาวิทยาลัยไทยได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการร่วมกันกับ 15 ตัวแทนมหาวิทยาลัยไทยสามารถติดตามรายละเอียดได้จาก โอกาสเข้าร่วมโครงการสำหรับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

กิจกรรมโครงการ

เปิดโครงการ Thai-UK World-class University Consortium

บริติช เคานซิล ประเทศไทย และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อ.ว.) เปิดตัวโครงการ “Thai-UK World-class University Consortium” ตั้งเป้าผลักดันมหาวิทยาลัยไทยติด 100 อันดับแรกของโลกภายใน 10 ปี

ทางโครงการได้เพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศโดยจับคู่ความร่วมมือทั้งหมด 15 คู่โครงการจากมหาวิทยาลัยไทย 7 แห่งร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักร 14 แห่งในสาขาวิชาต่างๆ 

ความร่วมมือเหล่านี้จะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ เพิ่มคุณภาพการสอนและการเรียนรู้ การวิจัยขั้นสูง และสร้างการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีความเชื่อมโยงในระดับสากลมากขึ้น โครงการ Thai-UK World-class University Consortium จะสามารถตอบสนองโครงการReinventing University ที่เป็นโครงการหลักของทางกระทรวงฯ และสถาบันวิจัยต่างๆที่มุ่งผลักดันมหาวิทยาลัยไทยให้ก้าวสู่ 100 อันดับมหาวิทยาลัยโลกในอีก 5-10 ปีข้างหน้า

 

ติดตามเราผ่าน Twitter และ Facebook รวมไปถึงลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายงานสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา และวิทยาศาสตร์ และไม่พลาดข่าวสาร ประกาศและข้อมูลล่าสุดจากทางโครงการ Thai-UK World-class University Consortium

 

In this section